DJ ønsker indflydelse for pengene til IFJ

Tyskland og de nordiske forbund burde have mere indflydelse i IFJ, fordi de lægger relativt flere ressourcer end de øvrige medlemsorganisationer, mener DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård (rettet 10.15)

Sidste uges kongres og dramatiske valg i den Internationale Føderation af Journalister IFJ har affødt usædvanligt hårde reaktioner fra de nordiske journalistforbunds formænd. Den netop genvalgte IFJ-præsident Jim Boumelha afviste dog i går samtlige kritikpunkter over for Journalisten.

Da stemmerne blev talt op til IFJ-kongressen i sidste uge, der var der fem stemmer mere, end der burde, men både vinderen Jim Boumelha og hans modkandidat gav udtryk for, at de accepterede valget alligevel.

Valgkommissionen lod det derefter være op til en afstemning på kongressen, hvorvidt valget skulle gå om. Det mente kongressen ikke.

Men det er ikke godt nok, mener DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård, der også er formand for EFJ, det europæiske journalistforbund.

»Det ene problem er, at hvis valgkommissionen havde ment, at det her var i orden, så havde de sagt dét til kongressen, men det gjorde de netop ikke. Det andet er, at normalt er det ikke en taber, der kræver nyvalg. Det er normalt vinderen. Og i virkeligheden burde det aldrig nogensinde være til afstemning på kongressen, der skulle være truffet en resolut beslutning fra valgkommissionen og præsidiet om at gøre det om. For der må ikke efterlades nogen som helst tvivl, og det er det, der er sket. Der er blevet efterladt tvivl,« siger Mogens Blicher Bjerregård, der tidligere har været i hård tvist med IFJs ledelse.

Den igangværende konflikt er den foreløbige kulmination på adskillige års stridigheder mellem en gruppe medlemmer i IFJ, herunder DJ, og organisationens ledelse. Kritikken af IFJS ledelse er især gået på, at IFJ ikke hverken har været gennemsigtig nok eller haft tilstrækkeligt styr på regnskaberne. Du kan få overblik over forløbet her.

Modsat Mogens Blicher Bjerregård, så mener den omdiskuterede præsident for IFJ Jim Boumelha ikke, at hans genvalg er plettet af tvivl. Og han sagde mandag til Journalisten, at han naturligvis havde støttet op om et omvalg, hvis der havde været flertal for det i kongressen.

Men det er ikke godt nok, mener Mogens Blicher Bjerregård.

»Sådan er spillereglerne for mig ikke. Jeg synes simpelthen ikke, at det er måden at gøre det på. Det er en fuldstændig bizar holdning at have. Det eneste rigtige med et så vitalt valg ville for mig være at lade det gå om,« siger han.

Derfor er han også uforstående over for, at kongressen stemte, som de gjorde.

»Jeg var rystet over det, og det var der også andre, der var. Det canadiske forbund og det ene af de tyske forbund forlod endda kongressen i protest,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Jim Boumelha sagde i går til Journalisten, at »nogle af de nordiske fagforeninger bør vågne op til, at IFJ er en ægte international organisation,« og at de ikke bare kan forvente, at det er ens egne normer for demokrati og fagforbund, der sejrer.

Mogens Blicher Bjerregård siger, at det nærmere er de andre medlemsorganisationer, der skal vågne op, og han kan ikke forstå præsidentens udsagn.

»Det er en underlig tilgang fra en præsident, der skal kunne favne alle organisationer. Vi har fra de nordiske lande været på toppen af udviklingen hele vejen igennem lige siden 1952. Vi har været fuldt opmærksomme på, hvordan det ser ud mange andre steder og har ageret efter det,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

 

Indskud og indflydelse

Både Mogens Blicher Bjerregård og formanden for det norske journalistforbund, Thomas Spence, har sagt, at de finder det problematisk, at norske Eva Stabell ikke er blevet genvalgt til IFJ’s ledelse – den såkaldte eksekutivkomite.

Det efterlader nemlig de nordiske lande uden medlemmer i komiteen for første gang i årtier.

»Vi har altid været meget optagede af, at der var en fair fordeling af indflydelse, og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg finder det helt naturligt, at når man lægger de økonomiske ressourcer, så har man også noget indflydelse. Tyskland og de nordiske lande lægger et sted mellem 30 og 40 procent af det samlede budget. Det er rigtigt mange penge, og dem vil vi gerne se fornuftigt gjort brug af,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Fordi Norden og Tyskland og lægger flere penge, så skal vi også have mere demokratisk indflydelse?

»Vores medlemmer betaler en halv million om året til det her, og der er en række forbund, der betaler rigtigt mange penge til det her, så vil vi se dem anvendt på en ordentlig måde. Når vi ser et IFJ, der har udviklet sig, som det har, så synes jeg faktisk, at det er vigtigt, at vi sikrer, at udviklingen går i den retning, vi gerne vil. Det er ikke sådan, at vi altid SKAL være med i eksekutivkomiteen, men jeg synes, at det er rigtigt vigtigt, at vi har indflydelse i den organisation, som vi i den grad er med til at holde fast i, tro på og biddrage til,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Han mener dog ikke, at de nordiske lande nu er helt uden for indflydelse, men han er »meget bekymret« for udviklingen i IFJ de seneste tre år.

