DJ på vej til møde i Forligsinstitutionen

En delegation fra Dansk Journalistforbund skal i dag til sit første møde i Forligsinstitutionen, hvor overenskomstforhandlingerne finder sted. ”Vi ved ikke, hvad dagsordenen er,” siger forhandlingschef. Her giver han en status over situationen

Dansk Journalistforbunds (DJ) forhandlingschef, Claus Iwersen, forbereder sig til det, der kan blive et skelsættende møde i Forligsinstitutionen i indre København: Det sted, hvor overenskomstforhandlingerne finder sted mellem de offentlige arbejdsgivere og de store forhandlingsfællesskaber.

En DJ-delegation er indkaldt til møde i institutionen kl. 14.00 i dag. Ud over Claus Iwersen kommer også to af forbundets andre forhandlere og seks tillidsrepræsentanter, der repræsenterer de statsligt, regionalt og kommunalt ansatte medlemmer på DJ-overenskomster.

Kender ikke dagsordenen

Men Claus Iwersen ved ikke, hvad mødet skal handle om.

”Det er vores allerførste møde i Forligsinstitutionen, siden vi varslede konflikt i starten af marts. Og vi ved ikke, hvad dagsordenen er. Men det, vi forventer, er, at forligsmanden vil have en status på vores forhandlinger, som kører adskilt fra de andre forhandlinger. Altså, et statusmøde,” siger han.

Dansk Journalistforbund står over for at forhandle overenskomster med både staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Dagens møde vil handle om alle tre forhandlinger – så meget ved man hos DJ.

Forhandlinger er ikke gået i gang

Claus Iwersen, de store forhandlingsfællesskaber har i ugevis ligget i intense forhandlinger med de offentlige arbejdsgivere. Men Dansk Journalistforbund står uden for fællesskaberne. Hvilke forhandlinger har der været mellem DJ og arbejdsgiverne indtil nu?

”Vores position er den, at vi ikke er medlem af de store forhandlingsfællesskaber, som vi hører så meget om i medierne. Vi har vores egne separate forhandlinger, der normalt kommer i forlængelse af de andre forhandlinger,” siger Claus Iwersen og forklarer:

”Men da de andre varslede konflikt i starten af marts, valgte DJ også at varsle konflikt i solidaritet. Det betød, at vores modparter aflyste en række af de møder, der var planlagt, som skulle holdes i marts.”

”Vi har haft ganske få møder på statens område og har sådan set ikke rigtigt været i forhandlinger endnu,” forklarer Claus Iwersen.

På det regionale og kommunale område er det eneste, der er sket, at forbundet og de offentlige arbejdsgivere har udvekslet krav. De egentlige forhandlinger er ikke gået i gang.

Forlingsinstitutionen har taget styringen

Claus Iwersen fortæller, at forbundet havde aftalt møder med Danske Regioner tirsdag 17. april, altså i morgen, og med Kommunernes Landsforening torsdag 19. april. Men nu har Forligsinstitutionen overtaget planlægningen.

”Hvad der sker med de møder, ved vi ikke. Når Forligsinstitutionen har indkaldt os, så er det fra dét øjeblik Forligsinstitutionen, der bestemmer, hvilke møder vi holder. Herfra foregår forhandlingerne i Forligsinstitutionens regi. Det er suverænt dem, der bestemmer, hvem vi mødes med og hvornår,” siger Claus Iwersen.

Hvordan forventer du, at forhandlingsprocessen bliver for DJ herfra?

“Det er 'up in the air'. Vi aner det ikke. Alt vil være afhængig af, hvad der sker på de andres område. Selv om vi ikke har noget med dem at gøre,” siger Claus Iwersen.

DJ står i en unik situation

Senest tirsdag aften vil Forligsinstitutionen melde ud, om der bliver tale om forhandlingsgennembrud, forhandlingssammenbrud, eller om konflikten skal udskydes i yderligere 14 dage.

Dansk Journalistforbund har varslet strejke, hvis forhandlingerne bryder sammen. Og de offentlige arbejdsgivere har svaret igen med lockoutvarsler.

”Men hvis de andres forhandlinger bryder sammen, så bryder vores ikke automatisk sammen,” siger Claus Iwersen.

Dansk Journalistforbund står i en helt unik situation, forklarer han: For at erklære forhandlingssammenbrud, skal der være nogle forhandlinger, der er brudt sammen. Men da forbundets forhandlinger slet ikke er gået i gang, kan der ikke erklæres forhandlingssammenbrud, vurderer Iwersen.

”Det hænger sammen med, at Forligsinstitutionen skal sikre sig, at der har været forhandlinger på et område, inden man beslutter sig for noget. Og det har der ikke været på vores område. Så jeg mener ikke, at man kan gå ind i eftermiddag og erklære sammenbrud. For hvad er det, der er brudt sammen? Der har ikke været forhandlinger endnu,” siger Iwersen.

Så DJ står på denne måde i en helt unik position i forhold til de andre fagforbund?

”Ja, det er en unik situation. Og det hænger sammen med, at DJ altid har stået uden for de store hovedorganisationer og forhandlingsfællesskaber,” forklarer Iwersen.

Historisk uafhængighed

DJ's ønske om uafhængighed hænger sammen med, at forbundet historisk har villet fremstå neutralt, nu hvor det repræsenterer journalister, der gerne skal fremstå neutrale.

Claus Iwersen kan endnu ikke sige meget om, hvordan DJ's modparter ser på tingene. 

”Om vores modparter vil forhandle med os, ved vi intet som helst om. Vi har haft så få kontakter, at vi ikke aner, hvordan vores modpart ser på det,” siger han.

DJ's forhandlinger vil i særlig grad handle om løn, arbejdstid og dækningsområde.

0 Kommentarer