DJ-medlem: Bevarelse af Kvinfo er ikke en sag for forbundet

DJ’s formand Lars Werge har i et indlæg i Berlingske og med et billede på Facebook tilkendegivet støtte til Kvinfo. ”Hvis formanden for DJ skal gå ind i sådan en politisk kontroversiel sag, så skal der være en faglig grund til det,” siger medlem Hanne Sindbæk. Formanden forsvarer sit standpunkt

Torsdag i sidste uge argumenterede Dansk Journalistforbunds formand Lars Werge i et indlæg i Berlingske for, at kulturminister Mette Bock bør omgøre sin beslutning om at flytte biblioteksopgaver fra Kvinfo til Det Kongelige Bibliotek.

Søndag skiftede DJ-formanden også sit baggrundsbillede på Facebook ud med et billede med teksten ”Bevar Kvinfo”.

Begge dele faldt DJ-medlem Hanne Sindbæk for brystet. Hun mener ikke, at det er en opgave for DJ’s formand at kæmpe for en organisation som Kvinfo.

”Der har været meget debat om, hvorvidt Kvinfo er biased på den venstreorienterede måde. Hvis formanden for DJ skal gå ind i sådan en politisk kontroversiel sag, så skal der være en faglig grund til det. Men Kvinfo er jo ikke er en journalistisk organisation eller på anden vis en organisation, der naturligt hører under en DJ-formands ressortområde,” mener Hanne Sindbæk.

Senest har Liberal Alliances Laura Linddahl beskyldt Kvinfo for at være gennemsyret af en venstreorienteret tilgang.

Werge: Vi har begge ligestilling som mål

Ifølge DJ-formand Lars Werge er der oplagte faglige grunde til, at DJ støtter Kvinfo.

”Kvinfo en institution, der arbejder for samme mål som DJ –  nemlig bedre ligestilling i samfundet. Og Kvinfos bibliotek og ekspert-database er en ressource, som blandt andet vores medlemmer nyder godt af,” siger han.

Til det argument siger Hanne Sindbæk:

”Men ligestilling er jo ikke lig med Kvinfo. Mange har diskuteret om Kvinfos måde at arbejde med ligestilling på er den rigtige. Og jeg synes ikke, det er Lars Werges opgave at gå ind og autorisere, at den rigtige måde at arbejde med ligestilling på er Kvinfos.”

Lars Werge, har hun ikke ret – at kæmpe for ligestilling er vel ikke lig med at kæmpe for Kvinfo?

”Det er hendes mening. Hvis vores hovedbestyrelsesmedlemmer mener, at jeg er gået uden for mandat går jeg ud fra, at jeg får det at vide næste tirsdag, når vi har møde,” siger han.

Vil ofte være i modstrid med siddende regering 

Hanne Sindbæk mener, at den ekspert-database, som Kvinfo i dag driver – og som DJ’s medlemmer ifølge Lars Werge nyder godt af – kan forvaltes lige så fint af Det Kongelige Bibliotek.

Det er Lars Werge uenig i:

”Det er mit indtryk, at der er tæt sammenhæng mellem biblioteket og den faglighed, som Kvinfos medarbejdere har. Der vil forsvinde mange ressourcer ud af det bibliotek og den muskel, hvis man flytter det hele,” siger han. 

7 Kommentarer

Nalle Kirkvåg
30. MARTS 2017
Dét Villy Dall siger!!
Dét Villy Dall siger!!
Ole Bach
30. MARTS 2017
Jeg har det fint med, at min
Jeg har det fint med, at min DJ forbundsformand Lars Werge tager stilling til og kritiserer kulturminister Mette Bocks beslutning om at flytte biblioteksopgaver fra Kvinfo til Det Kongelige Bibliotek. Jo, det handler om at sikre ligestilling bedst muligt, tak! - Også selv om jeg vil ha' og kæmper for langt mere vidtgående kønsrollefrigørelse for kvinder og mænd. Dejligt at DJ med Lars Werge som formand tager stilling til flere fagpolitiske sager ... uden at lade sig spænde for nogen partipolitisk vogn!
Michael Kjærgård
29. MARTS 2017
Naturligvis er en fagforening
Naturligvis er en fagforening en politisk konstruktion. Jeg opponerer mod at den i Lars Werges udførelse er parti- eller i det mindste blokpolitisk. I en tid hvor journaliststanden er under evindelig beskydning for partiskhed, har vi ikke først og fremmest brug for en formand der dagligt leverer argumenter til Den Korte Avis' maniske fortælling om Journalistiks Venstreparti.
Jesper Pedersen
29. MARTS 2017
Michael K: Du er klar over,
Michael K: Du er klar over, at fagforeninger er politiske konstruktioner, ikke? Og at påvirkning af dagsordener sker gennem politik? Og at ligestilling er et emne, der er relevant for medlemmerne af DJ? Men vi kan selvfølgelig også arbejde for at vores fagforening alene bliver en karriereforening, der udelukkende skal hjælpe det enkelte medlem bedst muligt i den til enhver tid gældende politiske virkelighed. I så fald behøver formanden ikke forholde sig til de større politiske linjer.
VILLY DALL
28. MARTS 2017
Kvinfo er ikke biased. Det er
Kvinfo er ikke biased. Det er selve ligestillingsbegrebet, regerinngen og LA her angriber, at der skal være en lovgivningsmæssig forudsætning for og krav om ligestilling.
Kvinfo er et bibliotek og en database, og ligesom det var en dårlig idé at flytte et særbibliotek fra Det Kongelige Teater, er det jo en dårlig idé - og en politisk indsnævret handling, der smager af hævn à la 2001, at nedlægge Kvinfo.
DJ har vedtaget en ligestillingsstrategi på delegeretmødet. Og kampen for at bevare Kvinfo ligger fint i tråd hermed.
Der er andre ligestillingstiltag, jeg ikke synes, DJ skal gå ind i. Men Kvinfo er så generel en forudsætning for ligestillingsdebatten, at det også er afgørende for ligestillingen mellem ansatte inden for medier, journalistik og kommunikation, for ligestilling i mediernes valg af kilder og i mediehusenes ledelser o.s.f.
Jeg opfordrede selv forbundsformand Lars Werge til at gå ind i kampen, og jeg synes, han har gjort det på en glimrende måde.
Det siger jeg som HB-medlem gennem 10 år og mangeårig ligestilingspolitisk koordinator, som også iblandt har måttet balancere i forhold til, hvad der er relevant for DJ og ikke.

Flere