DJ skal ikke dække tabt arbejde ved delegeretmøder

DJ's delegeretmøde forkastede Freelancegruppens forslag om, at forbundet skal dække delegerede freelanceres tabte arbejdsfortjeneste under delegeretmøde

Under overskriften ”Ligebehandling af medlemmer ved DJ delegeretmøde” har Freelancegruppen i DJ foreslået, at forbundet skal betale tabt arbejdsfortjeneste for delegeretmøder. 
»Jeg mener, at det er et stort demokratisk problem, for der er mange freelancere, der bliver hjemme, fordi de ikke kan give afkald på to dages indtjening,« sagde Ota Tiefenböck, som havde stillet forslaget på vegne af Freelancegruppen.

Men forudsætningen var fejlagtig, mente næstformand i DJ Lars Werge.

»Jeg synes ikke, at man skal betales for at komme til delegeretmøde,« sagde Lars Werge, som fik opbakning af de tre efterfølgende talere, der pegede på, at det langtfra er alle fastansatte, der får betalt deltagelse på delegeretmøde af deres arbejdsgivere.

Efter debatten besluttede de delegerede at forkaste forslaget med stort flertal.

Optakt

Ota Tiefenböck har tidligere sagt til Journalisten, at det er et spørgsmål om ligebehandling.
»Jeg synes simpelthen, man forskelsbehandler folk. I dag foregår delegeretmødet på to hverdage. Det betyder, at vi freelancere skal give afkald på en indtægt de dage. Men de fastansatte får som regel fri med løn af deres arbejdsgivere. Ydermere har hovedbestyrelsen besluttet, at de selv skal have erstatning for tabt arbejdsfortjeneste de to dage. Det er totalt urimeligt. Vi bør alle stå lige,« sagde Ota Tiefenböck forud for delegeretmøde.

Dengang talte næstformand i DJ Lars Werge også imod forslaget.

»Jeg synes, vi skal passe på ikke at blive et forbund, hvor vi betaler hinanden for at møde op. Det er immervæk stadig frivilligt arbejde. Det er jo ikke, fordi man taber penge på at deltage, man får hotel og transport betalt,« sagde Lars Werge til Journalisten.

Lars Werge holdt dengang ligeledes på, at kun medlemmer af DJ’s hovedbestyrelse skulle have dækket udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.
DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård har i øvrigt vurderet, at forslaget vil koste i omegnen af 1,5 og 2,4 millioner kroner.

1 Kommentar

David Wedege
24. APRIL 2013
Nok snak om penge, selv om de
Nok snak om penge, selv om de spiller en væsentlig rolle:

Hvorfor anerkender man ikke i det mindste, at det er et demokratisk problem, når man planlægger delegeretmøderne, som om det kun var for fastansatte på overenskomstdækkede arbejdspladser?

Jo, jeg ville netop have tabt penge, hvis jeg deltog. Hotel og transport kan desværre ikke betale min husleje.

Parker pengesnakken lidt og tag stilling til, om det ikke er et problem, at der er ulige adgang til at deltage i begivenheden. Der kunne sagtens findes andre løsninger på det problem end penge.

David Wedege, medlem af Freelancegruppen. På egne vegne.