DJ og SDU vil lave guide til at undgå plagiat

Hvornår er noget egentlig plagiat, og hvordan undgår du det? Det vil Syddansk Universitet, Dansk Journalistforbund og Danske Medier komme med anbefalinger til efter flere omdiskuterede sager. »Det kalder på, at vi kigger på det og bliver bedre oplyst,« siger næstformand i DJ

En vejledning til journalister i, hvordan man undgår at begå plagiat.

Det vil Dansk Journalistforbund, Syddansk Universitet og Danske Medier lave. De vil derfor nedsætte et arbejdsudvalg sammen, som skal udforme anbefalinger om emnet til journalister.

»Jeg er flere steder blevet bedt om at forholde mig til, hvad der er korrekt og ukorrekt i de her plagiatsager. For mig har det understøttet pointen om, at der er et kæmpe gråzoneområde, som ikke har så meget med jura at gøre, men en masse med journalistik at gøre,« siger Peter Bro, centerleder for journalistik på SDU, som har taget initiativet til at kigge nærmere på området.

Han oplever også, at hans studerende efterspørger mere viden om, hvad der er op og ned på området.

»Vi skal være bedre til at angive, hvor vores viden kommer fra, og hvem vores kilder er. Og journalister kan godt bruge nogle anbefalinger til, hvordan vi gør det bedst i forskellige sammenhænge. Det gælder også for studerende og journalistiske ledere,« siger han.

DJ: Det kalder på, at vi kigger på det

Næstformand i Dansk Journalistforbund Tine Johansen støtter op om idéen. Derfor er forslaget blevet rejst i DJ's mediepolitiske udvalg, der har stemt ja til at kigge nærmere på det.

»At hans studerende er forvirrede over, hvordan reglerne egentlig er, det kalder på, at vi kigger på det og bliver bedre oplyst,« siger hun og tilføjer:

»Når vi går ind i det her arbejde, så er det også, fordi vores medlemmer skal få noget glæde ud af det. Ligesom der er udgivet en håndbog om, hvad man må og kan gøre som retsreporter, kunne vi også bruge én her.«

Skal styrke det daglige arbejde

Indtil videre er der ikke sat nogen endelig dato for, hvornår et udvalg skal være nedsat, og hvornår deres arbejde skal være færdigt. Præcis hvordan udvalget skal være sammensat, vides heller ikke, men Peter Bro forventer, at både Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og RUC vil blive inviteret med.

Derudover forventer han, at de skal lave deres arbejde hen over foråret og sommeren, men understreger, at intet er endeligt på plads endnu.

Men hvad skal en vejledning egentlig give svar på?

»Hvornår skal vi henvise til kilder, hvornår kan vi tillade os at kopiere fra tekster, og hvornår kan vi tage vinkler fra andre? Der mangler vi noget viden. Juridisk set er der regler om ophavsret, men vi mangler noget mere journalistisk i forhold til den daglige redaktionelle proces i en tid, hvor journalister bliver presset til at producere mere end nogensinde før,« siger Peter Bro.

Han regner med, at vejledningen i første omgang skal lægges frem digitalt, så alle interesserede nemt kan få adgang til den.

»Jeg forestiller mig et hjemmesideunivers eller en digital pjece, hvor man hurtigt kan slå op. Det er en slags guide med gode principper og eksempler i praksis. Det kan ikke blive mere end anbefalinger, men jeg tror, der er behov for, at de kommer.«

Der er allerede vejledende regler for god citatskik – dem kan du læse her.

4 Kommentarer

Bodil Rohde
26. JANUAR 2016
Det er godt nok noget
Det er godt nok noget pindehuggeri.

Alle, der har en journalistisk uddannelse bag sig og følger de gode citatregler, har ikke problemer med at fatte, hvad der er rigtigt eller forkert.

Der er selvfølgelig nogle, som er ligeglade.

Og så er der chancerytterne, hvis løb går godt, indtil det går galt.

Venlig hilsen
Bodil Rohde
Villy Dall, HB-medlem
26. JANUAR 2016
Selvfølgelig skal man skrive
Selvfølgelig skal man skrive sine artikler selv. F.eks. kan man skrive en artikel om præsidentvalget i Langbortistan efter at have læst 100 artikler om emnet i en række internationale medier på 20 forskellige sprog. Der er plads til ca. 100 linjer i avisen. Så er det nu meget godt at have styr på, hvor og hvordan man afgrænser citatregler og undgår plagiat o.s.f. Henviser også til Kulturministeriets vejledning fra 2006, der faktisk er god. Den bygger på ophavsretten og har intet med ph.d.-afhandlinger at gøre, men er netop direkte rettet imod f.eks. journalistik.
Jens Hammer
25. JANUAR 2016
Her er vejledningen helt
Her er vejledningen helt gratis : Skriv dine artikler selv.
Sværere er det vel ikke.
Lars Lindskov
25. JANUAR 2016
Nu kunne man måske godt ønske
Nu kunne man måske godt ønske sig en kildehenvisning (ret in for tiden….) i henvisningen til, at der allerede findes vejledende regler for god citatskik. De er udarbejdet af en arbejdsgruppe i Danske Medier
http://danskemedier.dk/nyhed/danske-medier-vedtager-vejledende-retningslinjer-for-citater/

Iøvrigt udgav Kulturministeriet i 2006 en vejledning

http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/God%20citatskik%20og%20plagiat%20i%20tekster.pdf

Der er altså ingen grund til at starte helt forfra….