search

DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Friheden til, at alle kan udtrykke sig på nettet, er truet af en ny lov, mener både DJ og foreningen af danske netjournalister, DONA. Loven markerer »et demokratisk skred«, advarer DJ.

Friheden til, at alle kan udtrykke sig på nettet, er truet af en ny lov, mener både DJ og foreningen af danske netjournalister, DONA. Loven markerer »et demokratisk skred«, advarer DJ.

Dansk Journalistforbund (DJ) og foreningen af danske netjournalister (DONA) kritiserer sammen et nyt lovforslag, som den danske IT- og Telestyrelse er i gang med at behandle – kendt som teleloven.

I den forbindelse har både DJ og DONA indsendt høringssvar i går. Begge organisationer frygter for selve demokratiets kerne og internettets rolle i at gøre information tilgængelig for alle, hvis loven bliver vedtaget i sin nuværende form.

I meget korte træk handler diskussionen om den nye telelov om, at internettet er ved at blive overfyldt. Alle kan lægge ubegrænsede mængder af indhold på nettet, og der er frygt for, at det vil føre til flaskehalsproblemer.

Løsningen kan være et internet i flere hastigheder, hvor mere følsomme tjenester får førsteret – eksempelvis hvis tv skal sendes over nettet. Til gengæld kan e-mail-tjenester og søgemaskiner holde i kø – medmindre de betaler et bidrag til at vedligeholde nettets infrastruktur.

Det er ifølge kritikere i strid med den såkaldte 'netneutralitet' – at internettet er neutralt og ikke forskelsbehandler hverken hjemmesider, services eller personer, og at alle uanset pengepung kan ytre sig og bruge nettet.

Teleloven skal lægge nogle linjer for, hvordan internettet forvaltes i Danmark i fremtiden. 

Ifølge DONA kan teleloven åbne dørene for en helt ny og farlig måde at indrette nettet på:

»[Det er] Første skridt i retning mod et opdelt net, hvor medier og net-kommunikatører kan blive tvunget til betale ekstra for at komme på, på lige fod med ofte større, rigere og mere etablerede konkurrenter. Eller mod et net, hvor slutbrugerne låses inde i et tv-pakke-lignende arrangement, så de, når de går på nettet, kun har adgang til de hjemmesider og services, der er omfattet af den pakke, de har købt adgang til. Det er derfor, netneutraliteten i langt højere grad bør sikres i den nye telelov,« advarer DONA i høringssvaret.

I sit høringssvar skriver DJ, at tankerne bag loven er problematiske for demokratiet.

»Netneutraliteten skal efter DJ's mening bevares i uberørt form. I det hele taget er en ophævelse af dette princip et demokratisk skred og i modstrid mod hele den decentrale struktur på internettet,« skriver DJ i sit høringssvar.

En central paragraf i diskussionen er §4, stk. 7. Den skal ifølge tilhængere af loven være med til at sikre netneutraliteten. Her står:

»IT-og Telestyrelsen kan fastsætte regler med henblik på at pålægge erhvervsmæssige udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at sikre slutbrugere adgang til information, videreformidling af information samt mulighed for at benytte applikationer og tjenester efter eget valg.«

Men ordet 'kan' er både DONA og DJ meget kritiske over for.

»Det er efter DJ's mening ikke tilstrækkeligt, at der 'kan' fastsættes regler, der sikrer borgerne (slutbrugerne) en fri adgang til information,« skriver DJ i sit høringssvar.

Begge organisationer mener, at ligheden i adgangen til at udtrykke sig på internettet er truet.

»Det er netop dette: Friheden til og ligheden i adgangen til at udtrykke sig på nettet, der – efter DONAs opfattelse – er på spil. Det måske største demokratiske gode, som internettet har bragt med sig – eksplosionen i mulighederne for at komme til orde i et offentligt rum – er i fare for at blive begrænset,« skriver DONA.

EU-Kommissionen har tidligere gjort det klart, at EU ikke vil acceptere nogen former for frihedsbegrænsninger på nettet.

Kommentarer
37
Lars Rugaard
31.08.10 11:42
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Nødvendigt initiativ, som bør støttes.

Men - "Dansk Medie- og Journalistforbund (DJ)", står der allerøverst.

Hvad er det for en dims?

 

Fremhævet af Journalisten
Andreas Marckmann Andreassen
31.08.10 12:03
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Hej Lars.

Det er naturligvis en fejl, det er nu rettet.

Fremhævet af Journalisten
John Strand
01.09.10 23:23
DJ burde sætte sig ind i tingene....


At læse Dansk Journalistforbunds udmelding omkring det de betragter som deres kamp for netneutralitet kan kun få smilet frem hos folk som kender til den virkelighed som telebranchen må forholde sig til.

 

På den anden side så er forbundets medlemmer nok de eneste der rent praktisk gennem deres arbejde kan ændre virkeligheden ved blot at lade være med at beskrive verden som den ser ud og så bilde deres læsere ind at verden ser meget anderledes ud.  Personligt så syntes jeg at udmeldingen burde følges op med et løfte om at landets journalister fremover lader være med at omtale de køer der er på motorvejene, ventelisterne på landets hospitaler, kloaker der bliver overfyldt af regnvand og alle de andre negative ting som altid vil findes i et samfund. I praksis så burde forbundet indskærpe over for deres medlemmer at fremover ville landes aviser kun indeholde positive nyheder og de negative ting vil pressen fremover undlade at dække.  Lad os forholde os til fakta, telebranchen har INTET ønske om at udøve censur på nettet, telebranchen har INTET ønske om at forhindre folk i at få adgang til information eller få mulighed for at publicere artikler etc. den rolle har telebranchen overladt til politikere i totalitære systemer og de journalister som arbejder for disse lande.  

Ude i den virkelige verden er der køer på motorvejene, ventelister på hospitalerne, kloaker der bliver overfyldt når der falder voldsom regn og på det store internet er der af og til international, regionalt, nationalt og lokalt problemer med kapaciteten.

 

Da internettet ikke er et netværk (som DJ fremstiller det) men en masse paralelle netværk der er anlagt af private investorer (teleselskaber) og bygget sammen så vil de flaskehalse der opstår væe noget der opstår i det enkelte netværk eller når en række netværk taler sammen. 

