DJ-næstformand om Børsen-aftale: »Simpelthen usolidarisk«

DJ’s næstformand, Tine Johansen, går skarpt i rette med ny overenskomst, kollegerne på Børsen har lavet. Hun mener, den skaber et A- og et B-hold, fordi den rammer nyansatte på løn, orlov og frokostpause. Tillidsmand: »Det var vi nødt til for at afværge fyringer«

Børsen indgik i går en overenskomst mellem medarbejdere og ledelse. Medarbejderforeningen godkendte aftalen tirsdag eftermiddag.

Men hvis det stod til Dansk Journalistforbund, så skulle aftalen forkastes. Det siger næstformand Tine Johansen til Journalisten.

»Mit største problem med den aftale er, at den har skabt et A- og et B-hold. Det er simpelthen usolidarisk. Og jeg frygter, det vil gå ud over sammenhængskraften på arbejdspladsen,« siger hun.

Sendte brev til medarbejderne

Tine Johansen fortæller, at hun gerne ville have været på mødet, hvor Børsens medarbejderforening skulle stemme om overenskomsten i går.

»Jeg tilbød at deltage, for så kunne jeg svare på, hvordan DJ vurderede de forskellige fornyelser. Det afslog tillidsfolkene. Så jeg har i stedet sendt en skriftlig anbefaling, som jeg opfordrede til at vise kollegerne, så de vidste, hvordan forbundet stiller sig.«

Brevet er en skarp anbefaling til medarbejderne om at stemme nej til overenskomsten.

”Vi kender til andre aftaler, hvor der er forskelle mellem nye og gamle medarbejdere, men aldrig har vi oplevet en så omfattende forskelsbehandling, som der er aftalt her,” lyder det blandt andet.

Du kan læse brevet i fuld længde her på journalisten.dk.

Tine Johansen har opbakning fra DJ's Overenskomst- og Aftaleudvalg, der var hasteindkaldt til møde søndag for at se på aftalen. Udvalget anbefaler samstemmende et nej.

Ringere vilkår for nyansatte

Aftalen på Børsen vil give de nuværende medarbejdere en garanti imod at blive fyret de næste to år. Omvendt medfører den en række forringelser for nyansatte.

Startlønnen falder 4.700 kroner, den betalte orlov og betalt frokostpause afskaffes for nye medarbejdere.

Tine Johansen mener også, at aftalen svækker de nuværende ansattes vilkår.

»Det er klart mere interessant for ledelsen at skille sig af med en medarbejder, som er dyrere. Så jeg synes ikke, man gør nogen en tjeneste med denne aftale,« siger hun.

Tillidsfolk truet med fyringer

Kan du forstå det dilemma, medarbejderne har stået i?

»Ja, det kan jeg udmærket godt, og det er jo det, deres ledelse åbenlyst har spillet på ved at fremsætte trusler om fyringer. Det sætter tillidsfolkene under et følelsesmæssigt pres, der ikke hører hjemme i forhandlinger.«

På langt de fleste arbejdspladser, som DJ organiserer, skal forbundets hovedbestyrelse godkende overenskomsterne. Men Børsen har en særaftale, som gør, at DJ kun skal orienteres og ikke spørges om nye aftaler.

”Af historiske grunde forhandler BRM og ledelsen på Børsen selv overenskomst uden organisationernes medvirken, ligesom forhandlingsresultatet ikke sendes til formel godkendelse i Dansk Journalistforbund, som siden 1977 blot har taget resultaterne til efterretning,” lyder det i brevet fra Tine Johansen til Børsen-kollegerne.

Tine Johansen tilføjer over for Journalisten:

»Hvis vi havde fået denne aftale til godkendelse, så kan jeg godt garantere, at den ikke var blevet godkendt.«

Tillidsmand: Vi var nødt til at afværge fyringer

På Børsen tager tillidsrepræsentant Peter Buck Rasmussen kritikken fra forbundet roligt.

Har hun ret i, at der skabes et A- og B-hold?

»Ja, jeg er enig i, at der er en forskel på allerede ansatte og nye, der kommer ind i huset. Det er ikke et drømmescenarie på nogen måder, men det var vi nødt til for at afværge fyringer.«

Er det ikke usolidarisk?

»Vi har haft et andet fokus og set mere på solidariteten i forhold til de 20-25 kolleger, der risikerede en fyreseddel i det næste års tid. Der har vi vores solidaritetsfølelse,« siger Peter Buck Rasmussen.

Tager det helt roligt

Hvordan har du det med, at næstformanden i dit forbund anbefaler medarbejderne at stemme nej til den aftale, I har forhandlet?

»Det tager jeg helt roligt. Den beslutning, som jeg, min bestyrelse og mine medlemmer har truffet, er ud fra et rationale, hvor vi forsøger at stille vores medlemmer bedst muligt. Vi har lokale forhandlinger, som ikke er bundet op på ideologiske principper. Det er jo langt hen ad vejen nogle overordnede principper, som gør, at Tine Johansen indtager det synspunkt, hun gør.«

Hvad er det for overordnede principper?

»Det er solidaritetsprincippet og spørgsmålet om, hvorvidt det, man gør på en arbejdsplads, smitter af på de andre,« siger Peter Buck Rasmussen.

Og hvad har så vejet tungere hos jer end de principper?

»Vi kunne da ikke sidde stiltiende, mens 20-25 af vores kolleger blev fyret. Det blev vi nødt til at handle på,« siger han.

Overenskomsten gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. marts.

Opdateret kl. 13.50: Tilføjet at DJ's Overenskomst- og Aftaleudvalg anbefaler et nej til aftalen.

