DJ ruster sig til DR’s sparerunde: ”Vi er klar til at rykke ud fra i dag”

DJ har et rådgiverhold klar, som rykker ud i DR Byen, når spareplanen meldes ud. Her forklarer forhandlingschef Claus Iwersen, hvad DJ gør for DR-kollegerne

Dansk Journalistforbund har et hold af rådgivere klar til at rykke ud og sidde fysisk i DR Byen, hvis medlemmerne i DR ønsker det.

”Forestil dig en medarbejder her i journalistforbundet, som bliver kimet ned hele dagen – så kan han lige så godt sidde i DR Byen. Det er ikke noget, vi har gjort før. Men vi er klar til at rykke ud fra i dag,” siger Claus Iwersen, forhandlingschef i DJ.

DR står over for massive besparelser på op mod 20 procent over de kommende fem år på grund af det nye medieforlig.

Onsdag fik DR’s medarbejdere den besked, at de kan melde sig til en frivillig fratrædelse frem til 24. september klokken 12. Beskeden kom internt til medarbejderne, efter at DR’s bestyrelse tirsdag og onsdag har været samlet for at drøfte, hvad der vil blive den største spareplan i DR’s historie.

Claus Iwersen fortæller, at rådgivningsholdet er på fem-seks mand og består af både faglige rådgivere, juridiske rådgivere og karriererådgivere.

Men hvad så, hvis man sidder for eksempel i Holstebro og har brug for jeres rådgivning?

”Vi kan godt finde ud af at sende nogen til Aarhus også. Og så er det rigtigt, at der sidder folk andre steder, hvor vi ikke er til stede fysisk. Men de folk, som sidder, hvor vi ikke er til stede, vil så vide, at dem, de taler med, sidder et centralt sted og har det som deres hovedopgave at hjælpe med det her,” siger Claus Iwersen.

Tillidsrepræsentanterne står midt i ilden

Senere i dag sidder 25-30 tillidsrepræsentanter fra DR til seminar i København, hvor syv-otte medarbejdere fra DJ skal klæde tillidsrepræsentanterne på til de forhandlinger om fratrædelser, de står over for.

Når DR’s ledelse er kommet med sin udmelding om sparerunden, og forhandlingerne om fratrædelser går i gang, skal DJ rådgive på to niveauer: Dels skal de forhandle med DR-ledelsen om det endelige tal for, hvor mange medarbejdere der skal afskediges. Dels skal de rådgive tillidsrepræsentanterne, blandt andet så de tjekker, at de skriftlige fratrædelsesaftaler matcher de mundtlige aftaler, som er forhandlet på plads.

”Det er tillidsrepræsentanterne, som står midt i ilden mellem kolleger og chefer og har en bunden opgave i at forhandle for eksempel for alle kolleger, som beder om en frivillig fratrædelse. Der vil dukke en masse detailspørgsmål op, for eksempel hvis en kollega gerne vil gøre en bestemt opgave færdig, inden han fratræder, og det kan vores folk derude hjælpe med,” siger Claus Iwersen.

Kan blive 350 fyringer

Han afviser at sætte tal på, hvor mange DJ-medlemmer, han forventer, DR vil fyre.

Forhandlingschefen henviser til, at Kulturministeriet endnu ikke har publiceret den kommende public service-kontrakt for DR, som udstikker de store linjer for, hvor DR skal bruge kræfterne og dermed også en væsentlig del af pengene. Desuden er det usikkert, om DR’s ledelse vælger at gennemføre besparelsen ad en eller flere omgange.

Henrik Vilmar, formand for journalistgruppen i DR, har tidligere sagt, at DR risikerer at skulle fyre op mod hver tredje medarbejder, fordi der er en række faste udgifter, som DR ikke kan spare på.

”Sådan kan man regne det ud, det er jeg helt enig i. Hvis det er en tredjedel af vores medlemmer, så drejer det sig om cirka 350, men det kan blive flere eller færre afhængigt af, hvor DR lægger snittet,” siger Claus Iwersen.

2 Kommentarer

Asger Jørgensen
13. SEPTEMBER 2018
Nej, Bettina. Det er Marie
Nej, Bettina. Det er Marie Nyhus, der har skrevet artiklen.
Bettina Markussen
13. SEPTEMBER 2018
By by Mads Steffensen og J o
By by Mads Steffensen og J o Jersild