Den kapacitet der er i disse netværk bliver finansieret af det som kunderne betaler og på samme måde som at staten ikke har nok penge til at sørge for motorveje der er så store at der aldrig opstår køer og staten ikke har penge nok til at man kan afskaffe ventelisterne etc. etc så har telebranchen også nogle økonomiske begrænsninger der gør der kan opstå flaskehalse og det er disse flaskehase der gør at man må prioritere trafikken enten i forhold til hvad kunderne har betalt for eller i forhold til hvad der er smart at gøre for at give kunderne en god oplevelse.

 At Journalist Forbundet er faldet for Googles gamle retorik og bruger den som fundamentet for en argumentation om at telebranchen er ved at knuse vort demokrati er trist og det viser en meget begrænset indsigt i den virkelighed som teleselskaber må forholde sig til – læs evt. denne note fra os: http://www.strandreports.com/sw4241.asp  Den frygt som forbundet har skal de ikke rette mod telebranchen, den bør de rette mod de totalitære systemer rundt om i verden som udøver censur og de journalister der arbejder for disse stater – der er ingen grund til at frygte at den nye lovgivning vil være en trussel mod vort demokrati.  Hilsen 
John StrandTeleanalytiker
Fremhævet af Journalisten
Finn Horskjær
02.09.10 10:06
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

@John Strand

Sludder og vrøvl!

Der er grænser for hvad der kan lovgives om - & flaskehalsproblemer er kun et problem for alkoholikere.

Fremhævet af Journalisten
John Strand
02.09.10 12:31
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Finn

Jeg ved ikke hvordan man skal tolke dit indlæg omvendt så formoder jeg at du ikke er enig i det jeg skriver.

 Kan du ikke fortælle mig hvordan telebranchen skal løse de flaskehalsproblemer de har og hvordan teleselskaberne skal sikre at kunderne kan levere de ydelser som kunderne køber og betaler for eks. TV leveret over bredbåndsforbindelser.

I min og alle de teknisk kloges optik er der kun en måde at gøre det på omvendt du kender måske en anden måde man kan løse det problem på.

 Hilsen

 

John Strand 

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
02.09.10 12:39
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

John Strand

Du er åbenbart godt inde i teknikken. 

Jeg læste forleden en artikel, der handlede om belastningen af nettet. På kort tid er der sket en masse, bl.a. med Android og youtube der bekymrer. Udviklingen var kommet ret pludseligt, vist over ganske få måneder.

Og udviklingen skabte usikkerhed hos teleselskaberne, når de f.eks. skulle sige noget håndfast om hhv dækningen i særlige områder, og om man nu kunne være sikker på at se fjernsyn eller tale i telefon uden problemer. 

Hvorfor mener du, at vi ikke skal være nervøse? 

Fremhævet af Journalisten
John Strand
02.09.10 19:49
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Michael Bjørnbak Martensen

Det er vigtigt at se nuanceret på dette emne og så se hvad der skaber trafikken (devices samt typer af trafik) - i medierne er der en masse historier om at smartphones belaster operatørernes netværk - det gør de ikke.

Hvis man ser på den trafikmængde som en smartphone genere i et mobilnetværk så er det omkring 100 mb om måneden, hvis vi ser på en kunde der bruger en mobilbredbåndsforbindelse på sin PC så bruger han mellem 1,5 og 4 GB datratrafik om måneden - altså så genere en PC 20 til 40 gange så meget trafik som en smartphone.

Hvis man ser på den trafik som der er i mobilnet og i de almindeige bredbåndsnetværk så er der stort set plads til den almindelige trafik kunderne har brug for - problemet opstår når folk bruger store mængder Peer to Peer trafik (fildeling, downloads etc. etc,)

Jeg er sikker på at der bliver masser af kapasitet til dem der skal sende mails, læse nyhedder og se you tube på nettet. Der kan opstå problemer når folk vil se HD TV på en almindelig forbindelse i peak hour fra en TV udbyder som ikke er en del af de TV pakker som kunderne køber af en internet udbyder.

Der kan også opstå flaskehalse når folk skal downloade store mængder peer to peer trafik omvendt begge de eksempler vil ikke underminere vort demokrati.

Tilsvarende så må man også acceptere at når en kunde køber TV fra sin internet udbyder så skal kvaliteten være i orden og derfor må internet udbyderne af og til prioritere den trafik til hans IP TV kunder højere end andre typer trafik. Hvis han ikke gør det bliver kunderne sure og så sriver medierne slemme artikler om den pågældende udbyder.

Problemet med denne debat er at Google har forplumret debatten og folk tror at prioriteret trafik er det samme som net censur - det er det ikke og det bliver de ikke. Censur er noget der findes i totalitære lande og det er noget som ofte bliver praksiseret af journalister i de pågældende lande.

I stedet for at Dansk Journalist Forbund fare op som en troll af en æske så burde de sætte sig ind i emnet og måske tale med dem der ved noget om emnet i stedet for at forsvare den argumentation som Google har advokaderet for.

Det er lidt grotesk at Dansk Journalist Forbund taler Googles sag, Googles holdning til betaling for nyheder kender vi alle - Google sælger reklamer på toppen af forbundets medlemmers arbejde ude at de sender penge til de medier der laver nyhederne og betaler journalisernes løn.

Håber at det var svar på dit spørgsmål.

Hilsen


John Strand

Fremhævet af Journalisten
Troels Johannesen.
03.09.10 12:06
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet
Det er forståeligt, at telekommunikations branchens lobbyister er på stikkerne her, for der kan såfremt netneutraliteten ophæves potentielt laves et gevaldigt forretningsben alene på prioriterede pakker, hvor økonomisk stærke aktører får fordel af at kunne betale sig for at slippe hurtigere gennem flaskehalsen. Det mener vi i DJ ikke er rimeligt.Retorikken omkring totalitære stater er samtidig noget ude af proportioner. Vi taler jo ikke om censur her, vi taler blot om et strukturelt problem, hvis de stærke aktører får mere magt over transporten af information på nettet.

