DJ: Pressenævnet skal gælde for alle

Det er uholdbart, at netmedier selv skal tilmelde sig pressenævnet, mener DJs formand. I dag gælder reglerne for kildebeskyttelse fx ikke hjemmesiderne for Billed-Bladet, Se og Hør og metroXpress

Det er uholdbart, at netmedier selv skal tilmelde sig pressenævnet, mener DJs formand. I dag gælder reglerne for kildebeskyttelse fx ikke hjemmesiderne for Billed-Bladet, Se og Hør og metroXpress

Det duer ikke, at netmedier selv skal henvende sig til pressenævnet for at tilmelde sig som medie. Det siger formanden for Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård. Han mener, at loven skal laves om, så netmedier automatisk bliver underlagt pressenævnet.

I dag er en række mediers hjemmesider ikke tilmeldt pressenævnet. Det gælder for eksempel hjemmesiderne for Billed-Bladet, Se og Hør, Kig Ind og metroXpress. Indtil sidste år var journalisten.dk heller ikke tilmeldt.

Mogens Blicher Bjerregård mener, at loven bør laves om.
»Når aviser, blade, radio og tv automatisk er tilmeldt pressenævnet, bør det samme gælde for netmedier. Det skal være lige så automatisk som for andre medier,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Han henviser til, at de manglende tilmeldinger sikkert skyldes forglemmelse, eller at netmedierne ikke kender reglerne.

Chefjurist i DJ Anne Louise Schelin siger, at så længe reglerne er, som de er, skal webredaktørerne sikre sig, at deres hjemmeside er tilmeldt. Det er i deres egen interesse, da det blandt andet giver journalisterne ret til at påberåbe sig kildebeskyttelse. Hvis man ikke er tilmeldt pressenævnet er man heller ikke underlagt medieansvarslovens kildebeskyttelse.

»Derfor risikerer journalisterne at blive kaldt ind til afhøring af politiet og i værste fald ryge i fængsel, når de ønsker at beskytte deres kilder,« siger Anne Louise Schelin.

Journalisterne kan overfor politiet henvise til den europæiske menneskerettighedskonvention.
»Men de kan ikke påberåbe sig den beskyttelse, andre journalister automatisk har,« siger hun.

Administrerende direkør i Danske Dagblades Forening, er ikke tilhænger af en lovændring.
»Vi har den holdning, at den eksisterende ordning er hensigtsmæssig, fordi der er en klar afgrænsning. Hvis reglerne laves om, kan det i værste fald betyde en udhulning af medieansvarsloven. Skal dsb.dk og Rejseplanen også tilmeldes automatisk? Jeg synes, det er en lille ulejlighed for medierne, at de selv skal tilmelde sig hos pressenævnet,« siger Ebbe Dal.

Anne Louise Schelin mener, at situationen helt parallel med de trykte medier.
»Et blad om frimærker, hunde eller modeljernbaner er i henhold til den gældende medieansvarslov også omfattet. Det har aldrig givet anledning til problemer. Det vil det heller ikke gøre, hvis den nuværende formulering i medieansvarslovens bringes til at gælde uden pligt til at tilmelde sig.«

Anne Louise Schelin siger, at medieansvarsloven skrevet i 1991. Det vil sige på et tidspunkt, hvor netmedier spillede en ubetydelig rolle.

0 Kommentarer