DJ-medlemmer i DR skal stemme om ny overenskomst

En enstemmig hovedbestyrelse i DJ har godkendt aftalen for medarbejderne i DR, som betyder, at lønnen fryses i to år for at undgå fyringer. Nu skal DR-medarbejderne stemme

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse har enstemmigt godkendt DR-aftalen.

Tillidsfolk og ledelse i DR har indgået aftale om en ny tre-årig overenskomst. Hvis overenskomsten træder i kraft, vil den betyde, at medarbejdernes løn fryses i to år. De sparede penge skal til gengæld forhindre fyringer i den sparerunde, ledelsen har meldt ud.

Hovedbestyrelsen drøftede aftalen på sit møde i går tirsdag. Da der er tale om overenskomststof, var det et lukket punkt, som Journalisten ikke kan referere fra.

Efter hovedbestyrelsens godkendelse er næste skridt, at medarbejderne i DR skal stemme om aftalen. Der vil blive afholdt urafstemning blandt alle fastansatte DJ-medlemmer i DR, ligesom DJ tidligere har udtalt, at også DJ-freelancere i DR vil blive kaldt til en afstemning. Freelancernes resultat vil dog kun være vejledende.

Sidste frist 14. juni

Sidste frist for urafstemningen er 14. juni.

Aftalen i DR har både mødt ris og ros. Blandt kritikerne er P1-journalist og tidligere hovedbestyrelsesmedlem Mathias Bay Lynggaard, som i sidste uge kritiserede aftalen for at forfordele freelancerne.

”Når overenskomsten bliver omtalt som ’solidarisk’, så er det naturligt at spørge ”med hvem?”. I denne aftale er alle medarbejderne solidariske med fyringstruede fastansatte. Jeg kunne godt tænke mig, at solidariteten også gjaldt freelancere, løstansatte og tidsbegrænsede ansatte, som ikke har den tryghed, man har prioriteret så højt i denne aftale,” sagde han til Journalisten.

Kritikken blev dog afvist af både tillidsmand Henrik Friis Vilmar og DJ-formand Lars Werge.

”Der er ingen nemme overenskomstforhandlinger i disse år i vores branche. Så vi er rigtig glade for en aftale, hvor vi ikke har givet afkald på noget,” sagde Lars Werge.

Et klassisk princip

Også tidligere tillidsmand på Berlingske, Uffe Gardel, har undret sig over, om aftalen bryder med et klassisk princip om ikke at blande sparerunder og overenskomstforhandlinger.

”Melder ledelsen en sparerunde ud, skal man ikke købe sig til at undgå fyringer ved at give afkald på løn eller andre goder. Igen og igen har DJ advaret mod den slags handler,” skriver Uffe Gardel, som for to år siden tabte formandskampen mod Lars Werge, i et blogindlæg.

Også det afvises af Lars Werge.

”Han har ret i, at det er vores princip. Men det er bare heller ikke det, vi har gjort. Vores overenskomst lander på et resultat, så DR-medarbejderne har en højere basisløn, når overenskomstperioden 2017 til 2020 er slut. Resten bevares uforandret. Vi har ikke givet afkald på noget,” sagde Lars Werge i sidste uge.

Flere andre har meldt sig i Journalistens debatfelt. Du kan læse debatten her og her.

1 Kommentar

Uffe Gardel
27. MAJ 2017
Jeg er simpelt hen nødt til
Jeg er simpelt hen nødt til at præcisere her. Jeg har IKKE undret mig over at man bryder med princippet om ikke at betale penge for job. Det kan der være gode grunde til at gøre i den konkrete situation, og det vil jeg ikke tage stilling til om der er her. Jeg har derfor IKKE taget stilling for eller imod DR-aftalen som sådan.

Dét jeg har undret mig over - og har advaret mod - det er at man hævder at man har et princip, som man alligevel ikke har tænkt sig at følge. Så hellere opgive princippet.