John Strand mener, at det er mærkeligt, at DJ kritiserer en evt. ophævelse af netneutraliteten fordi vi så indirekte støtter Googles annoncehugst fra de danske medier. Hvis John Strand havde fulgt med i den debat, ville han også vide, at DJ har været danske fortalere for (Børsen 13/1 2010 – kan ikke linke), at Google får pålagt en afgift (eller i det mindste bliver beskattet), så nogle af disse penge kunne gå tilbage til indholdsproducenterne – som fx medierne. Det samme mener vi i DJ i øvrigt bør være tilfældet for de telekommunikationsvirksomheder, der lever godt af at distribuere indhold fra medierne uden at bidrage økonomisk til indholdsfesten. Begge er det forslag, vi drøfter på politisk niveau, og som DJ vil blive ved med at argumentere for rimeligheden af.
Mvh. Troels Johannesen / DJ
Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
03.09.10 13:07
En alvorlig sag

John Strand er desværre igen ude som lobbyist og underkender alvorligheden af denne sag. Det er fuldt ud berretiget af DJ at tage sagen op, fordi den er kimen til en bekymrende udvikling for det frie Internet, som er en meget stor del af grundlaget for ytringsfrihed og lighed - i al fald i den Vestlige verden. 

 Og så det til den tekniske del af sagen: Grunden til at der er meget store og magtfulde kræfter på spil - dvs. teleoperatører med dybe lommer - er at mange står over for en eksplosiv udvikling i Internettrafik, som er svær at håndtere på f.eks. de gamle kobbernetværk, som snart har nået deres grænse for hvor meget trafik de kan håndtere. Det kan vel ikke overraske, at mange af de store teleoperatører er interesseret i at forsætte med at udnytte eksisterende (og forældede) netværk, fordi alternativet er at investere i nye netværk, som har et meget højere loft for kapacitet. Derfor ønsker teleoperatørerne at prioritere trafikken, så der f.eks. kan sendes videoindhold, osv. med kommercielle interesser. Og f.eks. video kræver en masse plads på netværket. 

Med andre ord: John Strands 'flaskehalse' - og presset fra teleindustrien - opstår kun fordi fremtidssikrede investeringer i en bedre og mere tidsvarende teknologi i store træk er udeblevet (i al fald på fastnettet). Skal man tillade en begrænsning af den fri bevægelighed af information på Internettet, således at teleoperatører kan fortsætte med at tjene penge på eksisterende netværk? Det mener jeg ikke. Jeg mener investering i den rigtige netværk er en opgave for teleindustrien. Det er ikke teleindustriens opgave at løse problemet ved at lave om på trafikken. 

Læs mere om netværksneutralitet på min blog her: http://www.hetting.dk/?p=669 

 

Fremhævet af Journalisten
John Strand
04.09.10 08:08
Re: En alvorlig sag

Kære Claus Hetting,

Jeg er ikke lobbyist, har aldrig været det og bliver det aldrig - mankan ikke købe og betale mig til at have en bestemt mening. Når det er sagt så er det ikke en hemmelighed at du driver en virksomhed hvor du mener at du godt kan forene det at være journalist, lobbyist, kalde dig ekspert og være PR mand i en og samme person.

Jeg glemmer aldig den gang jeg påpegede en række faktuelle fejl i en artikel du skrev i Dansk Energis blad hvor du i en mail efterfølgende svarende mig følgende:

John - jeg ved godt hvordan det står til med Dansk Bredbånd. Jeg har adskillige venner, som arbejder der. Men tror du, at bladet og medlemmerne hos Dansk Energi vil fortsætte med at bruge mig som journalist, hvis jeg skrev sådan?
Hvor længe tror du, at min redaktør ville bevare sit job?
Mvh

Claus Hetting
Journalist

Kan du ikke fortælle mig I hvilken kasket du har på når du kommer med dine påstande her på Journalisten, skriver du i rollen som journalist, "ekspert", lobbyist eller PR mand.

I min verden så er de fire kasketter ikke forenelige på den anden side så ved jeg at det er du meget uenig i og du kalder det "Kommunikation 2,0"

Hvis der er nogle  faktuelle fejl i det jeg skriver så siger du bare til. 

Hilsen

 

John Strand

Fremhævet af Journalisten
John Strand
04.09.10 08:31
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Troels Johannesen

Nu er det sådan at jeg IKKE er lobbyist, aldrig har været det og alldrig bliver det. I min virksomhed lever vi af at levere objektiv information om hvordan telemarkedet ser ud og hvordan det udvikler sig. Vi har helt klare retningslinjer for hvordan vi kommunikere med pressen som du kan læse her: www.strandconsult-press.com

Hvis man skal være lidt humuristisk så mener vi ikke at man kan forene arbejdet som leverandør af objjektiv information med jobbet som lobbyist omvendt så kan vi se at DJ ikke ser det som et problem at man representere såvel journalister som PR fok der ofte har modsatrettede interesser.

Når ovenstående er sagt syntes jeg ikke at vi skal forplumre debatten ved at tale om Googles syn på de produkter som journalister producere og medier publicere - på det punkt tror jeg at vi er meget enige på mange områder

Lad mig så starte med at slå fast at der ikke er noget der hedder netneutralitet og jeg syntes at det er trist at DJ taler om at man vil ophæve netværksneutraliteten for den har alldrig eksisteret og den kommer aldrig til at eksistere. I burde have sat jer ind i hvordan nettet er opbygget og i burde have sat jer ind i hvordan internet trafikken bliver rutet inden i kommer med den slags påstande som der ikke er belæg for.

Ude i den virkelige verden er der køer på motorvejene, ikke altid plads nok i kloakkerne og af og til er der heller ikke plads til alle de artikler som dine edlemmer producere til morgendagens avis - sådan er det også på internettet eller skal vi kalde de mange net som tilsmmen udgør det  man kalder internettet.

Det er bare sådan at når man læser jeres argumentation omkring det i kalder netværksneutralitet så er det sådan at den er meget identisk med den argumentation Google har  brugt i mange år og som jeg beskrev i vor reserch note:  http://www.strandreports.com/sw4241.asp

Nu er det sådan at DJ på samme måde som alle andre i denne verden må forholde sig til det faktum at der på netttet løbende opstår flaskehalse og det kombineret med det faktum at mange kunder i stigende grad køber og betaler for ydelser på toppen af deres bredbåndsforbindelser betyder at teleselskaberne må implementere teknologier der gør at de kan levere de ydelser som kunderne køber og betaler for.

