DJ og det professionelle netværk

»Når vi netværker og skaber sammenhold på kryds og tværs af vores organisation og med eksterne alliancepartnere, gør vi hinanden stærkere.«

»Når vi netværker og skaber sammenhold på kryds og tværs af vores organisation og med eksterne alliancepartnere, gør vi hinanden stærkere.«

Lang tid før DJ ved en fusion blev født i 1961, var presseklubber og interesseforeninger nogle af de steder, hvor DJ-medlemmer plejede deres netværk og stadig gør det. Siden har DJ sikret en meget decentral struktur, så de mange netværk også er til stede i medarbejderforeninger, specialgrupper og kredse. Det er netværk på kryds og tværs, og nu er det mere moderne end nogensinde.

Formelle strukturer gør det nemlig ikke alene for en organisation som vores og slet ikke efter, at teknologien har åbnet det ene nye vindue efter det andet for at danne netværk. Den geografiske begrænsning på netværk er smuldret totalt, så der nu er tale om nationale og især globale netværk i stor målestok og med myriader af karakteristika.

Vi skal i DJ lytte til de signaler, der bliver sendt fra medlemmerne. Stadig flere ønsker at kunne mødes, sparre, samarbejde og meget andet på nye platforme og face to face. Vi skal kunne facilitere de behov, der opstår, på en enkel måde og dermed anerkende, at de formelle strukturer ikke nødvendigvis altid er de vigtigste aktører i medie- og kommunikationsbranchen.

En organisation som DJ udvikler sig ikke alene, fordi vi i organisationens top finder på det, men fordi medlemmerne fostrer nye kreative ideer. Det er så en opgave for den politiske ledelse at omsætte al den kreativitet i udviklingen af DJ, så vi er lige der, hvor medlemmerne ønsker os – og disse input skal komme via de mange netværk, der findes under DJ-paraplyen.

Fagligt Forum i foråret var et af de steder, hvor ideer og tanker væltede frem. De blev samlet op, og hen over efteråret får medlemmerne i hele landet gode muligheder for at fortsætte debatten. På mindst 10 møder rundt om i landet bliver der mulighed for at deltage i udviklingen af DJ.

På disse møder vil netværk helt sikkert også blive et centralt tema, enten ved at der bliver snakket om behovet for flere professionelle netværk, eller ved at netværk bliver dannet, udviklet og udvidet.

Nu er det ikke sådan, at de mange uformelle netværk bare overtager udviklingen og gør DJ til en anarkistisk faglig organisation. Men det er til gengæld vigtigt, at DJ på alle niveauer i de formelle organer, hvor der vælges delegerede, hovedbestyrelsesmedlemmer og formænd, inddrager de mange medlemsinitierede netværk i det videre arbejde.

Eksempelvis skal vi centralt i DJ tale med Foreningen for Undersøgende Journalister, for her finder afgørende debatter sted om udviklingen af journalistikken. Her er der også inspiration at hente til den fortsatte debat om en ny offentlighedslov. Den viden, dette enorme netværk har om aktindsigt, kan blive vægtige bidrag, ved drøftelserne om aktindsigt ved ministerbetjening og ved brevvekslinger mellem folketingsmedlemmer og ministre i forbindelse med det lovforberedende arbejde.

Et andet eksempel er DONA, Danish Online News Association, hvor udviklingen af journalistik og kommunikation på nettet er helt centralt. Det er helt centralt for DJ's medlemmer, at DJ lader sig inspirere af sådanne professionelle netværk. Og vi ser gerne flere prikke til udviklingen i DJ.

På samme måde skal vi på en lang række andre områder samarbejde, lytte og lade os inspirere. Det gør vi med Dansk Kommunikationsforening, som vi samarbejder med, når det gælder kurser og arrangementer. På internationalt plan har DJ medvirket til, at K-gruppens medlemmer kan få et billigere medlemskab af organisationen IABC (International Association of Business Communicators).

Regionalt og ikke mindst lokalt sørger de gamle presseklubber, som mange steder lever i bedste velgående, for netværk, og flere steder giver det god mening med tæt samarbejde mellem kredse og disse foreninger.
Når vi netværker og skaber sammenhold på kryds og tværs af vores organisation og med eksterne alliancepartnere, gør vi hinanden stærkere og lægger endnu en dimension til det faglige sammenhold, som fagbevægelsen altid har stået for.

0 Kommentarer