DJ med nye visioner

»Vores fag overlever kun, hvis etikken og kvaliteten er i orden. Derfor skal vi turde tage flere debatter for selv at være med til at højne niveauet.«

»Vores fag overlever kun, hvis etikken og kvaliteten er i orden. Derfor skal vi turde tage flere debatter for selv at være med til at højne niveauet.«

DJ har fået en ny hovedbestyrelse, og et veloverstået delegeretmøde har sendt denne af sted på nye opgaver med et visionært handlingsprogram, der giver DJ retning. Det handler ikke mindst om vores mange overenskomster og aftaler, som medlemmerne meget gerne ser en fornyet stratregi for. Det er altafgørende for vores aftaler, at de bliver udviklet i en kombination af dialog og en klar profil for løsning af de udfordringer, vores medlemmer står over for i de kommende år.

Eksempelvis vil den forkortede dagpengeperiode og endnu flere stramninger på arbejdsmarkedet føre til krav om mere sikkerhed i ansættelsen, samtidig med at vi alvorligt skal gøre noget ved presset på arbejdsmiljøet. Der er en sammenhæng i hele dette fagpolitiske arbejde, og netop det tager det nye handlingsprogram afsæt i. Derfor var de delegerede optaget af en skærpet opmærksomhed både på arbejdsmiljø og DJ's sociale profil.

Vi har i DJ i mange år haft det, vi har kaldt den 3. gruppe på arbejdsmarkedet, på dagsordenen. Det er alle atypiske ansættelser og tilknytningsformer. Det er en voksende gruppe, som politikerne endnu ikke for alvor har taget seriøst og indrettet lovgivningen for.

Alle parter – politikere, arbejdsgiverorganisationer såvel som faglige organisationer – markedsfører "Den Danske Model" som en unik aftalemodel, fordi vi alle deltager i aftalerne og dermed også tager ansvar for dem.
Men det kan vi altså kun blive ved med, hvis vi alle tager modellen alvorligt, og lige nu er det kun de faglige organisationer, der gør det, og endda kun de organisationer, der har problemstillingerne inde på livet.

Det er ikke nogen tilfældighed, at det er DJ, der har taget teten, når det gælder freelanceres muligheder for at få gavn af barselsfonden. Det er også DJ, der gang på gang har forsøgt at sparke en debat i gang om en mere visionær dagpengepolitik for freelancere, der er ved at etablere sig. Og det er heller ikke nogen tilfældighed, at det var DJ, der måtte en tur om Arbejdsretten for at få fastslået konfliktretten for freelancere, der arbejder på lønmodtagerlignende vilkår.

Hele dette atypiske marked er en af de helt store udfordringer, som vi skal samarbejde med mange andre organisationer om, både nationalt og internationalt. Vi skal have bragt vores synspunkter frem i den debat, der er ved at gry i EU-sammenhæng.

Det har også relevans for det internationale arbejdsmarked, hvor vi skal være meget mere aktive. Lige nu og her oplever vi måske mest dette område som et pres, fordi vores medlemmer oplever stor konkurrence på lønningerne i lande, hvor stadig mere arbejde kan udføres for både danske medievirksomheder og for kommunikationsbranchen.

Derfor bliver det særlig vigtigt at kunne løfte kvaliteten, som DJ-medlemmernes varemærke, og så skal vi selv videre og vise, at vi også på andre måder er dygtige og kan varetage flere opgaver på internationalt plan.

Kvaliteten skal i det hele taget være et varemærke for det arbejde, DJ's medlemmer udfører. Det var også et af de tydelige signaler, der blev sendt fra delegeretmødet. Vores fag overlever kun, hvis etikken og kvaliteten er i orden. Derfor skal vi turde tage flere debatter for selv at være med til at højne niveauet.

Vi skal så også turde gøre det på uddannelsesfronten. Jeg er ikke i tvivl om, at uddannelserne til de mange fag, vores organisationsområde rummer, skal både videreudvikles og løftes. Som jeg sagde i min mundtlige beretning, så skal barren hæves, og vi skal turde tage diskussionerne om flere på højere uddannelser og turde tro på, at det kan lade sig gøre, uden at det går ud over selve håndværket.

Journalistuddannelserne skal have mere indhold både på skolen og i praktiktiden, ligesom de øvrige uddannelser til vores fag godt må få et serviceeftersyn. Det er viden og kvalifikationer, vi skal overleve på i Danmark, og her skal DJ-medlemmerne være med helt fremme med både mere grunduddannelse og mere efter- og videreuddannelse. Så er der ikke bare jobs til os, så er der gode jobs til os.

0 Kommentarer