DJ-medlemmer oftere i flæsket på hinanden

Medlemmer af Journalistforbundet lægger sig i stigende grad ud med hinanden. En kommunikationsmedarbejder fra Dansk Supermarked har indbragt en journalist fra Politiken for pressenævnet efter at have rådført sig med en jurist i forbundet.

Medlemmer af Journalistforbundet lægger sig i stigende grad ud med hinanden. En kommunikationsmedarbejder fra Dansk Supermarked har indbragt en journalist fra Politiken for pressenævnet efter at have rådført sig med en jurist i forbundet.

De er begge uddannede journalister, og de kalder begge Dansk Journalistforbund for »mit forbund«.
Men samtidig er de også stridende parter i samme sag – kommunikationskonsulent Maia Lindstrøm Sejersen fra Dansk Supermarked og Marie Hjortdal fra Politiken. En sag, som nu er endt i Pressenævnet, efter at Maia Lindstrøm Sejersen ringede til DJ's juridiske akutlinje for at bede om et godt råd. Dermed står to DJ-medlemmer over for hinanden i den samme tvist, og hvem skal DJ så støtte – journalisten eller kommunikationskonsulenten?
Det vil Journalistforbundets top nu prøve at finde et svar på.

En af forklaringerne på de mange stridigheder kan være, at DJ de senere år har udviklet sig til en broget skare. Eller som journalist Marie Hjortdal fra Politiken siger:
»Jeg synes, det er mærkeligt, at Dansk Supermarked kan søge om hjælp til deres pressehåndtering, når det er mig, der er modparten. Som dagbladsjournalist har jeg krav på at få troværdig information, og den samme person kan ikke rådgive to stridende parter i samme sag.«

Ifølge direktør i Journalistforbundet Linda Garlov er der kommet flere og mere komplicerede sager, hvor begge parter er medlemmer af DJ.
»Det er svært, når to DJ-medlemmer er i konflikt med hinanden. Vi skal derfor drøfte, hvad vi skal gøre, hvis et medlem ringer og beder om hjælp mod et andet medlem,« siger hun.
Hvor DJ tidligere sjældent havde den slags sager, har forbundet i hvert fald tre-fire sager i år. Dertil skal lægges et ukendt antal telefoniske henvendelser.

Linda Garlov kender ikke svaret på, hvorfor tallet stiger.
»Måske forventer folk at få mere for deres kontingent end tidligere.«
Linda Garlov siger om det konkrete eksempel med Politiken og Dansk Supermarked, at DJ's jurist traf den rigtige beslutning, når hun siger, at hun ikke rådgav Dansk Supermarkeds Maia Lindstrøm Sejersen.
Journalistforbundets topledelse diskuterer det stigende antal sager mellem medlemmer på et møde i forretningsudvalget i slutningen af august.

Maia Lindstrøm Sejersen fra Dansk Supermarked siger, at hun ser frem til, at kommunikationsmedarbejdere som hende selv får klar besked, om de kan forvente samme betjening som andre medlemmer af Dansk Journalistforbund.
Klagen over Politikens Føtex-artikel ligger nu hos Pressenævnet.

Læs hele historien her:
http://www.journalisten.dk/dj-vs-dj
http://www.journalisten.dk/dj-vi-kigger-pa-det

3 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
12. AUGUST 2009
Re: DJ-medlemmer oftere i flæsket på hinanden

Forbundet må håndtere disse sager - for samme situation har alle andre forbund med selvstændige og arbejdstagere, blandede (selvst/arbejdstagere) osv.

 

Morten Terp
12. AUGUST 2009
Re: DJ-medlemmer oftere i flæsket på hinanden

Hvad med mig? Jeg arbejder i en fagforening. 75% af tiden arbejder jeg med fagblad. 25% af tiden med pressearbejde.

Jeg tror ikke, en udelukkelse af kommunikationsansatte er den rette vej endsige overhovedet mulig at udføre. Det vil ene i smagsdommeri og hvem dømmer hvem og med hvad ret.

Dilemmaet med to DJ-ansatte, der strides, behøver for så vidt slet ikke have noget med kommunikation at gøre. Det kan være en DJ'er, der mener en anden DJ'er har kopieret hans arbejde/værk, brud på citatret osv.  

Men du har en god pointe i, at det kan være irriterende at være journalist og føle/mærke, at DJ-medlemmer modarbejder en (f.eks. hvis de er kommunikationsansat). Jeg har desværre ingen gylden løsning. 

Tom Heinemann
12. AUGUST 2009
Re: DJ-medlemmer oftere i flæsket på hinanden

Det er ikke hver dag, at jeg er enig med Dansk Supermarked. Langtfra. Men Maia Lindstrøm Sejersen har i den grad en pointe. Og det har Marie Hjorthdal fra Politiken også.

Og uanset hvor mange (bort)forklaringer DJ kommer med, så er det desværre præcist dette scenarie, som jeg har forsøgt at få rejst en debat om. Senest her:

http://www.journalisten.dk/prisvinder-smid-spindoktorerne-ud-af-journalistforbundet

Sagen mellem Politiken og DSG vil jeg ikke blande mig i. Den klarer Pressenævnet, men sagen viser med al tydelighed, at DJ har et kæmpe habilitetsproblem. Og det uanset om man giver juridisk eller faglig rådgivning i to-og-et-halvt-minut eller i dagevis.

Vi har set lignende sager, hvor f.eks. advokater og revisorer har dobbelt-arbejdet for virksomheder, der lå i krig med hinanden. Her stod journalisterne i kø for at skrive om inhabilitet og beskidte metoder. Hvad er egentlig forskellen ?

Så smut nu ud af mit forbund, kære kommunikationskonsulenter, rådgivere og hvad I ellers kalder jer. Jeg ved, at mange af jer har en stor identitet forbundet med at være journalist, men når jeres nuværende arbejde ikke har en pind at gøre med selve journalistikkens væsen, så burde I tage konsekvensen og danne jeres eget forbund.