DJ sadler om i forhold til freelancerne

Journalistforbundets freelancestrategi står til revision efter nederlaget i voldgiften mod Aller. Lovgivningen skal ændres med hjælp fra andre fagforbund.

Journalistforbundets freelancestrategi står til revision efter nederlaget i voldgiften mod Aller. Lovgivningen skal ændres med hjælp fra andre fagforbund.

Det var en stærkt bekymret forsamling, der onsdag mødtes i Journalisternes Hus. Fra alle HB-medlemmer var reaktionen chok og beklagelse over søndagens nederlag i voldgift-sagen mod Aller. Dommen slog fast, at selvstændige ikke hører under en overenskomst, uanset om de arbejder under 'lønmodtagerlignende forhold', og dermed er DJ's mulighed for at tegne overenskomster indskrænket i forhold til en række af forbundets freelancemedlemmer. Mange i hovedbestyrelsen udtrykte stor bekymring over situationen og frygter, at mindre forhandlingsret på freelanceområdet kan få alvorlige konsekvenser, på længere sigt også for de fastansatte i branchen.

En af de overordnede konklusioner var, at DJ's freelance-strategi nu skal tage op til grundig revision, så den kan tilpasses de begrænsede muligheder, voldgiften-sagen stiller i udsigt, og samtidig fokusere på, hvilke strenge forbundet i stedet skal spille på.

Samtidig blev det slået fast, at forbundet skal arbejde for en bedre lovgivning på netop freelanceområdet, men også at den opgave er for stor til, at DJ kan løfte den alene. Løsningen skal derfor være at få andre fagforbund med i kravet om ændret lovgivning på området.

I en udtalelse, vedtaget af hovedbestyrelsen, reageres der forholdsvist skarpt mod voldgift-kendelsen, blandt andet hedder det:

»Afgørelsen er udtryk for en forældet opfattelse af arbejdsmarkedet, som ikke tager for højde for udviklingen i retning af et langt mere fleksibelt arbejdsmarked i almindelighed – og mediearbejdsmarked i særdeleshed. DJ har til stadighed arbejdet for fleksible aftaler på hele mediearbejdsmarkedet, og vi er derfor skuffede over udfaldet af voldgiften, idet den kunstigt skelner mellem de forskellige typer af freelancere.«

Udtalelsen slår samtidig fast, at DJ stadig vil være den centrale, faglige organisation for alle freelancere, uanset skatte- og overenskomstmæssige status.

1 Kommentar

jens stenfeldt
4. MARTS 2010
Re: DJ sadler om i forhold til freelancerne

Meget skuffende dom, og overraskende. Men at dommen kunne gå mod DJ, bør ikke komme bag på os medlemmer og ledelsen i særdeleshed. Dommen skal nu lede til en ny strategi på freelanceområdet, javel. Men er det ikke for sent. K

Krisetiderne er spændt bredt ud over hele branchen og det er traditionelt ikke det bedste udganspunkt og rammevilkår for forbedringer og ny lovgivning! Det burde ledelsen i DJ have medtænkt i de gode tider. Men der blev sovet i timen - eller lobbyet, men ikke handlet. Nu står vi en situation, hvor den økonomiske krise formentlig ikke vil give mere fleksibilitet, selvom det er medicinen, når man spørger både DA/DI og LO etc. Viljen - og pengene - er der bare ikke de kommende år. Imens kan freelance-medlemmerne spørge sig selv og hinanden om, de tror på, at DJ kan løfte opgaven. Jeg ser frem til resultater på den korte bane, og det kan ikke gå for hurtigt!