DJ slækker på konsolideringskrav

Dansk Journalistforbund skal ikke længere budgettere med et overskud på 2,5 millioner kroner hvert år.

Dansk Journalistforbund skal ikke længere budgettere med et overskud på 2,5 millioner kroner hvert år.

En sådan konsolidering behøves ikke, når der er et budgetteret overskud på fem millioner kroner alene i årets første ni måneder og medlemstilgang.
Sådan lød forbundsformand Mogens Blicher Bjerregårds konklusion på en længere diskussion om prioritering af budgettet for de kommende år.

"Det er svært at have så mange penge, som vi har. Det giver muligheder, og så skal der prioriteres. Men hvis vi slækker på konsolideringskravet, så vi ikke behøver budgettere med det hidtidige overskudskrav, og det hører jeg, at der er stemning for rundt om bordet. Så er der også bedre muligheder for at gøre det hele," konkluderede Mogens Blicher Bjerregård.
Mogens Blicher Bjerregård tilføjede, at nye satsninger ikke bør give faste udgifter – eksempelvis via fastansættelser, men derimod af initiativer, der igen vil kunne skrues ned for i dårligere tider.

Forbundsledelsen blev samtidig kritiseret for, at det var nærmest umuligt at prioritere ud fra den fremlagte liste med 11 punkter, idet listen bestod af en uskøn blanding af forslag, der måske ville have budgetmæssige konsekvenser, ikke vedtagne forslag og forslag, der allerede var opbakning til.

Morten Uhrenholdt var et af de hovedbestyrelsesmedlemmer, der talte for at fastholde overskudskravet.
"Jeg synes, vi skal lytte til bogholderens advarsel," sagde han med henvisning til forbundets økonomichef, Torben Helløv, som havde henledt hovedbestyrelsens opmærksomhed på, at forbundets udgifter samlet set er stigende fra 55 millioner kroner i 2003 til anslået 71 millioner kroner i 2007.
"Man skal passe på pengene i opgangstider," sagde Morten Uhrenholdt.

René Simmel var blandt flertallet, der talte for at opgive konsolideringskravet.
"Det er fedt med en velfungerende økonomi. Det giver handlefrihed og mulighed for at gøre en masse forskellige ting. Hvis vi også fjerner konsolideringskravet, så får vi endnu mere frihed – for eksempel til, at delegeretmødet vælger at give 100 procents dækning under konflikt," sagde René Simmel.
Ingen af hovedbestyrelsens medlemmer talte for at sætte kontingentet ned, som en række andre fagforeninger har gjort – eksempelvis 3F.

De enkelte forslag på listen vil der blive taget separat stilling til på hovedbestyrelsesmøder næste år.

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
30. JANUAR 2008
Udgiftseksplosionen vil give bagslag

DJ's ledelse og hovedbestyrelse er totalt ude af stand til at tage ved lære af historien. Indtægterne er røget i vejret, og straks er der ansat flere dyre medarbejdere under det ene påskud efter det andet. Mogens Blicher Bjerrgårds yndlingscitat: "Det er til medlemsrettede aktiviteter". Og så skal alt åbenbart kunne lade sig gøre. Og så går det som i 2002-2203: Ledigheden stiger pludselig, indtægterne svigter pga. kontingentsystemets indretning, og udgifterne er pludselig alt for høje. Og så kommer Mogens og Fred med endnu en kontingentstigning, som arbejdsmand Jensen i Nibe skal betale 1/3 af pga. skattefradraget.

Kom dog til fornuft!