DJ: Pressen bør få særbehandling

   AKTINDSIGT. Myndighederne bør være langt mere indstillet på åbenhed, end tilfældet er i dag. Især når det er en journalist, der henvender sig. Det mener Dansk Journalistforbund, der arbejder for mere åbenhed via sin post i Offentlighedskommissionen. »Vi har behov for en mentalitetsændring hos de offentlige myndigheder,« siger forbundets chefjurist, Anne Louise Schelin.

AKTINDSIGT. Myndighederne bør være langt mere indstillet på åbenhed, end tilfældet er i dag. Især når det er en journalist, der henvender sig.

Det mener Dansk Journalistforbund, der arbejder for mere åbenhed via sin post i Offentlighedskommissionen.

»Vi har behov for en mentalitetsændring hos de offentlige myndigheder,« siger forbundets chefjurist, Anne Louise Schelin.

Hun mener, at mange embedsmænd i dag som udgangspunkt ikke er indstillet på at hjælpe journalister med at få størst mulig aktindsigt.

»Man starter med at tænke: 'Kan jeg undgå at udlevere materialet?' Og det er helt forkert,« siger chefjuristen, der peger på et andet stort problem.

»Det er simpelthen et kæmpeproblem, at klagegangen er så langsom. Journa-lister har brug for meget hurtigere svar, hvis det skal kunne bruges i deres ar-bejde. Jeg mener, at det er hensigtsmæssigt, at der bliver meget stærkere fokus fra myndighedernes side på, at pressen skal behandles særligt. Myndighederne skal simpelthen lægge sig mere i selen, når det er en journalist, der søger aktindsigt.«

– Men hvorfor bør journalister have særbehandling?

»Fordi pressen repræsenterer mange borgere på én gang. Det er væsentligt for demokratiet.«

0 Kommentarer