DJ offentliggør det høringssvar Bødskov ikke vil have

"Paragraf 24 er et stort tilbageskridt for demokratisk indsigt," fastslår DJ i et høringssvar til den alternative høring, Enhedslisten har arrangeret om ny offentlighedslov

Diskussionen om den nye offentlighedslov er blusset op, efter at det kom frem, at Justitsministeriet ikke agtede at sende det nye forslag i høring.

Nu har Dansk Journalistforbund offentliggjort et skriftligt høringssvar med detaljeret kritik af paragraf 24 i lovforslaget.

Det er alene paragraf 24, der er ændret i det nye forslag i forhold til det lovforslag, der blev fremlagt af VK-regeringen i 2010.

”DJ er af den opfattelse, at lovforslagets § 24 er et stort tilbageskridt for gennemsigtigheden på et for demokratiet helt centralt område,” skriver DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, i det nye høringssvar.

Høringssvaret er udarbejdet til den alternative høring, som Enhedslisten indkaldte til, da det kom frem, at ministeriet ikke ville sende forslaget i høring.

Onsdag var der i Folketinget en hasteforespørgsel om offentlighedsloven. Der er førstebehandling af lovforslaget onsdag i næste uge. Regeringen bliver kritiseret for at haste lovforslaget igennem. Aftalen mellem regeringen og Venstre og Konservative kom på plads i oktober. De øvrige partier blev ikke indkaldt til at deltage i forhandlingerne.

Både Venstres Jan E. Jørgensen og Konservatives Tom Behnke understregede, at de to lovforslag i praksis er identiske, og at den nuværende regerings lovforslag medfører nøjagtigt de samme begrænsninger i aktindsigt som det gamle forslag.

I sit høringssvar skriver DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, videre:

”DJ er samtidig af den opfattelse, at den interne og politiske beslutningsproces nyder tilstrækkelig beskyttelse i den nuværende ordning. Nødvendigheden af at udvide dette interne rum er desuden ikke blevet dokumenteret af den tidligere eller nuværende justitsminister. Der er derfor ikke grundlag for at udvide det interne rum, på et for befolkningen så vigtigt område at have indsigt i.”

Selv om Justitsministeriet ikke havde bedt om et nyt høringssvar, har DJ sendt det nye høringssvar til ministeriet samt til retsudvalget.

Se hele DJ's høringssvar her.

Dagbladet Politiken holder debatmøde om offentlighedsloven med deltagelse af justitsminister Morten Bødskov på mandag den 25. februar.

2 Kommentarer

Charlotte Obel
22. FEBRUAR 2013
Fred være med høje lønninger
Fred være med høje lønninger for ansvarsfuldt arbejde, men det er skrækindjagende, at vi ikke kan se virkeligheden for bare spin. Man kan jo ikke udøve sin borgerpligt og stemme efter sin samvittighed, når man ikke ved, hvad hvem mener og arbejder for. Hvad sker der med de "røde" og "grønne" værdier, når alle beslutninger skal maskeres som baseret på fakta, men i virkeligheden handler om magtkampe? Hvem skal vi kunne stole på. Når Holger siger, at roadpricinteknologien ikke er færdigudviklet, men ingeniøren siger det modsatte? Når regionerne fører uvederhæftige smædekampagner imod de faggrupper, de skal administrere? Vi ved, på de områder vi kender til, at fakta skjules. Derfor ved vi også, at de skjules på områder, vi ikke har kendskab til. Vi er nødt til at have dygtige journalister somTynell til at kunne gennemskue de sagsforløb, vi ikke har forudsætninger for at forstå. Embedsmænd er jo også presset af ansættelsesforhold og ambitioner. De er selvfølgelig både dygtige og redelige, men kan presses, hvis magtstrukturen tillader det.
Ole Rasmussen
21. FEBRUAR 2013
Regeringen er bange. De kan
Regeringen er bange. De kan ikke leve op til deres egne idealer, og de går bare og venter på, at det hele skal gå i sig selv af sig selv, med en vækst som ikke kommer de første mange år. Derfor slår de en mur omkring sig for at forsvare deres politiske in-kompetancer og egne privilegier, for hvordan kan man hæve 100.000 i løn om måneden ud af de knappe samfundsressourcer, hvor en folkepensionist modtager et tilsvarende beløb om året. Derfor begrænses aktindsigt og ytringsfrihed, for de vil ikke stå på mål for de handlinger og beslutninger de begår, og den kritiske journalistik som følger i kølvandet. Bødskov er en af de værste, men sagen omkring Barfoed og Lykketofts afstraffelse er af samme skuffe. De er blevet bange for sig selv.