DJ: MeToo-problemer blandt fagligt aktive er et spejl af branchen

Alt for mange fagligt aktive har været vidne til upassende hændelser af seksuel karakter, siger næstformand i DJ Allan Boye Thulstrup om ny rapport

”Andelen er alt for høj.”

Sådan siger næstformand i Dansk Journalistforbund (DJ) Allan Boye Thulstrup om undersøgelsen blandt fagligt aktive i DJ, der viser, at 11 procent af de fagligt aktive har været vidne til upassende hændelser af seksuel karakter.

”Det peger tilbage på, hvordan vi er sammen, og hvilken kultur vi har,” siger Allan Boye Thulstrup om tallene.

I rapporten fremgår det, at en del fagligt aktive har haft MeToo-oplevelser tæt inde på livet. Fra ”tø-hø-agtige og lidt nedsættende vittigheder eller kommentarer” til krænkelser og uønskede seksuelle berøringer.

Allan Boye Thulstrup forklarer, at det seneste år har afdækket en kultur i mediebranchen, som ikke var i orden – tonen var for mandsdomineret, for lummer og for hård. Og den kultur ses også i undersøgelsen fra DJ.

”Når mange af vores fagligt aktive kommer fra arbejdspladser med den tone, så bliver den tone måske også en del af det faglige arbejde. Det har vi i DJ ikke været gode nok til at få øje på,” siger Allan Boye Thulstrup.

Hård tone og seksuel tvang

Undersøgelsen omfatter de fagligt aktive i hovedbestyrelsen, medarbejderforeningerne, kredsbestyrelserne, specialgruppebestyrelserne og de studerendes foreninger. Den omfatter en række forskellige emner, for eksempel trivsel, mobning, krænkende handlinger og uønsket seksuel opmærksomhed.

Fællesnævneren i undersøgelsen er ifølge Allan Boye Thulstrup at pege på de ting, der skal være i orden, for at det er rart, trygt og sjovt at være fagligt aktiv i DJ.

”Det er vigtigt, hvordan man fungerer som bestyrelse, og hvordan man opfører sig,” siger han.

Men han tilføjer også, at der er forskel på en hård tone og seksuel tvang.

”Der er stor forskel på måden, man taler til hinanden på, og så ting, der er ulovlige,” siger han.

For eksempel oplyser to personer i undersøgelsen, at de har oplevet seksuel tvang – eller forsøg på det – for tre-fem år siden. Allan Boye Thulstrup finder oplysningen chokerende.

”Det er ikke noget, vi har hørt om. Alle i undersøgelsen er blevet tilbudt at blive ringet op af en psykolog, og det har to af deltagerne bedt om,” siger Allan Boye Thulstrup.

Hovedbestyrelsen bonner negativt ud

En rød tråd i undersøgelsen er, at hovedbestyrelsen på en række punkter faktisk klarer sig dårligere end andre dele af DJ. Det gælder for eksempel en kønskrænkende kultur eller oplevelsen af, at nogen i DJ har misbrugt deres magt.

Rapporten blev præsenteret for hovedbestyrelsen i går, hvor den blandt andet gjorde indtryk på hovedbestyrelsesmedlem Palle Jensen.

”Jeg er forfærdet over, at der har fundet seksuel tvang sted i studenterorganisationer, og jeg er rystet over, at der er uønskede berøringer i hovedbestyrelsessammenhæng,” sagde Palle Jensen.

Mie Hovmark Christensen sagde, at undersøgelsen var et godt udgangspunkt for at tale om, hvilken kultur man gerne vil have i hele DJ – ”selv om det kan være svært at snakke om”. Allan Boye Thulstrup har også bemærket, at hovedbestyrelsen bonner negativt ud.

”Jeg tror, det måske er, fordi der er mere overordnet fagpolitik i hovedbestyrelsen, end der er i nogen af de andre forsamlinger. Og når der er mere på spil, kan det være nemmere at sige noget i en ophidset stund uden at overveje, hvordan det bliver modtaget,” forklarer han.

Da den seneste hovedbestyrelse stoppede, blev det evalueret grundigt, hvad der var godt og dårligt i samarbejdet – og det er en evaluering, som den nye hovedbestyrelse har fortsat, forklarer han.

Håndbog og webinarer

En af rapportens anbefalinger er, at DJ skaber bedre trivsel ved at tilbyde kurser, webinarer og lave en håndbog for fagligt aktive. De fælles webinarer skal handle om trivsel og styrke oplevelsen af fællesskab, anerkendelse og kompetence.

Det skal fremover også være tydeligere, hvor fagligt aktive kan søge hjælp og støtte, hvis de har ubehagelige oplevelser.

”Vi arbejder nu på at finde én kontaktperson, som man kan henvende sig til. I forvejen har vi jo en whistleblowerordning, hvor man kan henvende sig, hvis det er noget ulovligt,” siger Allan Boye Thulstrup.

På positivsiden viser rapporten, at graden af tilfredshed blandt de fagligt aktive ligger på indeks 70 procent. Det svarer til, at gennemsnittet er tæt på at være ”meget tilfredse” med at være fagligt aktive.

Rapporten viser heller ikke store problemer med diskrimination på grund af køn, seksualitet eller etnicitet.

”Jeg er tilfreds med, at svarene viser, at langt de fleste vil anbefale andre at være fagligt aktive. Der er generelt en god trivsel,” siger Allan Boye Thulstrup.

Rapporten ligger på Journalistforbundets hjemmeside, og den bliver præsenteret for de fagligt aktive på Fagligt Stævne i København på fredag.

Trivselsmålingen er gennemført af Andersen, Dinesen & You blandt fagligt aktive hos Dansk Journalistforbund i perioden 20. maj til 14. juni 2021.
I alt medvirker 142 nuværende fagligt aktive og 56 tidligere fagligt aktive.

0 Kommentarer

Læs også

Rapport om trivsel

Undersøgelse dokumenterer seksuelle krænkelser blandt DJ’s fagligt aktive

13. OKTOBER 2021
Rapport om trivsel

Undersøgelse dokumenterer seksuelle krænkelser blandt DJ’s fagligt aktive

13. OKTOBER 2021