DJ: Medieaftale er en klar forringelse

Politikerne har sænket kravet til egenproduceret stof i forslaget til ny mediestøtte. Altinget.dk undrer sig over den nye procentsats. DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, siger: »Det er simpelthen for lidt« (rettet)

Medier med 83,5 procent stof lavet af andre vil i fremtiden kunne få mediestøtte. Dermed er kravene til, hvor meget selvstændigt stof et medie skal producere, faldet. Det duer ikke, siger formand for Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård. En sjettedel egenproduceret stof er for lidt.

»Det er en klar forringelse. Jeg synes, det er vigtigt, at der stilles krav om en væsentlig portion egenproduktion,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Hele ideen med forliget var at sikre mangfoldigheden, ved at det enkelte medie selv producerer stoffet, forklarer han.

»Det er simpelthen for lidt egenproduktion. Ideen med aftalen har hele tiden været, at der skulle være en pæn portion egenproduceret stof. Det er på den baggrund, at et medie er berettiget til støtte,« siger Mogens Blicher Bjerregård, der ikke har fået nærlæst lovforslaget endnu.

Lovforslaget blev sendt til høring i går.

Direktør hos altinget.dk Rasmus Nielsen undrer sig over, at der nu kommer lavere procentsatser i spil end i Dyremoseudvalgets rapport og forligskredsens såkaldte stemmeaftale fra 18. januar 2013.

»Det er mærkeligt, fordi det åbner op for en masse nye problemstillinger. Det er en fintmasket balance. Det må politikerne kunne redegøre nøje for,« siger Rasmus Nielsen.

Medieordfører Mogens Jensen (S) siger, at den nye fordeling skal tage hensyn til mediehuse, hvor man producerer fællesstof til forskellige lokaludgivelser.

»Reglen skal tage højde for, at en avis på fx seks sider, som får en del af stoffet lavet centralt, kun skal have én side med lokale nyheder, selv om den samlede mængde journalistik fylder mere end 50 procent,« siger Mogens Jensen, der indrømmer, at reglen er svær at forklare.

I stemmeaftalen fra januar 2013 står der, at halvdelen af indholdet skal bestå af redaktionelt stof, hvoraf 1/3 er egenproduceret.

Problemet er, at det kan være svært at levere en tredjedel originalt stof, hvis lokalavisen får en del af stoffet fra en fællesredaktion. I Fynske Medier har det blandt andet været på tale at flytte rundt på tillæg produceret til både Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende for at kunne opfylde kravet om en tredjedel originalstof.

Ifølge DJ går forslaget imod ønsket om at styrke mangfoldigheden i mediebilledet. Hvad siger du til det?

»Hensigten er at forenkle reglerne, så det passer til den måde, mediehuse er organiseret på i dag,« forklarer Mogens Jensen.

(Opdateret 14:24 med kommentarfra Mogens Jensen(S)
(Rettet 15:11: I en tidligere version fremgik det, at kravet til egenproduktion er halveret. Det er kun tilfældet, hvis der er tale om aviser, hvor det redaktionelle indhold udgør 100 procent).

0 Kommentarer