Jeg vil meget gerne tage et møde med dig og dine folk (helt gratis) og fortælle lidt om hvordan vi ser den del af verden og hvordan vi ser tingenee udvikle sig i fremtiden. I det verdens billed vi har på vore kort frygter vi ikke for de demokratiske spilleregler omvendt så kan vi se at på samme måde som DSB, SAS og medier udvikler, makredsføre og sælger premium produkter så vil telebranchen også gøre det i fremtiden og vi ser ikke det som en trussel for det demokrati vi lever i og som et problem i relation til dine medlememrs mulighed for at ytre deres meninger.

Du kan sende mig enmail eller ringe så finder vi en dato og taler om dete sammme,

Hilsen

 

John Strand

Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
04.09.10 10:02
Re: En alvorlig sag

Det er en mærkelig kommentar, som intet har med indholdet i mit svar at gøre. Jeg tror jeg blot vil lade det stå. Hvis folk i øvrigt har lyst at vide, hvordan John Strand behandler folk, som han er uenig med, kan de blot gå ind på min blog og læse nogle af hans interessant udtalelser. Man kan finde den her:

 http://www.hetting.dk/?p=669

Så kan læseren jo selv vurdere, om John Strand er et menneske man bør tage seriøst.  

Fremhævet af Journalisten
John Strand
04.09.10 10:21
Re: En alvorlig sag

Kære Claus

Jeg synts at det er meget relevant at læserne forholder sig til at du på den ene side skriver for Dansk Enegis brancheblad, at du mener at samfundet skal bruge skattekroner på at investere i infrastruktur og det faktum at Dansk Energi laver lobbyarbejde på Christiansborg med det formål at få det politiske system til at gøre noget af det du argumentere for.

Meget enkelt så er der en sammenhæng mellem dine argumenter, den politisk som Dansk Energi argumentere for og det faktum at du lever af at skrive for Dansk Energis brancheblad.

Kan du du ikke fortælle mig om det er Claus hetting som privatpersonen, lobbyist, PR manden eller Journaisten der skriver i denne debat.

Et er sikert og det er at man ikke kan købe mig til at have en holdning, den rolle får du for dg selv.

Hilsen

 

John Strand

Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
04.09.10 10:33
Re: En alvorlig sag

Prøv at forholde dig til indholdet af debatten. Måske det var en idé?

Teleoperatørernes opgave er, at skabe en infrastruktur, som kan håndtere den stigende trafik. Det er ikke teleoperatørernes opgave at lave om på trafikken. 

Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
04.09.10 10:37
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Det er simpelthen ikke korrekt. Du bombarderer folketingsmedlemmer men mails om dine personlige meninger om alt muligt inden for tele, og senest om netværksneutralitet. Er folketingsmedlemmerne dine kunder? 

Desuden er dine rapporter bestemt ikke objektive. Du ser det du vil se, og er totalt farvet af dit tilhørsfohold til teleindustrien. Det er sådan set OK i debatsammenhæng, men det er ikke OK at du derefter melder ud, at du er objektiv og ikke er lobbyist. Det er ganske enkelt at vildlede offentligheden. 

Fremhævet af Journalisten
John Strand
04.09.10 11:10
Re: En alvorlig sag

Kære Claus

Hvorfor vil du ikke svare på om det er privatpersonen, PR manden, Journalisten eller "eksperten"  Claus Hetting der deltager i debatten.

Tilsvarene hvorfor vil du ikke svare på om det er en tilfældighed at der er en sammenhæng mellem det du mener, det Dansk Energi lobbyer for på Christinasborg og det faktum at du skriver for Dansk Energis blad.

Jeg er sikker på at der nok er en del der vil mene at det er relevant information når man skal vurdere dine holdninger i denne debt.

Hilsen

 

John Strand 

Fremhævet af Journalisten
John Strand
04.09.10 11:22
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Claus

Det er korekt at jeg deltagger aktivt i samfundsdebatten på dette område og det er også korrekt at jeg er i dialog med mange folk som mener at den viden jeg og mine medarbejdere har er iteresant - det jeg gør på det område sker ud fra mine interesser og den viden jeg og mine folk har.

Når det er sagt så er min virksomhed i modsætning til din ikke en virksomhed der får penge for at fremme bestemte økonomiskke interesser - det er ikke mig men dig der mener at man godt kan forene rollerne PR mand, lobbyist, "skspert" og det at være journalist.

Er det  sådan at du mener at det er en tilfældighed at du skriver artikler i Dansk Energis blad som er fyldt med faktuelle fejl og er det en tilfældighed at der er en sammmenhæng mellem det du mener på en række områder og det som Dansk Energi lobbyer for.

Med hensyn til dine påstande omkring kvaliteten af vor rapporter så er det imponerende at kun kan have en holdning til rapporter du ikke har læst på den anden side så findes der også folk der anmelder bøger de ikke har læst.

Istedet for at du kommer med alle dine udokumenterede personangreb så burde du forholde di til det faktum at der er kapasitetsproblemer mange steder i samfundet, mortorveje, klaker og naturligvis også på internettet.

 Det er ikke mig der afspore debatten, jeg gør opmærksom på at der er nogle begrænsninger på nettet og så spørger jeg dig hvilken kasket du har på når du deltager i denne debat.  

Hilsen

 

John Strand

Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
04.09.10 13:07
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Det glæder mig at du indrømmer din lobbyvirksomhed. Den er også svær at løbe fra, eftersom jeg har bevis for at du tæppebomber politikerne med emails. Det var i det mindste en begyndelse. Lad os håbe vi får mere ærlighed fra John Strand i fremtiden - det ville klæde dig.

Jeg tror ikke du kan bilde nogen ind, at du ikke forsøger at fremme "visse økonomiske  interesser". Det er at gøre nar af læserne. Jeg tror ikke jeg behøver at uddybe hvilke interesserenter det drejer sig om. 

Og jo, jeg mener at dine rapporter - og dine "teasers" til rapporter - har et meget begrænset brugbart indhold, indeholder meget lidt intelligent indsigt, og er ikke mindst særdeles uklart skrevet. Jeg har forholdt mig rapporter og analyse (har i øvrigt selv forfattet nogle stykker) inden for telebranchen i 15 år, og jeg kan ikke sige at dine rangerer ret højt oppe på listen i kvalitet eller indhold. Men de er lange. Så kvantiteten er i orden, hvis det er det man går efter. 

Endelig nej, jeg modtager ikke betaling for at have en samfundskritisk holdning til udviklingen på telemarkedet.  Hvis jeg skriver på vegne af andre eller skulle være betalt af nogen som helst interesseorganisation eller virksomhed, vil det altid fremgå klart af det jeg skriver eller siger. 

