DJ ønsker fortsat web-tv på Journalisten.dk

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund roser kvaliteten af det nuværende web-tv på Journalisten.dk, og udtrykker ønske om, at det fortsætter. Men pengene til produktionen skal findes inden for fagbladets nuværende budget.

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund roser kvaliteten af det nuværende web-tv på Journalisten.dk, og udtrykker ønske om, at det fortsætter. Men pengene til produktionen skal findes inden for fagbladets nuværende budget.

En enig hovedbestyrelsen i DJ ser gerne, at Journalisten.dk forsætter med at lave web-tv. Men den kommende nye redaktør for fagbladet bør gå det samlede budget for Journalisten igennem og finde pengene her til produktionen.

Det var den klare melding på det nys overståede HB-møde.

»Jeg synes, det web-tv, der bliver leveret på Journalisten.dk er hamrende godt. Og det ville ærgre mig – hvis det forsvinder. Og mig bekendt er der ikke lavet noget budget endnu for Journalisten 2011. Der kunne man klart overveje det,« sagde Signe Groot Terkelsen.

Journalisten.dk har i år foreløbig brugt knap 200.000 til indkøb af freelance-produceret web-tv (godt 45 indslag) – penge, der stammer fra en særbevilling. Og fagbladets redaktion havde forud for HB-mødet søgt om en permanent bevilling.

»Jeg vil gerne sige, at der skal ikke være nogen tvivl om, at det er vigtigt, at Journalisten er tilstede på alle platforme. Også web-tv. Jeg synes bestemt, det er vigtigt. Men hvis man valgte at skære ned på antallet af sider i magasinet til eksempelvis 40 sider, som var det normale i en lang periode, så ville der være penge til at lave web-tv,« erklærede DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård.

Enkelte af hovedbestyrelsens medlemmer betegnede det dog som dårlig timing, at skære særbevillingen til web-tv væk på et tidspunkt hvor fagbladet netop har mistet sin faste redaktør, befinder sig i en overgangsperiode med en midlertidig redaktør, og i øvrigt ikke ved, hvorvidt den nye permanente redaktør kan tiltræde til februar eller senere:

»Jeg synes, timingen er dårlig. Vi ved ikke, hvad konsekvensen bliver af den her beslutning, fordi det så er op til den nye redaktør af Journalisten at afgøre, hvor meget vægt, der skal lægges på web-tv,« erklærede Jørn Albertus.

Og senere tilføjede Jens Rossen:
»Det er meget uheldigt, at den her diskussion finder sted lige midt i et redaktørskifte. Mit forslag er derfor: Lad os så give det halve beløb – indtil videre.«

Ifølge Lars Werge, er der dog ikke grund til at frygte, at det skulle give problemer. Han mener til gengæld, at valget af platforme bør være et redaktøranliggende.

»Det må da netop være op til chefredaktøren at afgøre, hvordan man vil udkomme. Og hvis man vil udkomme på web-tv, så lav noget web-tv,« sagde han.

Andre mente dog, at det er vigtigt, at der bliver sendt et klart signal til den kommende nye redaktør af fagbladet, at man netop gerne ser web-tv som en del af paletten:

»Vi giver en pose penge, og så må Journalisten forsøge at få det indrettet anderledes, så web-tv bliver en del af budgettet. Jeg synes, I skal gå hjem og forsøge at finde ud af, hvordan I driver det videre,« sagde Per Roholt Pedersen.

0 Kommentarer