DJ øger kampen mod offentlighedsloven

Frem mod den 17. marts, hvor DJ skal møde Folketingets Retsudvalg, vil Dansk Journalistforbund efter forslag fra kredsformændene intensivere kampen mod dele af offentlighedsloven. Men hovedbestyrelsen vil ikke lave en annoncekampagne mod loven.

Frem mod den 17. marts, hvor DJ skal møde Folketingets Retsudvalg, vil Dansk Journalistforbund efter forslag fra kredsformændene intensivere kampen mod dele af offentlighedsloven. Men hovedbestyrelsen vil ikke lave en annoncekampagne mod loven.

»Den aktivisme, der kommer fra kredsene, er sindssygt vigtig. Den skal have på alle pedaler nu.«

Sådan sammenfattede Lars Werge, medlem af hovedbestyrelsen, på tirsdagens HB-møde, hvordan Dansk Journalistforbund op mod DJ's foretræde for Retsudvalget den 17. marts skal kæmpe mod de dele af offentlighedsloven, der begrænser åbenheden.

Efter et forløb, hvor kredsene i DJ er fremstået som hårdere kritikere af dele af loven end det centrale DJ, er der i dag samlet modstand mod loven, efter at DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, i en kronik i Dagbladet Information har vendt sig tydeligt mod de kritiserede paragraffer.

Også han fremhævede på hovedbestyrelsens møde, at presset fra kredsene, der har vedtaget en række udtalelser mod loven, har haft effekt.

»De markante og velunderbyggede argumenter, som DJ-medlemmer er kommet med, har været meget afgørende for forløbet. Det, praktikerne i DJ siger, har gjort indtryk. Hele DJ's bagland har efter min opfattelse gjort et afgørende stykke arbejde,« roste formanden.

Hovedbestyrelsen vedtog kredsformændenes forslag om, at DJ nu skal intensivere "påvirkningsarbejdet" og blankt afvise § 24 – ministerbetjening – og § 27 – den såkaldte politikerparagraf. Samtidig støttede HB kredsformændenes forslag om, at DJ IKKE skal nedtone kritikken af loven, selv om et mindretal i kommissionen bag loven nu har foreslået sproglige ændringer til § 24, der skulle gøre den mere spiselig.

Kenni Leth, formand for Kreds 1, fremlagde desuden et forslag fra kredsformændene om, at DJ nu lader møder med politikere supplere med en annoncekampagne i aviserne.

»Der skal mere end bare at lave et skriftligt oplæg til et kaffemøde med politikerne. Det her handler om stolthed. Om at være med i et forbund, der markerer sig med en tydelig og klar debat. Det er en kardinalsag. Åbenhed er en af de værdier, vi skal kæmpe for,« sagde Kenni Leth.

Men hovedbestyrelsen afviste kampagneideen. Et stort flertal mente, den ville forstyrre forhandlingerne i slutforløbet om loven, der måske skal i 2. behandling til april.

Dermed fortsætter DJ en vej med direkte dialog og udveksling af argumenter over for Retsudvalget, der i disse dage er i Norge og Finland for at høste erfaringer. Mogens Blicher Bjerregård understregede, at mange af de retspolitiske ordførere undervejs i processen havde lyttet til DJ's argumenter.

»Det, vi har oplevet de seneste par måneder, hvor vi har besøgt de retspolitiske ordførere, er dybt seriøse politikere. Jeg har oplevet politikere, der har et ansvar for demokratiet, og som lytter seriøst til vores argumenter.«

 

0 Kommentarer