16 Kommentarer

Bodil Rohde
13. AUGUST 2015
Kære Tine Johansen

Kære Tine Johansen

Tak for dine uddybende svar til debattører her.

De giver os alle mere viden.

Jeg kan også se af et indlæg i den anden tråd om Børsen OK, - den med formanden for de mediestuderende - bliver gjort opmærksom på, at DJ har været en væsentlig faktor i turen mod bunden.

Det, tror jeg, handler om DJs faglige politik i de sidste fem år .

Det er åbenbart ikke kun freelancerne, som har oplevet en meget dårlig indsats. Men også fastansatte, som ikke har haft DJ-opbakning nok til at sige nej til aftaler, som gradvist forringer forholdene.

Det er en lettelse og opløftende at se, at vi nu har en DJ-ledelse, som er indstillet på at stoppe udhulingen af OK- og husaftaler.

Venlig hilsen
Bodil Rohde
Tine Johansen
13. AUGUST 2015
Kære Michael.

Kære Michael.

Jeg skylder dig et svar fra tidligere i dag.

Vi kan ikke umiddelbart huske, at der skulle være sket noget af den slags ved forhandlingerne siden 2000. Så måske kunne det hjælpe, hvis vi fik et hint om, hvad det kunne have handlet om, altså løn, frihed etc.

Helt generelt kan det siges, at vi i DJ gennem årene har rådgivet og forhandlet på den måde, at der som udgangspunkt ikke bør være væsentlige forskelle mellem grupper i forhold til omkostninger på løn, tilstedeværelse og fleksibilitet. Men DJ har da indgået aftaler rundt omkring, hvor for eksempel et skalalønssystem giver en højere grundløn for medarbejdere med en højere anciennitet, eller hvor ældre medarbejdere får en ekstra uges ferie eller ekstra fridage m.v. Så ukendt med fænomenet er vi slet ikke, men for eksempel er seniorpolitikken på TV2 et eksempel på det modsatte, hvor ældre i modsætning til yngre kolleger kan være mere til stede på arbejdspladsen. Dette har til formål at punktere nogle af myterne om ældre medarbejdere som dyre og mindre til stede.

Jeg håber, det var en slags svar.
Bedste hilsner
Tine Johansen
Tine Johansen
13. AUGUST 2015
Kære Mette.

Kære Mette.

Tillidsfolkene på Børsen har været i hårde forhandlinger med deres ledelse i mange måneder, og jeg har fuld forståelse for, at de har været under maksimalt pres på grund af både tidspres og fyringstrusler. De har truffet en række valg, som de oprigtigt synes var de bedste for deres kolleger i den situation.

Jeg er ikke enige i deres valg, og det har jeg gjort dem opmærksom på. Og ja, det er let for mig at sidde i et elfenbenstårn og mene noget om, hvad der foregår ude i den barske virkelighed. Men det er lige nøjagtig det, en fagforening handler om: at vi i et fællesskab kæmper for nogle vigtige principper. Og her er skal vi, som ikke har en pistol for tindingen, hjælpe vores pressede kolleger til at stå fast på principperne.

Jeg vil ikke fraråde nogen at søge job på Børsen - jeg vil meget hellere være med til at kæmpe for ordentlige arbejdsvilkår for alle, når nu vi har muligheden.

Bedste hilsner
Tine Johansen

Mette Boysen
13. AUGUST 2015
Kære Tine, det er lidt nemt
Kære Tine, det er lidt nemt af dig at sige, at aftalen er usolidarisk, og at DJ ville forkaste den, hvis I havde muligheden. Jeg synes, det viser en manglende forståelse for de forhandlinger Børsens tillidsfolk har været en del af. Og jeg synes sådan set også, at det er mangel på anerkendelse af den indsats tillidsfolkene har lagt i forhandlingerne, som har varet over et halvt år. Forbundet kan jo fraråde journalister fremadrettet at søge job på Børsen, for det står jo heldigvis folk frit for, hvor de ønsker at søge arbejde. Ihvertfald kender de jo vilkårene nu.
Vh Mette Boysen, tillidsmand Dagens Medicin
Øjvind Hesselager
13. AUGUST 2015
Her er noget af historikken.
Her er noget af historikken. Kilde: Journalisten maj 2002:

Før fusion:

Erik Vohnsen forklarer, at han ikke vil forringe den overenskomst, som medarbejderne er ansat på i dag. Han vil heller ikke have en A- og en B-overenskomst. Han mener i stedet, at de dårligere vilkår for nyansatte skal skrives ind i den nuværende overenskomst.

"Så vil de nyansatte automatisk arbejde sig hen på den gamle overenskomst. Men de første år af deres ansættelse vil have indbygget nogle muligheder, der giver bladet en større fleksibilitet."

-Hvor længe har du syntes, at nye skulle ansættes på dårligere vilkår?

"Det er kommet gradvist. Det er sket i løbet af de seneste to og et halvt år, hvor antallet af fastansatte er reduceret fra 270 til 170."

https://journalisten.dk/vohnsens-vision

Efter fusion. Oktober 2002:

Inden fusionen var Erik Vohnsen optaget af at lave en overenskomst, hvor nyansatte på JP skulle starte på ringere vilkår end dem med flere års anciennitet.

"Den øvelse er parkeret," siger Vohnsen.

"Vi vil ikke have en a- og en b-overenskomst. Det er vi slet ikke indstillet på," lyder det bestemt fra Bjarne Kristensen. Han er stedfortrædende tillidsmand for Thomas Szlavik, der er på ferie.

https://journalisten.dk/overenskomster-og-tre-aviser

Flere