DJ mangler penge

 Manglende indtægter, øgede udgifter til arbejdsløse og inflation gør, at Journalistforbundet har måttet gøre en stor indsats for at spare penge.

 

Manglende indtægter, øgede udgifter til arbejdsløse og inflation gør, at Journalistforbundet har måttet gøre en stor indsats for at spare penge.

Som det ser ud nu, løber budgetterne for 2003 og 2004 næsten rundt. Sikringsfonden – også kaldet strejkekassen – mangler dog 1,4 million kroner efter DR-konflikten. Hovedbestyrelsen (HB) har besluttet, at der fra 2004 og fremover skal være et samlet overskud på mindst 2,5 millioner kroner i regnskabet, så egenkapitalen i både DJ og Sikringsfonden sikres mod udhuling. For at kunne fylde de manglende 1,4 mio. kr i Sikringsfonden i 2003 og nå målet på 2,5 mio. i 2004 mangler der omkring en halv million i 2003 og en million i 2004.

På delegeretmøde skal deltagerne tage stilling til et forslag om at hæve kontingentet med 20 kroner. Det er tre år siden, det er hævet sidst. Ligesom der også vil komme et forslag om, at arbejdsløse (som hidtil har været kontingentfri) og andre med en indtægt under 190.000 fremover skal betale kvart kontingent.

I budgettet er der allerede taget højde for kontingentstigningen på 20 kr. fra 1. juni 2003, men den indtægt på 700.000, som kontingent fra ledige vil give, er ikke indregnet.

Hovedbestyrelsen har besluttet at skære på det tilskud, forbundet ellers havde regnet med at give til Fagfestival 2004. Det betyder, at deltagerne skal betale mere for at deltage. Den besparelse er indregnet i budgettet.

Stillingen som faglig sekretær, der er ubesat, efter at Thorkild Sunesen er rejst, vil ikke blive genbesat med en faglig sekretær, men med en uddannelseskonsulent, som vil få omkring 10.000 mindre om måneden i løn end en faglig sekretær. Stillingen vil dog først blive slået op, når det er lykkedes at nå sparemålene i budgettet for 2003 og 2004. Desuden vil en ledig HK-stilling ikke blive genbesat med en person udefra. I stedet besættes stillingen ved en rokade til efteråret, hvor it-afdelingen regner med at kunne nedlægge en stilling.

JOURNALISTEN er også i søgelyset. Bladet har skåret i budgettet ved at ansætte en layouter fremfor som hidtil at bruge en freelancer. Den fastansatte layouter vil have tid til at udføre en del af de opgaver, som bladet hidtil har fået udført hos trykkeriet. Desuden er trykpriserne faldet væsentligt.

Dele af hovedbestyrelsen mener, at bladet skal spare yderligere en halv million kroner. Nogle mener, at det vil være i orden at spare på papir- og billedkvalitet, mens andre argumenterer for, at et blad, der også henvender sig til andre end traditionelle dagblads-journalister, skal prioritere tryk og billedkvalitet højt.

Kristian Melgaard, der er medlem af forbundets forretningsudvalg, har hentet et tilbud hjem på tryk af JOURNALISTEN, som ville medføre en yderligere besparelse på ca. en halv mio. kr. På hovedbestyrelsesmødet sagde bladets redaktør – og denne artikels forfatter – at hun ikke mente, dette trykkeri kan løfte opgaven.

Hovedbestyrelsen pålagde forretningsudvalget at finde ud af, om det er forsvarligt, at JOURNALISTENs budget skal skæres med yderligere godt 300.000 kroner.

0 Kommentarer