DJ-medlemmer risikerer at miste deres dagpenge

Hvis VKO-regeringens forslag om at afkorte dagpengeperioden fra fire til to år allerede var fuldt indfaset i dag, ville 117 DJ-medlemmer i a-kassen miste deres dagpenge. Dansk Journalistforbund er harm over DF og VK-regeringens plan.

Hvis VKO-regeringens forslag om at afkorte dagpengeperioden fra fire til to år allerede var fuldt indfaset i dag, ville 117 DJ-medlemmer i a-kassen miste deres dagpenge. Dansk Journalistforbund er harm over DF og VK-regeringens plan.

»Som leder af DJ's Karriere- og Uddannelsesafdeling synes jeg, det er en utilstedelig nedskæring. Det skaber ikke flere jobs, at man gør forholdene værre for dem, der har det svært,« siger Per Nielsen, udviklingschef i DJ.

De ledige, der rammes, når skæringsdatoen for reduktionen i dagpengeperioden fastsættes, kan ryge helt ned på samfundets bund. De er gået fra at tjene cirka 40.000 om måneden i løn, til 16.000 i dagpenge. Nu får de enten 12.000 kroner i kontanthjælp. Eller ingenting.

»Hvis du har friværdi i dit hus, eller din samlever tjener penge, så kan resultatet være, at du får 0 kroner. Det er en meget alvorlig situation at sætte folk i,« advarer Per Nielsen.

Også DJ's direktør, Linda Garlov, er yderst markant i sin kritik af ændringerne:

»De mennesker, der går arbejdsløse i mere end to år hos os, ville gøre alt for at få et job. Nu risikerer de at skulle sælge det hus, de har kæmpet for med det yderste af neglene. Det er stærkt kritisabelt.«
 
Linda Garlov tror ikke på, at stramningerne får flere i arbejde, sådan som tanken er.

»Der er jo allerede massive krav til, hvordan du skal stå til rådighed. Du skal jo søge alle de jobs, du kan bestride – også stillinger som ufaglært.«

Resultatet af dagpengestramningerne kan tværtimod være, at de ledige får sværere ved at få job, påpeger DJ.

»Når dit rådighedsbeløb i den grad reduceres, kan du ikke deltage i samfundslivet. Du bliver stigmatiseret og kan ikke færdes de samme steder som dem, der har arbejde,« siger Per Nielsen, udviklingschef i DJ. Han påpeger, at det ville være en langt bedre løsning at løfte de langtidslediges kvalifikationer.

Ud over at langtidsledige rammes, går de nye regler også ud over nyuddannede. De skal nu have arbejde i et år for at komme op på den højeste dagpengesats – tidligere var det kun tre måneder.

»I en tid, hvor ungdomsarbejdsløsheden stiger, også hos vores medlemmer, er det en ret kraftig forringelse,« siger Linda Garlov.

Samlet set er dagpengene som forsikring dog fortsat en "god forretning" for DJ og de ledige. Ud af a-kassekontingentet gik 69 millioner kroner til staten i 2009. Omvendt modtog DJ-ledige i a-kassen i 2009 næsten en kvart milliard – 226 millioner kroner – i dagpenge. 

 

➼ Sådan rammer forslaget

VKO har fremsat forslag om at afkorte dagpengeperioden fra fire til to år.
Hvis den regel havde været fuldt indfaset i dag, ville 117 af medlemmerne i DJ's del af AJKS ikke kunne oppebære dagpenge.

➼ To af medlemmerne er under 30 år. 
I øvrigt er der en jævn fordeling på aldersgrupperne.
 
➼ 58 er kvinder og 59 er mænd. 
Dermed er kvinderne overrepræsenteret, da der er flest mænd i DJ.
 
➼ 72 hører hjemme i Storkøbenhavn, 14 på Sjælland, 6 på Fyn og 25 i Jylland, heraf de 15 i Århus-området. 

0 Kommentarer