Og sidst: Du har stadig ikke forholdt dig til indholdet, af det jeg har sagt i denne debat. 

Fremhævet af Journalisten
John Strand
04.09.10 13:36
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Claus

Jeg driver IKKE lobby virksomhed, nu manipuleredu igen med sandheden. Jeg har sagt at jeg blander mig i samfundsdebatten og er i dialog med mange mennekser.

At du ikke kan se forskel på betalt lobbyarbejde, betalt arbejde for en interesseorganitation og det at man deltager i samfundsdebatten er trist på den anden side det er vel også årsagen til at du mener at det er forenligt at være PR mand, lobbyist, "ekspert"og journalist på samme tid.

Med hensyn til at du skilter med dine interesser så kan jeg kun konstatere at du endnu ikke har svaret på om du deltager i denne debat i rollen som privatpersonen Claus Hetting, journalisten der skriver i Dansk Energis blad eller om du har en anden kasket på.

Et er sikkert og det er at du bevdtst og mod betaling din rolle som journalist for Dansk Energi  med glæde tilsidesætter sandheden med det ene formål at vildlede læserne af Dansk Energis blad.

 Måske skulle vi se at få debatten tilbage på sporte om hvordan man løser problemerne med flaskehllse på internettet - lige nu ser jeg kun en løsning og det er at betale dig for at skrive en artikel hvor du påstår at der intet problem er.

Hilsen

 

John Strand

Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
04.09.10 16:23
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Angående dit sidste spørgsmål: Det skal fortælle dig. Man bygger et telenetværk, som kan klare trafikken. Så enkelt er det. 

Du had adskillige gange demonstreret, at din tekniske viden er meget begrænset. Det skyldes sandsynligvis, at din udannelsesmæssige baggrund er beskeden (og det skal vi så ikke kommer yderligere ind på her). Din påstande om "flaskehalse" er ganske enkelt et falsum, og lad mig forklare hvorfor:

Internettet bestær groft set af to dele: Backbone og access. Backbone er det store nationale (og internationale) netværk af hovedfærdselsårer. På dette net tæller man kapaciteten i adskillige gigabits per sekund. Når man lægger fibre ned til backbone (både herhjemme og internationalt) lægger man adskillige hundrede par i jorden (eller i søkabler) og én enkelt fiber af denne type har idag et loft på 400 Gigabits per sekund. På én fiber har man plads til mere en 5 gange hele Danmarks Internettrafik. Der er bestemt ikke tale om 'flaskehalse' på backbone. Gang så det op med et antal hundrede. De 400 gigabit er iøvrigt kun det nuværende loft, og der er ingen der ved hvor højt op man kan komme i hastighed. 

Så til access-nettet, hvilket er det net, som når ud til den enkelte kunde: På dette net er der fortrinsvis tale om kobber (i DK). Det er almindeligt kendt og accepteret, at hastighede på kobber bliver meget svær at få op forbi et par hundrede megabit (nedstrøms) og væsentligt mindre (opstrøms). Hvis man skal over de tal, gælder det om at lægge fiber i jorden, hvilket er en kostelig affære for teleindustrien (som vi jo har set i DK). Det er i øvrigt naturligvis ikke kun et dansk problem, men gælder for alle lande hvor kobberet snart har nået sin grænse (og det er mange steder). Vælge man at lægge fiber i jorden, så er begrænsningerne omtrent så ikke eksisterende som for backbone-nettet (dog med den undtagelse at der normalt er færre fibre, og at de kan udrulles i form af passive net, osv.).

Hvad skal man vælge? At forsøge at presse de sidste penge ude af kobberet ved at møblere om på trafikken, eller skal man bide i det sure æble og begynde at investere i fibernet i dag? Tja, det kommer vel næppe som en overraskelse at for de fleste i teleindustrien ser option nr. 1 væsentligt mere spiselig ud rent økonomisk. I mellemtiden ser Internetvirksomhederne ganske anderledes på det.

Inden for medier og journalistik - og her har DJ ganske ret - er ethvert lille skridt i en retning, som systematisk begrænser den frie bevægelighed af information på et frit og lige Internet grund til bekymring. Derfor er det en alvorlig sag. Min holdning er klar: Internettet kan og skal holdes neutralt. 

 Angående alt det andet: Det må du selv ligge og rode med.

Fremhævet af Journalisten
John Strand
04.09.10 17:18
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Claus

Fordi du hentagerr en løgn så bliver den ikke mere sand. Det er imponerende at du kan påstå at der ikke findes flaskehalse på nettet - det ville være skønt hvis der var en journalist der efterprøvede dintese hos landets internetudbydere og hos de selskaber der levere infrastruktur.

Når det er sagt så er der masser af virksomheder i Danmark der investere i fiber (21 elselskaber, TDC, Telenor, Telia, Globalconnect etc.) og hvis du læser de analyser IT & Telestryrelsen laver såvil du se at den båndbrede danskerne bliver tilbudt vokser mere end det som danskerne efterspørger.

I en række debatindlæg har du gennem tiderne sagt at det er samfundet der skal investere i fiber omvendt sån har du aldrig fortalt hvor staten skal få pengene fra - er det de gamle, de syge eller børnene som pengene skal koimme fra.

 Det er sku imponerende at læse dine indlæg, din webside etc. der er kun en teknologi du sværger til og det er den teknologi som din kunde (Dansk Energ´) s medlemmer har invisteret massivt i.

Du er velkommen til at påstå at du ikke er købt og betalt omvendt så får Dansk Energi fuld valuta for pengene når de køber artikler af dig for du blogger om hvor fantastisk fiberet er, du fremhæver det gang på gang som den eneste langsigtede løsning og du lyver om hvad man gør i forskellige lande.

På toppen af det så angriber du alle der forholder sig kritisk til fiber og som har en holdning om at der ingen grun er til at bruge skatteyder penge på teleinfrastruktur nå der i Danmark er  masser af selskaber som invistere i infrastruktur.

Jeg mener i modsætning til dig ikke at vi skal bruge skattekronerne på værdfærd frem for statstilskud til overkapitaliserede elselskaber og højprofitable teleselskaber.

