DJ skal måske flytte sammen med KS

Det kniber med pladsen på Gammel Strand. Derfor skal en arbejdsgruppe undersøge, om DJ skal flytte sammen med Kommunikation og Sprog. »Vi skal bruge medlemmernes penge fornuftigt, og det gør vi bedst ved at finde en anden adresse,« siger næstformand Tine Johansen (Rettet 2/9 kl. 9.58)

Journalistforbundets medlemmer besluttede på delegeretmødet i april 2015, at DJ ikke skal fusionere med Forbundet Kommunikation og Sprog – men at de to forbund gerne må indgå i et tættere samarbejde.

Nu skal en arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen undersøge, om det for eksempel kan ske ved, at Dansk Journalistforbund og Kommunikation og Sprog flytter sammen på en ny fælles adresse.

Argumentet for at flytte sammen er, at Journalistforbundet i dag er spredt over flere adresser på Gammel Strand i København. Alligevel mangler der plads, siger næstformand Tine Johansen.

»Vi er ved at vokse ud af de lokaler, vi har i dag. Hvert lille kosteskab er fuldt af mennesker, der sidder og arbejder. Vi vil gerne finde et sted med mere plads, hvor man kan sidde samlet.«

Det skal kunne betale sig økonomisk

Hun forklarer, at planerne fortsat er på sonderingsniveau.

»Det er ikke hu-hej nu, det skal det ske.«

Hvad hvis det viser sig at blive dyrere at flytte?

»Det skulle gerne bunde i noget økonomi. Det skulle gerne betale sig, ellers er der ikke nogen pointe i det,« siger hun. 

Tine Johansen afviser, at det er et forsøg på at fusionere ad bagvejen.

»Delegeretmødet har sagt, at vi ikke skal fusionere. Men vi skal bruge medlemmernes penge fornuftigt, og det gør vi bedst ved at finde en anden adresse,« siger hun. 

En praktisk fordel

Tine Johansen siger, at det ikke indgår i overvejelserne at øge samarbejdet mellem ansatte i DJ og KS.

»Det vil være en praktisk fordel at flytte til mere moderne lokaler, og hvis Kommunikation og Sprog kan leje sig ind, er det en ekstra bonus.«

Idéen om at kigge på en flytning blev præsenteret på et seminar i hovedbestyrelsen i august. Her blev det blandt andet sagt, at den fremtidige adresse sagtens kan være længere ude i periferien af København, for eksempel ved den nye metrocityring, der forbinder Frederiksberg, Nørrebro, Østerbro og indre by.

»For os er det altafgørende, at stedet er tilgængeligt for medlemmerne og de ansatte, og at der skal være let adgang med offentlig transport eller cykel.«

(Rettet 2/9 klokken 9.58: Vi havde skrevet, at cityringen gik til Vanløse, og at Vanløse dermed var i spil som ny beliggenhed for DJ's forbundshus. Det er imidlertid ikke tilfældet. Cityringen passerer kun gennem Frederiksberg og Vesterbro i den sydlige og vestlige del af København.)

10 Kommentarer

Villy Dall, HB-medlem
3. SEPTEMBER 2015
Fik ikke navn på. Troede slet
Fik ikke navn på. Troede slet ikke, man kunne sende ind uden -:)
Anonymous
3. SEPTEMBER 2015
Små slag. Lad os nu få
Små slag. Lad os nu få undersøgt behov og muligheder.
En flytning behøver ikke at betyde, at vi skal sælge Journalisternes Hus, der er en god investering. Det kan lejes ud.
Henning Kusk
3. SEPTEMBER 2015
Hvorfor ikke i Århus?
Hvorfor ikke i Århus?
Peter Thornvig, HB medlem
2. SEPTEMBER 2015
Det er dejligt at se
Det er dejligt at se raktionerne på et muligt farvel til Gammel Strand i rammen af fornuft og humor. For meget få år siden kunne det have medført en sand folkestorm, hvis lignende og lige så velbegrundet flytte tanker sneg sig ud fra et hovedbestyrelsens møde. Det kan man da godt lige gi' en tanke...
Bodil Rohde
2. SEPTEMBER 2015
Kære Tine Johansen

Kære Tine Johansen

Jeg stoler på, at du holder fast i det, du bl. a. gik til valg på.

Nemlig ikke at fusionere med KS.

Jeg er glad for, at du understreger det i dit indlæg.

Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at det er i orden at gå fra Gl. Strand 46.

Hvis det endelig skal være, så vil jeg foreslå, at I flytter til Kerteminde.

Men ellers vil jeg også foreslå, at I - uanset flytning eller ej, - får skrevet en bog om DJs historie.

Og ikke mindst historien om DJ på Gl Strand 46.

Her er der blevet lavet alt det arbejde og truffet alle de store beslutninger, der har gjort Dansk Journalistforbund til den fagforening, forbundet er i dag.

Venlig hilsen
Bodil Rohde

Flere