»DJ risikerer at blive revet midt over«

Professor i ledelsesteori Steen Hildebrandt mener, at Dansk Journalistforbund skal lave speciel afdeling for kommunikatører. Ellers kan det gå helt galt.

Professor i ledelsesteori Steen Hildebrandt mener, at Dansk Journalistforbund skal lave speciel afdeling for kommunikatører. Ellers kan det gå helt galt.

Debatten den seneste tid på Journalisten.dk afslører således allerede en interessekonflikt mellem journalister og kommunikatører i Dansk Journalistforbund, påpeger Steen Hildebrandt, professor i Organisations- og Ledelsesteori på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

Han foreslår derfor i den udgave af Journalisten, der udkommer i dag, at lave underafdelinger i Dansk Journalistforbund.

»Det handler jo om mere end lønforhandlinger, hvor man sidder på hver sin side af bordet. Det her virker næsten som en ideologisk forskel i forestillingen om adgang til information. Det kan risikere at rive organisationen over, hvis man ikke tager stilling eller deler forbundet op i flere afdelinger,« siger Steen Hildebrandt, der drager en parallel til den løsning, andre forbund har valgt.

»Hvis man kigger på for eksempel DJØF, så har de en speciel afdeling af deres forbund til ledere, fordi interessekonflikterne blev for åbenbare, ligesom de muligvis er i Journalistforbundet,« siger Steen Hildebrandt til Journalisten.

Dansk Journalistforbund skal drøfte problemet på et seminar til august, men umiddelbart tyder intet på, at ledelsen vil støtte en model, hvor Dansk Journalistforbund bliver delt op i fraktioner.

»I et lille forbund som DJ skal vi passe på med at lave alt for kunstige opdelinger af medlemmerne. Tag for eksempel freelancere, der halvdelen af deres arbejdstid leverer stof til frie og uafhængige medier, mens de den anden halvdel af tiden leverer stof til en kommune eller en virksomhed, og hvad så, hvis de underviser? Sagen er jo, at DJ's medlemmer veksler mellem de forskellige jobområder og -typer – og det sker som oftest uden problemer,« påpeger formand Mogens Blicher Bjerregård over for Journalisten.dk.

Et centralt led i debatten er, at kommunikatører ikke – i modsætning til journalister – opererer ud fra et fælles formuleret etisk grundlag. Dermed mangler de redskaber i den fagkritiske debat, der kan binde gruppen sammen internt og gøre det muligt at opbygge en egen identitet i forhold til journalisterne.

»DJ har ved flere lejligheder været med til at initiere en debat om etik for kommunikatører, og det bliver der også i den nærmeste fremtid fulgt op på sammen med DJ Kommunikation,« siger Mogens Blicher Bjerregård. Men det bliver ikke Dansk Journalistforbund, der formulerer spillereglerne for faget, understreger han.

»Det helt afgørende her er, at de regler, normer eller hvad det ender med, er forankret hos kommunikatørerne og deres arbejdsgivere, for ellers har de ingen værdi. Præcis på samme måde gælder det for vejledende regler for god presseskik. De er forankrede i DJ og hos mediearbejdsgiverne.«

Formand for DJ Kommunikation Lars Elmsted har tidligere på Journalisten.dk givet et bud på en begyndende formulering af en kommunikationsskik:

»Som kommunikatører skal vi tilstræbe korrekthed og sandhed i arbejdet for at fremme de interesser, vi repræsenterer i kommunikationen med målgrupperne. Vi må ikke vildlede i forhold til fakta og på ingen måde benytte ulovlige metoder. Vildledning og ulovlige metoder er hverken i vores arbejdsgiveres eller målgruppers interesse,« lyder hans bud.

0 Kommentarer