Hilsen

 

John Strand

 

 

Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
04.09.10 17:29
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Dine påstande er aldeles forkerte. Jeg har aldrig sagt at staten skal investere i fiber. Det er en konkusion udledt af det faktum, at du ikke kan læse en artikel eller en mening uden at ekstrapolere ud i det ekstreme. Du ser hvad du vil se, John Strand. Du forstår heller ikke journalistisk teknik, men det skal jeg undlade at komme ind på her.

Lad mig uddybe sagen om "flaskehalsene": Jeg opponnerer imod den påstand at flaskehalse er en naturlig del af Internettet. Det er de bestemt ikke, som jeg i mit foregående indlæg omhyggeligt har gjort rede for. De opstår, fordi de enkelte operatører enten er bagud med udbygningen af netværk, eller fordi de ikke ønsker (eller har penge til) at udbygge netværkene. På den måde er det et falsum, at der ikke findes teknologi som kan redde os ud af "flaskehalsene" for det gør der bestemt. 

Jeg har en naturlig forkærlighed og interesse for teknologi, som peger fremad. Det gælde på alle områder, ikke kun fiber. Når det er uundgåeligt, at fibernettet bliver en realitet (og det gælder hele verden) er det ikke så lidt bagstræberisk at modsætte sig det. I stedet burde man gøre alt for at det udbredes så hurtigt som muligt, så det kan være til gavn for alle i samfundet - selv dig. Og så slap vi også (i store træk) for diskussionen om, hvordan man skal manipulere med trafikken så de eksisterende net slår til.

Fremhævet af Journalisten
John Strand
05.09.10 06:13
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Claus

Der er et hav af debatindlæg på Computerworld hvor du siger at det er et samfundsansvar at investere i infrastruktur og du har skrevet note hvor du har bildt læserne ind at den Autralske regering HAVDE besluttet at foretage investeringer som den Australske regering endnu ikke har beviliget penge til og som man ikke ved om de vill bevilige penge til -i maj måned lavedeen af dine kollegaere på Dansk Eneris blad denne artikel: http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2009/Maj/09_05_05.aspx hvor det IKKE fremgår at det var nogle overvejelser og hvor de IKKE fremgår at man ikke har fundet pengene til projektet.

Med hensynt til din tilgang til journalistik så er vi meget uenige på dette område idet du mener at man godt kan forene det at være PR mand,. lobbyist, "ekspert" og journalist - da jeg sagde til dig at de fire roller ikke kunne forenes kalde du mig gammeldags og jeg ikke forstod det du kalder "Kommunikation 2.0"

Fakta er at du bla. lever af at skrive for Dansk Energi og du er ifølge dig selv er obejektiv, en mand med indsigt og en mand der ser frermad når di skriver debatindlæg og dine meninger har intet at gøre med det faktum at du producere en række artikler for Dansk Energi.

Jeg kan blot konstatere at dine holdninger er i tråd med det som Dansk Energi mener, er i tråd med det lobby arbejde de laver og så kan jeg konstatere at du konstant kritisere mig ved at gentage en række løgne - jeg er ham der tilbage i 2005 advarede Dansk Energis medlemmer mod at deres fiberinvesteringer ville udvikle sig til et økonomisk marridtog det gjorde miig ikke populær bland Dask Energis medlemmer.

Hvis man ser på din måse at agere på så fremstår du som AK81 i forhold til Hells Angels når man ser på dig i relation til Dansk Energi hvilet bliver mere tydeligt hvis man ser de mange artikler med fejlagtig information som du har produceret til interesseorganitationen Dansk Energis et blad som bla. kommer ud til det politiske system.

Ja - jeg er gammeldags for jeg (og nok mange andre) mener ikke at man kan forene rollen som PR mand, lobbyist, "ekspert" og journalist i  en og samme person..

Hilsen

 

John Strand

Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
05.09.10 06:49
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet
Prøv at forholde dig til indholdet af debatten. Så vil jeg gerne svare dig.
Fremhævet af Journalisten
John Strand
05.09.10 08:29
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Claus

Jeg syntes at når man læser dine personangreb på mig så er det meget relevant at se på det faktum at du mener at man godt kan forene rollen som PR mand, lobbyist, "ekspert" og journalist.

Tilsvarende så syntes jeg at dine personangreb skal ses i lyset af du bla. arbejder for Dansk Enerig og det faktum at Dansk Energi i 2005 tilbageviste mine påstande om at deres fibersatsning ville udvikle sig til et økonomisk marriidt ved at udsende en ppressemeddelse om at jeg så spøgelser ved højlys dag.

Man skal ikke have den store indsigt i dennebranche for  at vide at jeg fik rt og at fiberselskabernes satsnig udviklede sig som jeg forudsagde og stik imod det som Dansk Energi påstod tilbage i 2005.

Tilsvarende så skal læserne også vide at du med glæde manipulere med virkeligheden således  at dine historier passer ind i den kontekst du skriver dem - for dig er vildledning, løgne og manipulation en naturlig del af det du kalder "kommunikation 2,0".

En simpel søgning i Infomedia viser en liste af artikler du har skrevet, artikler som er fyldt med faktuelle fejl som du bevidst har skabt med det formål at fremføre det budskab som du og din arbejdsgiver agitere for.

Du vil da ikke benægte at du ser løgn og manipulation som et naturligt element i dit arbejde - når jeg påpeger at det kan man ikke så kalder du mig gammeldags. Eller som du skrev i en mail til mig at hensynet til din arbejdgiver og redaktør vejede tungere end sandheden i en artikel om Dansk Bredbånd.

Lad os forholde os til fakta og så huske på at når du fremføre dit syn på tingene og kalder dig ekspert så skal man bemærke at du arbejder for Dansk Energi der er en interesse organitation og så skal man huske på såvel de som du gang på gang har fremført ting med det ene formål at underbygge det lobbyarbejde som Dansk Energi løbende laver og i den kontekst ser i stort på sandheden.

Er det ikke sandt at du mener at de fire roiller kan forenes og er det ikke rigtigt at du i en række artikler bevidst har løjet og manipuleret.

