DJ: Politisk flertal vil krænke den frie presse

»Politikerne taler om "store" problemer i den danske presse, men inden vi begynder at tale om løsningerne, så vil jeg gerne se problemerne,« siger Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten.dk. Han afviser politisk forslag om at straffe fejl i medierne med bøder.

»Politikerne taler om "store" problemer i den danske presse, men inden vi begynder at tale om løsningerne, så vil jeg gerne se problemerne,« siger Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten.dk. Han afviser politisk forslag om at straffe fejl i medierne med bøder.

Et politisk flertal på tværs af Folketingssalen er parate til at slå hårdere ned på medier, der bryder pressens etiske regelsæt. Ifølge gruppeformand Mogens Jensen (S) skal det ikke være muligt at gemme en berigtigelse bag i avisen, ligesom Pressenævnet skal have øgede beføjelser i kampen mod fejlagtige journalistiske historier.

Tværtimod foreslås det, at man fra politisk hold skal sikre, at en berigtigelse bringes samme sted som fejlen, ligesom Pressenævnet skal kunne udstede bøder. 

Formanden for Dansk Journalistforbund afviser begge forslag.

»Politikerne taler om "store" problemer i den danske presse, men inden vi begynder at tale om løsningerne, så vil jeg gerne se en identifikation af problemerne,« siger Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten.dk.

Han fokuserer på, at Pressenævnet i den nuværende form har lavet et godt og fornuftigt arbejde siden seneste revidering.

»Dansk Journalistforbund er naturligvis villig til at se på eventuelle ændringer, men det skal være seriøst og ambitiøst,« siger formanden.

Den politiske indblanding i Pressenævnets beføjelser, og forslaget om at medier skal bringe rettelser på et bestemt sted i avisen, er uacceptabelt for Mogens Blicher Bjerregård.

»Vi tager ud i verden og fortæller, hvor vigtigt det er med en fri presse. Hvis politikerne begynder at blande sig i mediernes redigering, så er den danske presse ikke længere fri. Det er kontrolleret. Der skal ikke være skærpede straffe eller politisk redigeringsret over medierne,« slår Mogens Blicher Bjerregård fast.

Den danske stat giver hvert år mange skattekroner til de danske medier. Hvorfor må politikerne og den danske befolkning ikke have hånd i hanke med deres investering?

»Det syn på sagen er fuldstændig ved siden af hele debatten. Armslængdeprincippet er vigtigt i forbindelse med journalistik. Vi skal ikke have en presse, der er styret af staten,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Formanden er ikke blind for, at der kan være problemer. Men løsningen er ikke lovgivning. Det kunne være en opgradering af Pressenævnet.

»Det kan for eksempel være ved, at vi fordomsfrit drøfter Pressenævnets mulighed for at tage flere sager op af egen drift, ved at netmedierne automatisk tilmeldes nævnet samt at det bliver bedre til at kommunikere kendelserne ud, så det bliver tydeligt både for medierne, for borgerne i samfundet og for de berørte parter, hvad Pressenævnet udtaler af kritik, og hvorfor det gør det.« siger Mogens Blicher Bjerregård til Dansk Journalistforbunds hjemmeside.

 

9 Kommentarer

Chresten Ibsen
11. JANUAR 2012
Re: DJ: Politisk flertal vil krænke den frie presse

Jeg mener, at et borgerligt ombud af en art vil være den mindst ringe løsning på, hvem eller hvad der bør være dommer over mediernes fejltrin.

Hverken politikere eller medierne selv er værdige til at forestå afgørelsen af egne fejl. Det, synes jeg, svarer til de sager, hvor politiet sættes til (eller vælger) at undersøge sig selv. Det plejer pressen i øvrigt heller ikke at vise særlig stor forståelse overfor.

Michael Bjørnbak Martensen
11. JANUAR 2012
Re: DJ: Politisk flertal vil krænke den frie presse

Måske var det også en idé at utilfredse borgere og virksomheder, satte sig en lille smule ind i pressens arbejde - for Pressenævnet bruger altså meget unødigt tid på klager, der må afvises.

Kig evt selv listen igennem for 2011 http://www.pressenaevnet.dk/Kendelser/2011.aspx 

 

Jakob Andresen
11. JANUAR 2012
Re: DJ: Politisk flertal vil krænke den frie presse

"[...] jeg er som sagt ikke tilhænger af straf, fordi det ville kunne få medierne til at tøve med at kaste sig over større og komplekse sager rettet mod virksomheder eller magtfulde enkeltpersoner."

Der er ingen grund til at tøve, hvis man laver et ordentligt, redeligt og uangribeligt stykke journalistisk arbejde. Det argument holder ikke helt, synes jeg.

Jeg er selv uafklaret, men mener afgjort, der er behov for en eller anden form for opstramning. Vi ser altså eksempler på journalister, som får kritik af Pressenævnet gentagne gange, uden at det får yderligere konsekvenser. Det står lidt i kontrast til chefredaktørernes gentagne forsikringer om, at man skam tager nævnets kritik meget alvorligt.

 

Susanne Sayers
10. JANUAR 2012
Re: DJ: Politisk flertal vil krænke den frie presse

Gode mennesker har gjort mig opmærksom på, at mit indlæg kan misforstås. Så bare som præcisering: Jeg mener ikke, at pressen er skyld i fodboldtossens forteelser eller har hængt ham unødigt ud. Referencen var alene ment som en illustration af, at der overalt i samfundet er konsekvenser, når man gør noget forkert - men sjældent i pressen.

Og nej, jeg er som sagt ikke tilhænger af straf, fordi det ville kunne få medierne til at tøve med at kaste sig over større og komplekse sager rettet mod virksomheder eller magtfulde enkeltpersoner. Der skal vi heller ikke hen.

Men jeg ser gerne en presseombudsmand efter svensk model og - frivilligt eller pålagt - en sikring af, at rettelser bringes meget synligt.  

ole felsby
10. JANUAR 2012
Re: DJ: Politisk flertal vil krænke den frie presse
Personligt synes jeg, at det er direkte pinligt at have en forbundsformand, som ikke kan se, at pressen ind imellem går langt over stregen og slipper for nemt om det bagefter i Pressenævnet. Identifikation af problemerne? Tja, vi kunne vel begynde med den uskyldige mand på forsiderne i sagen om drabet på Maria Møller Christensen.

Flere