DJ og DR er blevet enige – kan undgå konflikt

DR og DJ er blevet enige om en overenskomst. Medarbejdernes orlov - som DR-ledelsen gerne ville af med - er fredet. Nu skal medlemmerne stemme om aftalen: ”Vi læner os ikke tilbage endnu. Hvis det bliver et nej, er vi stadig fuldt beredt på en lockout," siger DJ-forhandlingschef, Claus Iwersen

Dansk Journalistforbund og DR’s ledelse er her til eftermiddag blevet enige om en ny overenskomst.

De to parter har forhandlet i Forligsinstitutionen de seneste uger, efter at forhandlingerne brød sammen, og DR varslede lockout. En række fagforeninger – undtagen DJ – svarede prompte ved at varsle strejke.

Siden har DR-medarbejderne ikke vidst, om der var en stor konflikt lige om hjørnet. Den ville i så fald bryde ud her den 15. juni.

En smal økonomisk aftale

Men nu har DR og DJ altså fundet en aftale. De er blevet enige om det, man i forhandlingssprog kalder en ”smal økonomisk løsning”. Det betyder, at aftalen mest handler om løn og økonomi.

Aftalen lægger op til, at den økonomiske ramme vokser med 0,75 procent hvert år de næste tre år, altså samlet 2,25 procent. 40 procent af beløbet vil blive lagt på basislønnen, mens 60 procent er til forhandling som personlige tillæg.

Samtidig vil freelancernes takster blive forhøjet tilsvarende, dog med et lille fradrag på 0,28 procent, fordi deres ulempetillæg fremover regnes med i freelancernes barsel.

Hvis den nye aftale bliver godkendt af DJ’s hovedbestyrelse samt af DJ-medlemmerne i DR, er der altså en ny overenskomst på plads.

Orloven er fredet i tre år

DJ’s forhandlingschef, Claus Iwersen, bekræfter, at DR og DJ er blevet enige i dag.

”Ja, vi har lavet en smal økonomisk aftale,” siger han.

Journalisten har tidligere kunnet fortælle, at der var fire overskrifter for forhandlingerne: Økonomi, sabbat, tilstedeværelse og fleksibilitet.

Men parterne kunne ikke blive enige om andet end den økonomiske ramme.

”Vi har forhandlet om flere punkter, men der har vi ikke kunnet blive enige. Det er set før. Efter min mening har det ikke skortet på vilje fra nogen, men vi kunne bare ikke få enderne til at mødes. Vi skal i DJ ikke mindst have tillid til, at det, vi aftaler, kan stemmes hjem hos medlemmerne. Derfor har det ikke været muligt for os at imødekomme de meget vidtgående krav, der har været fremme,” siger Claus Iwersen.

DR har slået meget på, at medarbejdernes orlovsordning måtte afskaffes eller neddrosles kraftigt. Er det den, du sigter til?

”Det er vist ingen hemmelighed, at det har været et væsentligt tema. Men der bliver ikke ændret et punktum i den orlovsordning, der er de næste tre år,” siger Claus Iwersen.

Orlov skal forhandles igen næste gang

Han tilføjer, at parterne dog er blevet enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der det næste år skal drøfte netop orlovsordningen. Gruppen skal have repræsentanter fra både arbejdstagere og arbejdsgivere, og de skal forsøge at lægge en rent teknisk bund for de næste overenskomstforhandlinger om tre år.

”Lur mig, om ikke DR kommer med det samme krav næste gang. Det ville undre mig andet. Vi har så givet tilsagn om, at alle parter kan møde velforberedte op til forhandlingerne. Derfor skal DR og DJ snakke om den tekniske side af sagen. Når vi så forhandler om det næste gang, kan vi fokusere på substans og ikke teknik,” siger han.

Usikkert om reallønnen er sikret 

Claus Iwersen henviser til, at inflationen i Danmark i de seneste tal, han har set, er nede på en halv procent. I det lys kan den treårige aftale sikre en reel lønstigning for DR-medarbejderne. Men Claus Iwersen lægger ikke skjul på, at det sagtens kan ende helt anderledes, og at det er svært at forhandle løn i disse tider.

”Hvis du kigger på tallene lige nu, så er vi over inflationen med en lønstigning på 0,75 procent. Men hvordan det udvikler sig, kan jeg ikke spå om. Aftalen ligger i det leje, hvor man med en vis tillid kan sige, at det sikrer reallønnen.”

Sidste gang landede aftalen i DR på en lønudvikling på 1,3 procent.

Hvorfor er I endt et lavere sted nu?