Hilsen

 

John Strand

 

Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
05.09.10 12:21
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Jeg har skrevet en del mere om sagen her:

http://www.hetting.dk/?p=1050

 

 

Fremhævet af Journalisten
John Strand
05.09.10 13:31
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Claus

Jeg har læst dit indlæg og magen til sluder og vrøvl skal man lede længe efter. Alene din påstad hvor du skriver:

Den snusfornuftige løsning er, at branchen selv finder ud af hvordan de kommer videre. Google og Verizon har nylig startet på det i USA, og er kommet langt i et forslag til en lovgivning, som (stort set) sikrer netværksneutraliteten, og stadig gør det muligt for en netværksoperatør som Verizon at udvikle deres forretning. Netværksneutraliteten bakkes hårdt op af FCC, USA’s pendant til IT og Telestyrelsen

Viser at du ikke har st hvad de har sagt i relation til mobile netværk og du ikke har fulgt den debat der efterfølgende har været i USA.

Med hesyn til din påstand:

Teleselskabernes magtinstrument er, at de sidder på netværkene. Intet Internet uden netværk. Omvendt er der jo heller ikke brug for netværk uden Internettet. I det store perspektiv er sagen om netværksneutralitet et spørgsmål om, hvordan man griber udviklingen an – og især om hvordan pengene skal fordeles. Det er klart, at teleselskaberne føler sig snydt. Jeg forstår dem sådan set godt.

Matcher ikke den virkelighed som der er i Danmark. Måske skulle en kvik journalist kontake de daske teleselskaber og høre dem om deres holdning således at dansk presse ikke tror at de danske teleselskaber mener det som cu påstr men således at dansk presse kan citere dem for det de siger.

Personligt så glæder jeg mig til at få svar på om du mener at man kan forene rollerne som PR mand, "ekspert" lobby medarbejder og journalist i en og samme person.

Hilsen

 

John Strand

 

Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
05.09.10 20:57
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Med hensyn til din første bemærkning angående mobilnet: Jo, jeg er skam klar over hvad der er blevet sagt i USA. Min blog handler fortrinsvis om fastnettet, og er et oplæg til debat om netop det emne. Mobilnettet er en anden sag, selvom den er beslægtet. Jeg beklager, hvis det var uklart (det var i øvrigt grund til at jeg skrev 'stort set' i parentes).

Angående din anden bemærkning (og tak i øvrigt for at du bringer citater fra min blog): Det er klart, at vi befinder os i et politisk spændingsfelt imellem indholdsudbydere og teleselskaber. Det har vi gjort i årevis, men det er først inden for den seneste tid, at problem om prioritering af trafikken - og derved netværksneutralitet - er blevet bragt på bane, dvs. i takt med at netværkene forældes. 

Har man fulgt med i debatten - og den har foregået især i USA - er det almindeligt kendt, at teleselskaber ønsker en større del af kagen mht. indtjening på det indhold, som flyder over deres net. Min bemærkning knytter sig derfor ikke specifikt til Danmark, men til en helt almindeligt kendt trend på de globale telemarkeder. Det er også almindeligt kendt, at Google og andre tjener godt på at levere tjenester over Internettet ved at lade deres trafik flyde over netværk, som de ikke selv ejer. Det betaler de ikke noget for, mens teleselskaberne naturligvis har store omkostninger til anlægning og udvidelse af netværk. Derfor min bemærkning. 

Det er selvfølgelig stadig en udmærket idé, at forsøge at spørge de danske teleselskaber direkte om sagen, selvom jeg ikke tror at du får andet end et PR-politisk korrekt svar. Men det sådan set en udmærket pointe. Samtidig tror jeg du kan være ganske rolig. Jeg tror ikke den danske presse tager mit ord for det. 

 Og sluttelig: Jeg kan kun endnu engang opfordre John Strand til lødigt sprogbrug. "Sludder og vrøvl" er upassende bemærkninger i et civiliseret forum, som har til formål at fremme debat. Jeg tror iøvrigt ikke den slags bemærkninger flytter ret mange meninger.

Til sidst vil jeg blot med glæde notere, at du er en omhyggelig og tilbagevendende læser af mine indlæg, både på min egen blog og andetsteds. Som journalist er det ikke mit mål at få ret.Mit mål er, at blive læst. 

Fremhævet af Journalisten
John Strand
05.09.10 21:44
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Claus

Tak for din kommentarer - konklutionen er vel at debatindlæget på din blog ikke er fyldestgørende, overser en del ventlige områder på bredbåndsområdet og ikke ser på tingene med en dansk vinkel.

Ud fra en faglig vurdering hvordan syntes du som om at du fra denne debat henviser danske journalister til en blog hvor du skriver at de kan lære mere om emnet og så glemmer du at fortælle at du lige har overset en del ting og at en del af den ikke passer på Danmark.

Sagt det på dansk så er kvaliteten af dit skriveri på samme niveau som en del af de artikler du har skrevet for Dansk Energi - var det ikke på tide at du får noget efteruddanelse og lære hvordan man skriver retvisende artikler som ikke er fyldt med faktuelle fejl.

Du må undskylde mine formulering, men det er jo ikke første gang jeg griber dig i at publicere historier som er fyldt med faktuelle fejl - trist for dem der læser dem.

Hiilsen

 

John Strand

Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
06.09.10 06:05
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Nu er det således, John Strand, at jeg har skrevet en blog. En blog er almindeligvis ikke en udtømmende behandling af et emne, men et forsøg på at fremlægge synspunkter omkring et bestemt tema. At skrive en udtømmende behandling af emnet var ikke mit formål.

Du er naturligvis velkommen til at have en mening om emnet. Men at sige min blog er fyldt med "faktuelle fejl" mener jeg ikke er korrekt.  

Fremhævet af Journalisten
John Strand
06.09.10 06:29
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Jeg kan blot konstatere at hvis en dansk journalist laver en artikel med udgangspunkt i din blog (som er skrevet på dansk) så vil den ikke passe på det danske marked samtidig med at din vil mangle en del relevant information.

Vi må håbe at hvis det sker så kontakter journalisten en der ved noget om emnet, som  kan rette dine fejl og som kan hjælpe ham med at sætte tingene i et dansk perspektiv således at journalistens læsere kan få et retvisende billed af den problematik.

Kvaliteten er vel på det niveau hvor vi kan konstaatere at du IGEN har glemt en masse ting som er yderst relevant hvis man vil vide noget om emnet - nogle vil kalde det vildlednig andre vil kalde det dårlig journalistik.

Er konklutionen ikkeat det er et komplekst emne som kan være svært at forstå og der er mange der fremføre en masse påstande med det ene formål at varetage nogle bestemte intereser.

