DJ siger klart nej til Uffe Elbæks ønske om ny terrorlov

Kulturministeriets ønske om at indføre en terrorbestemmelse i lov om Radio- og Fjernsynsvirksomhed, risikerer at øge kontrollen over frie medier, lyder den skarpe afvisning fra Dansk Journalistforbund. DJ er yderst kritisk over, at regeringen overhovedet vil lovgive på baggrund af et enkelt eksempel - dommen mod ROJ TV.

Kulturministeriets ønske om at indføre en terrorbestemmelse i lov om Radio- og Fjernsynsvirksomhed, risikerer at øge kontrollen over frie medier, lyder den skarpe afvisning fra Dansk Journalistforbund. DJ er yderst kritisk over, at regeringen overhovedet vil lovgive på baggrund af et enkelt eksempel – dommen mod ROJ TV.

Dansk Journalistforbund frygter at Radio- og TV-nævnet i fremtiden – hvis kulturminister Uffe Elbæks ønsker opfyldes – skal komme til at fælde dom over en tv-station alene på baggrund af en enkelt udsendelse, hvor kilder fremfører radikale synspunkter om terrorisme, uden at stationen selv agiterer for terror.

Det er essensen i det høringssvar DJ i dag på hovedbestyrelsens møde besluttede at levere til Kulturministeriet.

I høringssvaret hedder det blandt andet:

"Dansk Journalistforbund finder det overordnet set stærkt kritisk, at der foreslås indført en terrorbestemmelse i lov om Radio- og Fjernssynsvirksomhed. Efter DJ´s opfattelse kan det føre til, at der lægges et meget stort pres på Radio- og TV-nævnet"

ROJ TV kunne ikke stoppes

Både Kultur- og Justitsministeriet ønsker efter dommen mod ROJ TV, der blev idømt en millionbøde for i sendefladen at fremme terrorisme, helt at kunne stoppe tv-stationer, der i fremtiden dømmes i den slags sager.

»Hvis der er et hul i lovgivningen, skal det naturligvis lukkes. Sammen vil vi derfor nu i Justitsministeriet og Kulturministeriet sikre, at lovgivningen på tilstrækkelig vis giver adgang til at skride ind over for radio- og tv-stationer, som opfordrer til terrorisme«, hed det i den fælles pressemeddelelse fra justitsminister Morten Bødskov og kulturminister Uffe Elbæk.

Men DJ påpeger, at vurderingen af hvad der er terror og ikke terror, er meget vanskelig at gennemføre.

Og DJ understreger samtidigt at det er ude af proportion at indføre en terrorbestemmelse, der kan udløse kontrol over frie medier, alene på baggrund af et enkelt eksempel.

DJs formand Mogens Blicher Bjerregård understregede på dagens hovedbestyrelsesmøde, at DJ selvfølgelig ikke ønsker at fremme terrorisme – tværtimod.

»Men fordi der har været en situation omkring ROJ TV, hvor den nuværende lovgivning ikke er tilstrækkelig til at gribe ind over for stationen, er jeg kritisk over at to ministre farer ud og siger, at nu skal der lukkes et hul i lovgivningen,« sagde Mogens Blicher Bjerregård på mødet.

»Det er ekstremt farligt at lave medielovgivning på en enkelt sag,« fastslog han.

Også DJs næstformand Lars Werge kritiserede at regeringen stiller lovforslag på baggrund af en enkeltstående sag.

»Det klæder ikke det danske demokrati at komme med et lovforslag på baggrund af et enkelt eksempel.«

0 Kommentarer