Nyhedsoverblik

data_usage
chevron_left
chevron_right
14:36 24.04.2023 Sandra Kaarsgaard

DJ nedsætter arbejdsgruppe for grøn omstilling

Dansk Journalistforbund vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med forbundets grønne profil.

Det vedtog en enig hovedbestyrelse i slutning af februar at foreslå til delegeretmøde.

Hovedbestyrelsen trak dog forslaget til fordel for et kompromisforslags, som et massivt flertal på delegeretmøde nu har vedtaget.

I begrundelsen for det oprindelige forslag står, at ”toget med grøn omstilling buldrer derudad, og Dansk Journalistforbund må som faglig organisation ikke stå alene tilbage på perronen, når toget er kørt”. Det tog stiger forbundet nu ombord på.

Arbejdsgruppen skal blandt andet også foreslå tiltag, der kan bidrage til forbundets bæredygtige og grønne omstilling.

Ordlyden i forslaget fra hovedbestyrelsen blev dog ændret til et kompromisforslag, hvor det indgår, at arbejdsgruppens fokus skal være på at styrke medlemmernes faglighed og viden, og at tiltagene kan være inden for klimaformidling og -kommunikation, kommunikativ greenwashing og dannelse i bæredygtighed.

Rettet kl. 15.50: Det fremgik før, at arbejdsgruppen skulle være afsluttet senest ved udgangen af 2024 og at hovedbestyrelsens forslag blev vedtaget med ændringer. Det er en fejl. Hovedbestyrelsen trak sit forslag til fordel for kompromisforslaget, som blev vedtaget. Derfor er der ingen deadline for arbejdsgruppen.

SENESTE NYT

Flere nyheder