DJ: Politisk flertal vil krænke den frie presse

»Politikerne taler om "store" problemer i den danske presse, men inden vi begynder at tale om løsningerne, så vil jeg gerne se problemerne,« siger Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten.dk. Han afviser politisk forslag om at straffe fejl i medierne med bøder.

»Politikerne taler om "store" problemer i den danske presse, men inden vi begynder at tale om løsningerne, så vil jeg gerne se problemerne,« siger Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten.dk. Han afviser politisk forslag om at straffe fejl i medierne med bøder.

Et politisk flertal på tværs af Folketingssalen er parate til at slå hårdere ned på medier, der bryder pressens etiske regelsæt. Ifølge gruppeformand Mogens Jensen (S) skal det ikke være muligt at gemme en berigtigelse bag i avisen, ligesom Pressenævnet skal have øgede beføjelser i kampen mod fejlagtige journalistiske historier.

Tværtimod foreslås det, at man fra politisk hold skal sikre, at en berigtigelse bringes samme sted som fejlen, ligesom Pressenævnet skal kunne udstede bøder. 

Formanden for Dansk Journalistforbund afviser begge forslag.

»Politikerne taler om "store" problemer i den danske presse, men inden vi begynder at tale om løsningerne, så vil jeg gerne se en identifikation af problemerne,« siger Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten.dk.

Han fokuserer på, at Pressenævnet i den nuværende form har lavet et godt og fornuftigt arbejde siden seneste revidering.

»Dansk Journalistforbund er naturligvis villig til at se på eventuelle ændringer, men det skal være seriøst og ambitiøst,« siger formanden.

Den politiske indblanding i Pressenævnets beføjelser, og forslaget om at medier skal bringe rettelser på et bestemt sted i avisen, er uacceptabelt for Mogens Blicher Bjerregård.

»Vi tager ud i verden og fortæller, hvor vigtigt det er med en fri presse. Hvis politikerne begynder at blande sig i mediernes redigering, så er den danske presse ikke længere fri. Det er kontrolleret. Der skal ikke være skærpede straffe eller politisk redigeringsret over medierne,« slår Mogens Blicher Bjerregård fast.

Den danske stat giver hvert år mange skattekroner til de danske medier. Hvorfor må politikerne og den danske befolkning ikke have hånd i hanke med deres investering?

»Det syn på sagen er fuldstændig ved siden af hele debatten. Armslængdeprincippet er vigtigt i forbindelse med journalistik. Vi skal ikke have en presse, der er styret af staten,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Formanden er ikke blind for, at der kan være problemer. Men løsningen er ikke lovgivning. Det kunne være en opgradering af Pressenævnet.

»Det kan for eksempel være ved, at vi fordomsfrit drøfter Pressenævnets mulighed for at tage flere sager op af egen drift, ved at netmedierne automatisk tilmeldes nævnet samt at det bliver bedre til at kommunikere kendelserne ud, så det bliver tydeligt både for medierne, for borgerne i samfundet og for de berørte parter, hvad Pressenævnet udtaler af kritik, og hvorfor det gør det.« siger Mogens Blicher Bjerregård til Dansk Journalistforbunds hjemmeside.