”Det var det, vi til sidst kunne blive enige om efter et langt forhandlingsforløb, og med Forligsinstitutionens hjælp. Det var med vores øjne det bedst mulige resultat,” siger Claus Iwersen.

Nu skal medlemmerne stemme

Næste skridt er, at DJ’s hovedbestyrelse skal godkende aftalen. Hvis det sker, vil den blive sendt til urafstemning hos alle berørte medlemmer. De skal stemme inden 27. juni.

Claus Iwersen understreger, at hvis de forkaster aftalen, står truslerne om konflikt stadig ved magt. Hvis medarbejderne stemmer nej, kan der udbryde lockout fem dage efter.

”Vi læner os ikke tilbage endnu. Hvis det bliver et nej, er vi stadig fuldt beredt på en lockout. Men den delegation, der har været her, anbefaler enstemmigt et ja, fordi vi mener, det her er den bedste aftale, vi kunne opnå.”

7 Kommentarer

Jens Ringberg
20. JUNI 2014
Enig, Uffe.

Enig, Uffe.
Jeg prøvede bare at være venlig. ´Realiteten er at vi bevarer vores orlov, foreløbig i tre år, og det er vigtigt - men en række DR-kolleger vil miste købekraft.
Uffe Gardel
19. JUNI 2014
Henrik Vilmar, du er sikkert
Henrik Vilmar, du er sikkert enig med mig i at dette her er uholdbart, og at vi er nødt til at tale sammen. Den diskussion bør DJs ledelse tage initiativ til (hvis den har tid for Folkemøde og fusionsplaner), og den skal vi føre et sted hvor arbejdsgiverne ikke lytter. Her i det offentlige rum vil jeg kun sige:

I undervurderer DJs kampvilje og kampevne. Og I tager fejl, hvis I tror at vi i resten af DJ ikke ville have hjulpet jer mod at indgå denne aftale. Det siger jeg selv om I har orlov, og vi ikke har. For den aftale I her har følt jer tvunget til at indgå, den skader hele DJ.

Ja, Jens Ringberg, tonen er en anelse mere realistisk. Men det er stadig usandt, hvad DJ skriver. Ingen, absolut INGEN økonomer venter at inflationen kun vil være trekvart procent om året de næste tre år. Det er en tro, DJ er helt alene med. I øvrigt er der ikke noget der hedder at sikre ”reallønnen samlet set”. Enten er din realløn sikret, eller også er den ikke. Og den bliver ikke sikret af at din kollega får en lønforhøjelse.
Jens Ringberg
17. JUNI 2014
Tonen er lidt mere realistisk
Tonen er lidt mere realistisk i den mail, der indkalder til den elektroniske afstemning. Heldigvis, for det giver ingen mening at benægte at resultatet risikerer at gøre kolleger i DR fattigere, med ringere købekraft:

