DJ: Roses bog om karikaturkrisen bryder ophavsretten

Dansk Journalistforbund har i dag sendt et krav til Jyllands-Postens forlag på 87.000 kroner. De tolv tegninger af profeten Muhammed, der bliver genoptrykt i Flemming Roses nye bog, ikke er nemlig clearet med ophavsmændene.

Dansk Journalistforbund har i dag sendt et krav til Jyllands-Postens forlag på 87.000 kroner. De tolv tegninger af profeten Muhammed, der bliver genoptrykt i Flemming Roses nye bog, ikke er nemlig clearet med ophavsmændene.

De tolv tegninger af profeten Muhammed er stadig ophavsretsligt beskyttede værker, som det hedder. Derfor skal enhver brug af tegningerne også aftales med tegnerne. Det er ikke blevet gjort i forbindelse med Flemming Roses nye bog om karikaturkrisen, Tavshedens Tyranni, skriver journalistforbundet.dk.

Vederlaget for tegninger til bøger udgør efter DJs opfattelse 2.422 kroner per tegning. Forbundet rejser dog et krav en godtgørelse på 87.000 kroner for de 12 tegninger, det svarer til 200 % af det rimelige vederlag. DJ begrunder de 200 % med "skærpede omstændigheder", fordi tegningerne har været omdrejningspunkt for massiv fokus de sidste fem år

De 87.000 kroner, som DJ regner med, at Jyllands-Posten betaler, skal fordeles mellem rettighedshaverne eller deres arvinger.

0 Kommentarer