»Det er en udvikling, hvor vi har et kontor, der starter med at sende generalsekretæren på porten, selvom han har gjort et kæmpe arbejde gennem 20 år. Vi er bekymret for, at pengene forsvinder. Regnskaberne bliver mere og mere uigennemskuelige, og at der i dag er færre penge i reserverne, end der har været tidligere. Jeg er meget bekymret over, hvad der sker med vores Safety-penge fremover. Jeg oplever ikke, at Jim Boumlha er inkluderende,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

DJ støtter sammen med de øvrige forbund i IFJ hvert år nødstedte journalister med penge til retshjælp og lignende. Det sker gennem den såkaldte Safety-Fund. I 2011 besluttede DJ’s delegeretmøde dog selv at forvalte de 500.000 kroner, der det år var indsamlet, gennem den danske NGO International Media Support. Grunden var, at man var usikker på, hvordan pengene konkret blev brugt i IFJ, og om de reelt endte de rigtige steder.

Ud nervøsiteten for de safety-midler, DJ allerede har doneret til IFJ's safety-fond, så mener Mogens Blicher Bjerregård, at Jim Boumelha behandler medlemsdemokratiet og sine opgaver som præsident for IFJ utilfredsstillende.

Mogens Blicher Bjerregård giver to eksempler.

»For tre år siden bad vi 12 organisationer om et møde med Jim Boumelha, fordi vi var bekymret for udviklingen. Dette møde nægtede han os, da han fandt det udemokratisk at mødes med en blok af forbund,« siger Mogens Blicher Bjerregård og tilføjer, at han aldrig selv ville afvise at mødes med en gruppe tillidsfolk.

Desuden kritiserer han Jim Boumelhas handlinger i forbindelse med den internationale safety-organisation INSI.

»Da den tidligere generalsekretær i IFJ, Aidan White, bliver fyret, går Jim ind og bliver medlem af INSIs bestyrelse. Han kommer ikke til ét eneste bestyrelsesmøde. Det eneste han foretager sig, det er – uden at have kontaktet præsidenten eller sekretariatet i INSI – at sende et brev til dele af IFJ’s eksekutivkomite. I det fortæller han om, hvor elendigt drevet INSI er, selvom han selv sidder i bestyrelsen for den. Han bliver opfordret til at kontakte bestyrelsen, fordi man mener, at det er en meget mærkelig måde at gøre tingene på, men ikke på et eneste tidspunkt får INSI en henvendelse fra ham. Det synes jeg er et problem og en underlig måde at behandle en organisation på. Sådan samarbejder man da ikke internationalt, og som bestyrelsesmedlem har man også ansvar og loyalitet over for den bestyrelse, man sidder i,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

 

Afvisning

Jim Boumelha afviser alle Mogens Blicher Bjerregårds anklager.  Først og fremmest, at den tidligere generalsekretær overhovedet skulle være blevet fyret.

»Det er der ingen dokumentation for, han bad om en aftrædelsesaftale. Der var en diskussion med ham, og som det er sket efter hver kongres de sidste tyve år skulle hans kontrakt fornyes. Der var to forslag til forandringer i hans kontrakt, som han ikke ville diskutere,« siger Jim Boumelha.

Forslagene til ændringer gik på, at regionale direktører i IFJ fremover skulle udnævnes i samarbejde med eksekutivkomiteen. Indtil da havde han haft fuld kontrol til at udpege dem selv.

Desuden skulle kontrakten med generalsekretæren kun vare to år mod normalt tre, fordi han havde tænkt sig at trække sig tilbage i løbet af sin embedsperiode. Formålet var, at give IFJ et ekstra år til at finde en ny generalsekretær.

»Han nægtede at diskutere begge disse forslag, og direkte derefter bad han om en opsigelsesaftale. Der fik han store summer,« siger Jim Boumelha.

Med hensyn til de 12 repræsentanters henvendelse, så forklarer han, at han afviste dem, fordi han ikke kunne anerkende den som en formel gruppering.

»Jeg forholder mig til regioner ikke adhocgrupper,« siger Jim Boumelha.

Og kritikken af hans fravær i INSI rammer ved siden af, mener han. Han blev netop væk, fordi man i IFJ’s ledelse mente, at samarbejdet med INSI ikke holdt.

»INSI kom i en frygtelig krise, og der var en rapport om, at fremtiden så usikker ud. Der blev det besluttet i eksekutivkomiteen, at vi ikke længere ville deltage i INSI. IFJ holdt efterfølgende en konference i Nürnberg hvor vi diskuterede muligheden for at håndtere safetyarbejdet indenhus. Derfor kom jeg ikke til møderne,« siger Jim Boumelha.

 

Rettet 12.06.13 klokken 10.15: DJ er ikke gået tilbage til at kanalisere sin støtte til nødstedte journalister gennem IFJ, men gør det forsat gennem IMS

0 Kommentarer