Tabt arbejdsfortjeneste

DJ skærer i godtgørelse for fagligt arbejde

Efter flere års tilløb har et flertal i hovedbestyrelsen besluttet at skære 20 procent i den økonomiske ramme for godtgørelse for fagligt arbejde

Efter et meget langt tilløb og adskillige diskussioner har DJ’s hovedbestyrelse besluttet at skære i beløbene for, hvor meget DJ’s specialgrupper og -foreninger fra 1. januar 2024 kan bruge på godtgørelse for fagligt arbejde.

Et flertal i hovedbestyrelsen besluttede at følge forretningsudvalgets forslag om at skære 20 procent i den økonomiske ramme for godtgørelsen.

Adskillige modeller har været i spil, men det er endt med, at hovedbestyrelsen fastholder den nuværende model, hvor der er en trinvis stigende økonomisk ramme baseret på medlemstal.

Der er stor forskel på, hvordan det vil ramme de forskellige foreninger, da nogle slet ikke betaler godtgørelse for at deltage i møder, mens FreelanceGruppen fremover vil have færre penge til godtgørelse, end de havde i 2022. Således vil rammen for FreelanceGruppen fra næste år være 229.000 kroner, mens de i 2022 brugte 264.000 kroner.

Forslaget har været meget længe undervejs, og det har taget mere end fire år at nå frem til en beslutning.

Først forsøgte ansatte i DJ i to år at finde en brugbar model til fordeling af pengene. Det lykkedes ikke.

Så blev der nedsat en arbejdsgruppe med tre medlemmer af hovedbestyrelsen, der skulle skrue den rigtige løsning sammen. Siden blev der sat en undersøgelse i gang blandt specialgrupperne, og det er på baggrund af svarene fra dem, at beslutningen nu er landet på den nuværende model, men med en mindre ramme.

Tabt arbejdsfortjeneste

Medlemmer, som kan dokumentere tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i centralt indkaldte faglige aktiviteter, er berettiget til at få dækket tabet. Forbundets dagssats for tabt arbejdsfortjeneste var i 2022 på 2.606 kroner.

En af de store udfordringer har været, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige DJ-foreninger forvalter reglerne. Nogle kræver for eksempel altid godtgørelse for fagligt arbejde – også når det finder sted i weekenden, mens andre ser det mere som frivilligt arbejde.

Således har DJ Kommunikation og Ledere i DJ brugt nul kroner på godtgørelse i 2022.

Beslutningen kan potentielt betyde, at DJ kommer til at bruge flere penge på godtgørelse end de 850.000 kroner, der er sat af i budgettet, hvis alle foreninger og grupper benytter den nye ramme fuldt ud. I 2022 blev der i alt brugt 828.000 kroner på godtgørelse.

0 Kommentarer