DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Friheden til, at alle kan udtrykke sig på nettet, er truet af en ny lov, mener både DJ og foreningen af danske netjournalister, DONA. Loven markerer »et demokratisk skred«, advarer DJ.

Friheden til, at alle kan udtrykke sig på nettet, er truet af en ny lov, mener både DJ og foreningen af danske netjournalister, DONA. Loven markerer »et demokratisk skred«, advarer DJ.

Dansk Journalistforbund (DJ) og foreningen af danske netjournalister (DONA) kritiserer sammen et nyt lovforslag, som den danske IT- og Telestyrelse er i gang med at behandle – kendt som teleloven.

I den forbindelse har både DJ og DONA indsendt høringssvar i går. Begge organisationer frygter for selve demokratiets kerne og internettets rolle i at gøre information tilgængelig for alle, hvis loven bliver vedtaget i sin nuværende form.

I meget korte træk handler diskussionen om den nye telelov om, at internettet er ved at blive overfyldt. Alle kan lægge ubegrænsede mængder af indhold på nettet, og der er frygt for, at det vil føre til flaskehalsproblemer.

Løsningen kan være et internet i flere hastigheder, hvor mere følsomme tjenester får førsteret – eksempelvis hvis tv skal sendes over nettet. Til gengæld kan e-mail-tjenester og søgemaskiner holde i kø – medmindre de betaler et bidrag til at vedligeholde nettets infrastruktur.

Det er ifølge kritikere i strid med den såkaldte 'netneutralitet' – at internettet er neutralt og ikke forskelsbehandler hverken hjemmesider, services eller personer, og at alle uanset pengepung kan ytre sig og bruge nettet.

Teleloven skal lægge nogle linjer for, hvordan internettet forvaltes i Danmark i fremtiden. 

Ifølge DONA kan teleloven åbne dørene for en helt ny og farlig måde at indrette nettet på:

»[Det er] Første skridt i retning mod et opdelt net, hvor medier og net-kommunikatører kan blive tvunget til betale ekstra for at komme på, på lige fod med ofte større, rigere og mere etablerede konkurrenter. Eller mod et net, hvor slutbrugerne låses inde i et tv-pakke-lignende arrangement, så de, når de går på nettet, kun har adgang til de hjemmesider og services, der er omfattet af den pakke, de har købt adgang til. Det er derfor, netneutraliteten i langt højere grad bør sikres i den nye telelov,« advarer DONA i høringssvaret.

I sit høringssvar skriver DJ, at tankerne bag loven er problematiske for demokratiet.

»Netneutraliteten skal efter DJ's mening bevares i uberørt form. I det hele taget er en ophævelse af dette princip et demokratisk skred og i modstrid mod hele den decentrale struktur på internettet,« skriver DJ i sit høringssvar.

En central paragraf i diskussionen er §4, stk. 7. Den skal ifølge tilhængere af loven være med til at sikre netneutraliteten. Her står:

»IT-og Telestyrelsen kan fastsætte regler med henblik på at pålægge erhvervsmæssige udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at sikre slutbrugere adgang til information, videreformidling af information samt mulighed for at benytte applikationer og tjenester efter eget valg.«

Men ordet 'kan' er både DONA og DJ meget kritiske over for.

»Det er efter DJ's mening ikke tilstrækkeligt, at der 'kan' fastsættes regler, der sikrer borgerne (slutbrugerne) en fri adgang til information,« skriver DJ i sit høringssvar.

Begge organisationer mener, at ligheden i adgangen til at udtrykke sig på internettet er truet.

»Det er netop dette: Friheden til og ligheden i adgangen til at udtrykke sig på nettet, der – efter DONAs opfattelse – er på spil. Det måske største demokratiske gode, som internettet har bragt med sig – eksplosionen i mulighederne for at komme til orde i et offentligt rum – er i fare for at blive begrænset,« skriver DONA.

EU-Kommissionen har tidligere gjort det klart, at EU ikke vil acceptere nogen former for frihedsbegrænsninger på nettet.

37 Kommentarer

Niels Hansen
6. SEPTEMBER 2010
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

 

Jeg gi'r op.

øv 

Claus Hetting
6. SEPTEMBER 2010
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet
Jeg gi'r op.
John Strand
6. SEPTEMBER 2010
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Claus

Denne debat startede med at jeg skrev et idlæg til DJ hvor jeg gjorde dem opmærksom på at verden var lidt mere kompliceret end den måde de så den på - jeg tilbød at stille min viden til rådighed for DJ. Det er ikke mit job at påvirke DJ men at hjælpe med at gøre verden mere transperent.

Efterfølgende påstår du at jeg er lobbyist, at jeg tager fejl og at du har den engyldige sandhed - du henviser til et blogindlæg på din hjemmeside.

Derefter gør jeg opmærksom på de mange fejl der er i din blog og jeg gør dig opmærksom på at den ikke tegner et retvisende billed af hvordan verden ser ud fra en dansk vinkel.

Personligt kan jeg ikke se at det er undergravende virksomhed at gøre Journalistens læsere opmærksom på at du dels har en del kasketter på (PR mand, "ekspert", lobby mand og journalist) samt på at den blog du henviser til næppe vil give DJ den indsigt de har brug for hvis de skal se på tingen ud fra deres medlemmers interesser - den danske vinkel er bestemt relevant for DJ.

Jeg mener ikke at det er ærlgeligt at dem der læser og interesere sig for dette emne får kendskab til de fejl der er i det du har skrevet og det faktum at du har mange kasketter, kasketter der af og til sløre dit syn og som påvirker din beskrivelse af virkeligheden.  

Hilsen

 

John Strand

 

Claus Hetting
6. SEPTEMBER 2010
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Tja, what to say. Jeg kan kun tolke dit svar således, at det åbenbart er vigtigere for dig at forsøge at føre undergravende virksomhed end det er at bidrage med indsigt og viden. Det er ærgerligt. 

 

 

John Strand
6. SEPTEMBER 2010
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Claus

Tak for dit svar som vist siger alt. Jeg ser hellerikke dig som en konkurrent, antallet og størelsen af de af fejl der er i det du publicere ville betyde at den type kunder vi arbejder med aldrig ville betale for de ydelser vi levere hvis vi producerede i en en ådan kvalitet.

Vi tilmed nogle meget klare linjer for den tilgang vi har til tingene og vi mener i modsætning til dig  ikke at man kan drive ekspert, PR virksomhed, lobby forrening og journalistisk virksomhed i den samme butik. Det er det du kalder "Kommunikation 2.0"

Hvis jeg skal sige det meget enkelt så vil vi aldrig havne i den siutationsom du var i da du skrev artiklen om Dansk Bredbånd til Dansk Energis blad hvor du satte hensynet til Dansk Energi og din redaktør højere end sandheden - Synd for bladets læsere og de politikere de betragter Dansk Energi som en seriøs interesseorganitation.

Sådan kan man se meget forskelligt på presseetik, du har din måde og vi har vore måde www.strandconsult-press.com  

Hilsen

 

John Strand 

Flere