I hvilken egenskab har du skrevet din blog, som "ekspert", PR mand, lobbyist eller i rollen somjournalist - det kunne være interesant at vide hvilken kasket du varetog i det øjeblik.

Hilsen


John Strand

 

Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
06.09.10 07:38
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Nu kender jeg ingen dansk journalist som skriver artikler ud fra en blog, så jeg vil mene, at din bekymring er skudt over mål. Desuden er de "fejl" som du henviser til et spørgsmål om fortolkning og valg. Hvis jeg havde ønsket at skrive en udtømmende behandling af emnet, skulle jeg have skrevet tredive sider. Det er ikke ret tit at jeg har privat tid til det. Ej heller tror jeg der er ret mange, som har lyst at læse en blog på den længde. Du leder jo også bevidst efter ting, som du kan hænge mig ud på.

Hvis du mener, at du har et andet syn på sagen - dvs. specifikt vedr. Danmark - så er du velkommen til at supplere. Det er jo også det, som er ideen i en debat. På den måde bliver vi alle sammen klogere - hvilket også er en del af formålet. Blot at kritisere andre for det de skriver uden at bidrage med yderligere oplysninger er ikke god stil. 

Jeg tror en del af problematikken imellem os to er, at vi har ganske forskellige mål. Jeg bruger ofte privat tid på at skrive blogs og andre indlæg (både på min egen side og andre) fordi jeg mener, at det er vigtigt, og i øvrigt fordi det interesserer mig at deltage i debatten. Mine blogs og indlæg er uden kommerciel interesse. Men det er klart, at jeg skriver om ting jeg i øvrigt løbende arbejder med, og viden som jeg indhenter igennem mit arbejde. De oplysninger - og forhåbentlig indsigt - som man kan få ved at læse mine ting er gratis. Hvis der er nogen, som gerne vil vide mere, er de velkomne til at kontakte mig. Jeg har 15 års international erfaring fra telebranchen at tilbyde. 

Som jeg forstår det, består din forretning i at sælge rapporter. Jeg skriver meget sjældent rapporter af den type, som du forhandler, og når jeg gør det, er det for udenlandske kunder. Jeg er ikke konkurrent til dig og dine rapporter og ønsker ikke at være det. Dem må du hjertens gerne beholde for dig selv. 

Ja, det er korrekt at netværksneutralitet er et komplekst emne - nok et af de sværeste inden for branchen pt. Forskellige intelligente mennesker har forskellige syn på sagen, hvilket er helt naturligt. Der er ikke en facit-liste for meninger i denne debat. Er man af den overbevisning, er der tale om menings-fascisme, og den indstilling deler jeg ikke. 

Nej, jeg har ikke glemt en masse ting. Jeg har gjort et antal valg. Du ville måske have gjort andre, men sådan er folk og opfattelser forskellige. 

Jeg kan kun opfordre dig til at skrive en blog, hvor gør dine valg og synspunkter om emnet klare for enhver. Det ville klæde dig, og så kunne vi får en saglig debat. Jeg synes den skal være gratis - og ikke til salg i rapport-form. Men det er naturligvis også dit valg. Det er let at kritisere. Vis at du kan bidrage med konstruktivt indhold. 

Fremhævet af Journalisten
John Strand
06.09.10 08:21
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Claus

Tak for dit svar som vist siger alt. Jeg ser hellerikke dig som en konkurrent, antallet og størelsen af de af fejl der er i det du publicere ville betyde at den type kunder vi arbejder med aldrig ville betale for de ydelser vi levere hvis vi producerede i en en ådan kvalitet.

Vi tilmed nogle meget klare linjer for den tilgang vi har til tingene og vi mener i modsætning til dig  ikke at man kan drive ekspert, PR virksomhed, lobby forrening og journalistisk virksomhed i den samme butik. Det er det du kalder "Kommunikation 2.0"

Hvis jeg skal sige det meget enkelt så vil vi aldrig havne i den siutationsom du var i da du skrev artiklen om Dansk Bredbånd til Dansk Energis blad hvor du satte hensynet til Dansk Energi og din redaktør højere end sandheden - Synd for bladets læsere og de politikere de betragter Dansk Energi som en seriøs interesseorganitation.

Sådan kan man se meget forskelligt på presseetik, du har din måde og vi har vore måde www.strandconsult-press.com  

Hilsen

 

John Strand 

Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
06.09.10 08:54
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Tja, what to say. Jeg kan kun tolke dit svar således, at det åbenbart er vigtigere for dig at forsøge at føre undergravende virksomhed end det er at bidrage med indsigt og viden. Det er ærgerligt. 

 

 

Fremhævet af Journalisten
John Strand
06.09.10 09:31
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

Kære Claus

Denne debat startede med at jeg skrev et idlæg til DJ hvor jeg gjorde dem opmærksom på at verden var lidt mere kompliceret end den måde de så den på - jeg tilbød at stille min viden til rådighed for DJ. Det er ikke mit job at påvirke DJ men at hjælpe med at gøre verden mere transperent.

Efterfølgende påstår du at jeg er lobbyist, at jeg tager fejl og at du har den engyldige sandhed - du henviser til et blogindlæg på din hjemmeside.

Derefter gør jeg opmærksom på de mange fejl der er i din blog og jeg gør dig opmærksom på at den ikke tegner et retvisende billed af hvordan verden ser ud fra en dansk vinkel.

Personligt kan jeg ikke se at det er undergravende virksomhed at gøre Journalistens læsere opmærksom på at du dels har en del kasketter på (PR mand, "ekspert", lobby mand og journalist) samt på at den blog du henviser til næppe vil give DJ den indsigt de har brug for hvis de skal se på tingen ud fra deres medlemmers interesser - den danske vinkel er bestemt relevant for DJ.

Jeg mener ikke at det er ærlgeligt at dem der læser og interesere sig for dette emne får kendskab til de fejl der er i det du har skrevet og det faktum at du har mange kasketter, kasketter der af og til sløre dit syn og som påvirker din beskrivelse af virkeligheden.  

Hilsen

 

John Strand

 

Fremhævet af Journalisten
Claus Hetting
06.09.10 09:35
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet
Jeg gi'r op.
Fremhævet af Journalisten
Niels Hansen
06.09.10 12:44
Re: DJ og netjournalister til kamp for det frie internet

 

Jeg gi'r op.

øv 

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen