Lukkethed

DJ om lovforslag: Det rammer borgernes retssikkerhed

Et forslag fra regeringen om at begrænse retten til aktindsigt får hård kritik af både Dansk Journalistforbund og Danske Medier

Et nyt lovforslag, der vil begrænse muligheden for aktindsigt for at beskytte offentligt ansatte, får hård kritik af Dansk Journalistforbund (DJ).

Det fremgår af DJ’s høringssvar, hvor lovforslaget kritiseres for, ”at borgernes retssikkerhed og mulighed for aktindsigt i egne sager vil blive klart forringet”.

Samtidig vil forslaget betyde, at journalisters mulighed for at undersøge en række væsentlige sager vil blive stærkt begrænset.

Som eksempel peger DJ på afsløringen af kræftskandalen fra Region Midtjylland, der netop har vundet Cavlingprisen, som en historie, der vanskeligt eller slet ikke ville kunne laves med de undtagelser, der er foreslået i Justitsministeriets udkast.

”DJ har forståelse for hensynet til at beskytte udsatte menige offentligt ansatte mod chikane. Men dette hensyn bør indgå sammen med en række andre væsentlige hensyn i en samlet og gennemgribende forbedring af offentlighedsloven og åbenheden i den offentlige forvaltning. Nu bliver det i stedet endnu et skridt imod større lukkethed,” skriver DJ i høringssvaret.

Vil forhindre chikane

Lovforslaget blev i december sendt i høring af justitsminister Peter Hummelgaard, der begrunder forslaget med, at ”det i videre omfang bliver muligt at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt, der er motiveret af retsstridige eller chikanøse hensigter”.

Men der er alt for meget gummi i lovforslaget, mener DJ:

”Først og fremmest fordi de yderligere undtagelser for aktindsigt er formuleret så bredt og ukonkret, at myndighedernes muligheder for skønsmæssigt helt at afvise aktindsigt vil blive udvidet langt ud over sit formål,” skriver DJ.

Danske Medier bakker op

Også fra Danske Medier lyder der kritik af forslaget.

De peger på, at selv om lovforslaget ikke har til hensigt at begrænse mediernes adgang til aktindsigt, så kan det ramme medierne indirekte, når borgernes adgang til aktindsigt indskrænkes.

”Samlet set finder Danske Medier, at lovforslaget indebærer en række unødvendige indskrænkninger i borgernes adgang til aktindsigt og går imod hensynet til informationsfrihed og gennemsigtighed,” skriver de i deres høringssvar.

Lovforslaget blev oprindeligt fremsat af den forrige regering i 2022. Dengang beskrev Journalisten, hvordan ”uendeligt få eksempler” på chikane efter aktindsigt var årsag til forslaget.

Således var der i det oprindelige forslag syv eksempler på, at aktindsigt har ført til chikane af offentligt ansatte, fordi deres navn er blevet udleveret i forbindelse med aktindsigten.

0 Kommentarer

Læs også

Offentlighedslov

”Uendeligt få” eksempler på chikane efter aktindsigt: ”Man åbner en ladeport”

26. AUGUST 2022