DJ-næstformand om Børsen-aftale: »Simpelthen usolidarisk«

DJ’s næstformand, Tine Johansen, går skarpt i rette med ny overenskomst, kollegerne på Børsen har lavet. Hun mener, den skaber et A- og et B-hold, fordi den rammer nyansatte på løn, orlov og frokostpause. Tillidsmand: »Det var vi nødt til for at afværge fyringer«

Børsen indgik i går en overenskomst mellem medarbejdere og ledelse. Medarbejderforeningen godkendte aftalen tirsdag eftermiddag.

Men hvis det stod til Dansk Journalistforbund, så skulle aftalen forkastes. Det siger næstformand Tine Johansen til Journalisten.

»Mit største problem med den aftale er, at den har skabt et A- og et B-hold. Det er simpelthen usolidarisk. Og jeg frygter, det vil gå ud over sammenhængskraften på arbejdspladsen,« siger hun.

Sendte brev til medarbejderne

Tine Johansen fortæller, at hun gerne ville have været på mødet, hvor Børsens medarbejderforening skulle stemme om overenskomsten i går.

»Jeg tilbød at deltage, for så kunne jeg svare på, hvordan DJ vurderede de forskellige fornyelser. Det afslog tillidsfolkene. Så jeg har i stedet sendt en skriftlig anbefaling, som jeg opfordrede til at vise kollegerne, så de vidste, hvordan forbundet stiller sig.«

Brevet er en skarp anbefaling til medarbejderne om at stemme nej til overenskomsten.

”Vi kender til andre aftaler, hvor der er forskelle mellem nye og gamle medarbejdere, men aldrig har vi oplevet en så omfattende forskelsbehandling, som der er aftalt her,” lyder det blandt andet.

Du kan læse brevet i fuld længde her på journalisten.dk.

Tine Johansen har opbakning fra DJ's Overenskomst- og Aftaleudvalg, der var hasteindkaldt til møde søndag for at se på aftalen. Udvalget anbefaler samstemmende et nej.

Ringere vilkår for nyansatte

Aftalen på Børsen vil give de nuværende medarbejdere en garanti imod at blive fyret de næste to år. Omvendt medfører den en række forringelser for nyansatte.

Startlønnen falder 4.700 kroner, den betalte orlov og betalt frokostpause afskaffes for nye medarbejdere.

Tine Johansen mener også, at aftalen svækker de nuværende ansattes vilkår.

»Det er klart mere interessant for ledelsen at skille sig af med en medarbejder, som er dyrere. Så jeg synes ikke, man gør nogen en tjeneste med denne aftale,« siger hun.

Tillidsfolk truet med fyringer

Kan du forstå det dilemma, medarbejderne har stået i?

»Ja, det kan jeg udmærket godt, og det er jo det, deres ledelse åbenlyst har spillet på ved at fremsætte trusler om fyringer. Det sætter tillidsfolkene under et følelsesmæssigt pres, der ikke hører hjemme i forhandlinger.«

På langt de fleste arbejdspladser, som DJ organiserer, skal forbundets hovedbestyrelse godkende overenskomsterne. Men Børsen har en særaftale, som gør, at DJ kun skal orienteres og ikke spørges om nye aftaler.

”Af historiske grunde forhandler BRM og ledelsen på Børsen selv overenskomst uden organisationernes medvirken, ligesom forhandlingsresultatet ikke sendes til formel godkendelse i Dansk Journalistforbund, som siden 1977 blot har taget resultaterne til efterretning,” lyder det i brevet fra Tine Johansen til Børsen-kollegerne.

Tine Johansen tilføjer over for Journalisten:

»Hvis vi havde fået denne aftale til godkendelse, så kan jeg godt garantere, at den ikke var blevet godkendt.«

Tillidsmand: Vi var nødt til at afværge fyringer

På Børsen tager tillidsrepræsentant Peter Buck Rasmussen kritikken fra forbundet roligt.

Har hun ret i, at der skabes et A- og B-hold?

»Ja, jeg er enig i, at der er en forskel på allerede ansatte og nye, der kommer ind i huset. Det er ikke et drømmescenarie på nogen måder, men det var vi nødt til for at afværge fyringer.«

Er det ikke usolidarisk?

»Vi har haft et andet fokus og set mere på solidariteten i forhold til de 20-25 kolleger, der risikerede en fyreseddel i det næste års tid. Der har vi vores solidaritetsfølelse,« siger Peter Buck Rasmussen.

Tager det helt roligt

Hvordan har du det med, at næstformanden i dit forbund anbefaler medarbejderne at stemme nej til den aftale, I har forhandlet?

»Det tager jeg helt roligt. Den beslutning, som jeg, min bestyrelse og mine medlemmer har truffet, er ud fra et rationale, hvor vi forsøger at stille vores medlemmer bedst muligt. Vi har lokale forhandlinger, som ikke er bundet op på ideologiske principper. Det er jo langt hen ad vejen nogle overordnede principper, som gør, at Tine Johansen indtager det synspunkt, hun gør.«

Hvad er det for overordnede principper?

»Det er solidaritetsprincippet og spørgsmålet om, hvorvidt det, man gør på en arbejdsplads, smitter af på de andre,« siger Peter Buck Rasmussen.

Og hvad har så vejet tungere hos jer end de principper?

»Vi kunne da ikke sidde stiltiende, mens 20-25 af vores kolleger blev fyret. Det blev vi nødt til at handle på,« siger han.

Overenskomsten gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. marts.

Opdateret kl. 13.50: Tilføjet at DJ's Overenskomst- og Aftaleudvalg anbefaler et nej til aftalen.