"Vi kan dog kun gætte på hvordan det vil udvikle sig i de kommende år, så vi kan i sagens natur ikke love, at reallønnen samlet set er sikret."
Henrik Vilmar
16. JUNI 2014
Tja, Uffe du har helt ret i
Tja, Uffe du har helt ret i at der skal god vilje til at tro på, at reallønnen er sikret med denne overenskomst.
Den kan være det hvis vi er "heldige" men det er helt rigtigt at risikoen for at vores realløn falder i løbet af den periode overenskomsten løber er stor.
Og det er helt ærligt ikke sjovt.
Dermed er vi i DR i den samme båd som masser af vore kollegaer på dagbladene har været i flere år.
Og hvis man kigger uden for mediebranchen er der også masser eksempler på at lønmodtageres realløn falder for tiden.
Mange er glade for bare at have et arbejde, og det stiller os ikke i den stærkeste forhandlingsposition. Desværre.
Nu er det jo så ikke sikkert at de økonomiske vismænd får ret i deres fremskrivninger, men det får vi først vished for når tiden er gået.
Og så vil jeg lige slå fast, at det ikke var angst for at blive lock-outet, der fik DJs forhandlingsdelegation til at sige ja til denne overenskomst.
Vi var under meget hårdt pres for at miste en række goder i vor overenskomst. Goder som mange sætter højere end penge.
Forud for forhandlingerne fik vi det klare mandat fra vore kollegaer, at de hellere ville undgå jobløn, beholde tidspunkterne for ulempebetaling og ikke have længere opgørelsesperiode end vi har i dag.
Men sidst og ikke mindst var der stor enighed om at vi ville beholde vores sabbat.
Vi VAR faktisk klar til at lade DR kaste os ud i en konflikt om blandet andet sabbatspørgsmålet. Men vi vidste også godt, at det ville blive svært at få den helt store opbakning fra befolkningen, og måske også fra vore egne kollegaer i en sådan konflikt.
Og en tabt konflikt ville nok betyde en tabt sabbat.
Det kunne selvfølgelig også være vi havde vundet, hvis vi kunne bevare opbakningen længe nok.
Så jeg mener ikke det er helt så enkelt som du skriver, At vi ikke lod os lock-oute blot fordi vi var bange for konflikten.
Og det var ikke DJs forhandlere, der ikke ville i konflikt. Hvis DRs repræsentantskab havde besluttet at vi hellere ville lade os lock-oute end at leve med dette resultat, så havde du ikke kunnet se VM på DR i disse dage.
Vi havde stor opbakning fra kollegaerne til dette resultat.
For vi har vi bevaret de goder som vore kollegaer bad os om at kæmpe for.
Og prisen er altså en lav lønstigning. Men ikke så lav som man må leve med andre steder.
Du har fuldstændig ret i at resultatet i DR ikke gør det nemmere for dig at løfte lønnen på Berlingske.
Det beklager jeg.
Det har vi i flere år kæmpet med i DR, hvor ledelsen har sammenlignet med situationen på de dagblade, hvor mange i nogle år har fået nul.
Og så ved både du og jeg hvorfra DRs ledelse har fået inspiration til kravet om at sabbatten i DR skal afvikles.
Ihvertfald er JP/Politikens hus blevet nævnt nogle gange under disse forhandlinger.
Sådan kan vi jo blive ved at slå hinanden i hovedet i denne tid, hvor det er mere end svært, at forhandle overenskomster, der indeholder udvikling og forbedringer.
Det tror jeg bare ikke vi i længden får bedre resultater ud af.
Jeg mener der i mod at vi som forbund bør arbejde mere end vi for tiden gør med at udvikle krav og måder at forhandle overenskomster på, der passer til de vilkår og store udfordringer vi har på dette område, og som DRs resultat i mine øjne også er et symptom på. Men det er en anden og længere snak, og der skal et langt og sejt træk til.
Uffe Gardel
13. JUNI 2014
Jeg er rystet over denne
Jeg er rystet over denne aftale.

Jeg skal ikke tage stilling til om vores kolleger i DR skal stemme ja eller nej til denne overenskomst. Det ved de bedst selv, og det er deres sag.
Men jeg er rystet over at vores fælles fagforbund er blevet så svækket, at man er nødt til at ydmyge sig på denne måde.

Aftalen betyder, at den enkelte kollega på DR er sikret en lønforhøjelse på 0,9 procent i alt de næste tre år. Mere er det ikke. Resten - og det er ikke meget - er jo penge ledelsen skal fordele. Kun sådan kommer man op på de 2,25 procent.
Og så hævder DJs forhandler oven i købet, at dette her , sådan cirka, svarer til inflationen: "Aftalen ligger i det leje, hvor man med en vis tillid kan sige, at det sikrer reallønnen", siger Claus Iwersen.

Det er simpelt hen usandt.

Det seneste ædruelige skøn over inflationen kom for nogle uger siden - fra de økonomiske Vismænd. De venter prisstigninger på 1,3 procent i år, 2,0 procent til næste år og 1,5 procent i 2016. Det er næsten fem procent i løbet af de kommende tre år.
Mit fagforbund har dermed indgået en aftale, som betyder at en journalist på DR kan miste op til fire procent i realløn over de næste tre år. Og alligevel hævder man, at aftalen "er i et leje, hvor reallønnen er sikret."

Det svarer til at få et spark bagi, og så blive bedt om at sige tak.

Hvorfor siger DJs forhandler det dog ikke, som det åbenbart er: "Vi er hunderædde for at blive lockoutet, og de andre fagforbund i DR har allerede indgået nogle møg-aftaler. Så jeg turde ikke andet end at skrive under."

Det havde i det mindste været ærligt. Jeg forstår ikke dette behov for at besmykke en dårlig aftale med en helt usand oplysning om, hvad man kan forvente af inflation de kommende år.

Og hvorfor blander jeg mig så i DRs overenskomst? Det gør jeg, fordi jeg er tillidsmand for en flok dagbladsjournalister, og sammen med mine tillidsmandskolleger på nabo-arbejdspladser kæmper jeg lige nu indædt i lokale lønforhandlinger for at undgå, at mine kolleger skal fortsætte med at miste realløn de næste tre år.

Det har vi tænkt os at blive ved med. Men det bliver jo ikke nemmere af at DJ ikke alene indgår en rystende dårlig aftale på DR - men oven i købet hævder at den sikrer reallønnen. Vorherre bevares.

Uffe Gardel
Tillidsmand på Berlingske

Flere