DJ skrotter spritny pjece

 Folder, som skal sælge forbundets freelancere til mindre virksomheder, er smækfuld af fejl og trækkes nu tilbage.  KREATIVT. 'Hul igennem' hedder pjecen, som JobService under Dansk Journalistforbund i foråret lagde frem på delegeretmødet i Nyborg og på forskellige startkurser for nye freelancere.

 

Folder, som skal sælge forbundets freelancere til mindre virksomheder, er smækfuld af fejl og trækkes nu tilbage.

 

KREATIVT. 'Hul igennem' hedder pjecen, som JobService under Dansk Journalistforbund i foråret lagde frem på delegeretmødet i Nyborg og på forskellige startkurser for nye freelancere.

Pjecen er en del af et reklamefremstød rettet mod små og mellemstore virksomheder, som med fordel kan hyre freelancere til deres kommunikationsopgaver. Den er forfattet af Karin Sloth, formand for Kommunikationsgruppen i DJ og medlem af forbundets hovedbestyrelse, og i folderen sættes der en fed streg under, hvor professionelle DJs mange freelancere er til at kommunikere.

Der er bare det ved det, at pjecen er smaskfuld af fejl.

»Jeg har lavet et tekstoplæg, men jeg har ikke læst korrektur på det,« siger Karin Sloth og sender aben videre til JobService.

»Pjecen blev til i en meget tumultarisk periode,« siger konsulent Jens Grønlund fra JobService.

– Hvem har læst korrektur på den?

»Det er der mange, der har. Den har været rundt om mange skriveborde, men det fritager ikke mig for ansvaret,« siger han.

I kategorien 'brølere' kan nævnes adskillige fejl i tegnsætningen, stavefejl, manglende ord­sammentrækninger og flere tilfælde af sprog, der humper.

I afdelingen for 'kreativ omgang med fakta' hører formuleringen 'Dansk Journalistforbunds 2.000 selvstændige freelancere'. Problemet er ordet 'selvstændige'.

»Det lyder sprælsk og er uden tvivl forfattet i en positiv ånd, men det er faktuelt forkert og kunne blive brugt imod os. Jeg vil anbefale, at man sletter ordet 'selvstændige', hvis den skal genoptrykkes,« siger Journalistforbundets direktør Anne Louise Schelin, der har ført mange sager over for konkurrencemyndighederne for at beskytte lønmodtager-freelancernes ret til at føre faglig kamp. Konkurrencemyndighederne anså nemlig oprindeligt alle DJs freelancere for at være selvstændige.

Folderens forfatter, Karin Sloth, lægger vægt på, at pjecen rammer målgruppen:

»Man kan da godt gøre et højere juridisk skoleridt ud af ordet 'selvstændige'. Men det vigtigste er signalværdien, og der er man altså nødt til at vælge et populært sprog, som en håndværksmester føler sig hjemme i, frem for et, der er juridisk korrekt,« siger hun.

Men dermed er listen over fejl ikke komplet. I pjecen står der ordret: »En lille folder, som den du sidder med i hånden, kan du få for ca. 9.000,- kr før tryk«.

»Det er vigtigt at fortælle tømrermesteren, at god kommunikation ikke behøver at koste tre milliarder,« siger Karin Sloth.

Selv om der er en god cykeltur op til tre milliarder, viser det sig dog, at de nævnte 9.000 kroner er et beløb, der i dette tilfælde hører hjemme i kategorien 'falsk varedeklaration'.

Der er ifølge JobService udbetalt 9.000 kroner alene til en tegner, der bidrager med fire illustrationer. Regningen til layout løb op i 7.068 kroner. Begge beløb er inklusive moms. Direkte adspurgt siger Karin Sloth til Journalisten, at hendes honorar for idé og tekst 'så vidt jeg husker var på højst 2.000 kroner'.

»Der var ikke mere end to til tre timers arbejde i det, og jeg har ikke taget min sædvanlige takst. Jeg har lavet det til en lav takst, fordi det er til mit eget forbund,« siger Karin Sloth, der blev valgt ind i hovedbestyrelsen i foråret.

Det viser sig dog, at Karin Sloths faktura ikke lyder på 'højst 2.000 kroner', men på 15 timer à 735 kroner. I alt har Karin Sloth faktureret for 11.175 kroner for sit arbejde med pjecen. Det bekræfter JobService.

Den reelle pris for folderen før tryk er altså ikke cirka 9.000 kroner, men sammenlagt 27.243 kroner.

Jens Grønlund fra JobService kalder beløbet på 9.000 kroner en 'ærgerlig fejl', som han meget beklager, og han tilføjer, at det naturligvis vil blive rettet.

Han oplyser i øvrigt, at pjecen er trykt i 4.000 eksemplarer, og at det har kostet 27.490 kroner inklusive moms at trykke den. Pjecen står med andre ord i et samlet beløb på 54.733 kroner.

DJs næstformand Fred Jacobsen siger om pjecen:

»Den kan vi simpelthen ikke udgive. Der er både dumme og faktuelle fejl i den, så den trækker vi tilbage. Nu får vi fejlene rettet, og så kommer der en ny udgave.«

Planen er, at pjecen skal bruges ved et kampagne-fremstød over for de mindre virksomheder på en messe i Herning den 7.-10. september.

0 Kommentarer