DJ-ledelsen i den varme stol om fusionen

De delegeredes debat om en mulig fusion med KS er blevet sammenfattet i konkrete spørgsmål. Et lyder: »Kan man ikke bare satse på at organisere de medlemmer i KS, der er relevante for DJ, og så lade resten blive?« Læs svarene fra ledelsen her og den efterfølgende debat

»Kunne man forestille sig, at der blev lavet en vejledende afstemning før Delegeretmødet?«

Sådan lød et af formiddagens første spørgsmål fra de delegerede på Fagligt Forum til DJ-ledelsen.

De stillede spørgsmål er en sammenfatning af onsdagens mange gruppearbejder, der er blevet omsat til 14 spørgsmål – som Journalisten derpå har barberet ned til tre af de skarpeste.

Spørgsmålet er interessant, fordi det ikke ligger som en del af det vedtagne mandat til en mulig fusion med KS, at hele medlemsgruppen skal spørges. Det skal kun de delegerede.

Formand Mogens Blicher Bjerregård og næstformand Lars Werge er begge tilhængere af at høre alle medlemmer om deres holdning til en fusion med KS før det delegeretmøde, der efter planen skal træffe afgørelsen, der kræver to tredjedels flertal.

»Det, jeg synes vi skal gøre, er at lave en medlemsundersøgelse og høre, hvad medlemmerne mener om centrale spørgsmål i fusionen,« sagde Mogens Blicher Bjerregård. Og Lars Werge nikkede.

Fiske medlemmer?

Og det andet udvalgte spørgsmål:

»Kan man ikke bare satse på at organisere de medlemmer i KS, der er relevante for DJ, og så lade resten blive?«

Der var DJ-ledelsen mere skeptisk. Det falder ikke i god jord at overveje at snuppe medlemmer fra KS, mens processen stadig kører.

Lars Werge:

»Vi er jo i en fredsperiode i forhold til KS lige nu. I forhold til at gå på strandhugst inde i KS, der har vi lige nu en aftale om ikke at gå efter hinandens medlemmer. Men hvis det ikke bliver en fusion, så er det klart, at de to forbund kan begynde at interessere sig for hinandens kommunikatører.«

Hvad nu, hvis det bliver nej?

Og så det tredje udvalgte spørgsmål:

»Hvad nu, hvis denne fusion ikke bliver vedtaget? Hvis der ikke er 2/3 flertal på Delegeretmødet? Hvad nu, hvis vi bliver uvenner internt og med KS? Hvordan kommer vi ud af denne proces, så vi kan samarbejde med KS? Kan vi flytte sammen med dem uden at fusionere med dem? Kunne det være en plan B?«

Lars Werge:

»Det, der ligger i mapperne, er et kæmpe udviklingsprojekt, og det skal fortsætte. Vi skal have flere medlemmer og forskellige medlemmer. Vi har en administration, der allerede har udfordringer med at have plads nok, så vi skal være åbne over for at flytte sammen med nogen. Og i koordinationsgruppen, hvor DJ og KS sidder sammen, er vi helt klar til at fortsætte samarbejdet.«

Frygt for, at studerende glider ud

Efter de udvalgte spørgsmål gik salen over til åben debat, som især i starten blev præget af fusionsmodstanderne.

»Jeg var en af dem, der ved delegeretmødet talte varmt for at arbejde hen imod en fusion. Men det arbejde har gjort, at jeg nu er modstander,« lød det fra Per Schultz-Knudsen, TR på Randers Amtsavis, der foreslog, at DJ i stedet kaster sig ud i kampen for at trække kommunikatører og kommunikationsstuderende ind i forbundet.

Netop organiseringen af kommunikationsstuderende er noget, KS har haft stor succes med. Men Niels Peter Aarskog satte spørgsmålstegn ved det argument.

»De melder sig ind, fordi de får gratis medlemskab. Men hvad sker der med dem, når de er færdige og skal betale kontingent? Jeg ved, hvad der sker i HK, hvor de studerende også får gratis medlemsskab. De glider ud, når de skal til at betale.«

Uffe Gardel, TR på Berlingske, har erklæret sig som fusionsmodstander, og hans kritiske indlæg var ikke en overraskelse. Han kritiserede midtvejsredegørelsen for at give en skæv fremstilling af, hvor mange af KS’ medlemmer der reelt arbejder med kommunikation.

»Et sted står der 40 procent, et andet sted er det en fjerdedel. Men KS har selv givet et svar i deres lønstatistik, hvor det fremgår, at 13 procent af medlemmerne arbejder med kommunikation. Vi skal ikke fusionere med et forbund, hvor 87 procent hverken laver kommunikation eller journalistik,« sagde Uffe Gardel.

TV 2-tillidsmand erklærer sig tilhænger

Men der var også mere positive meldinger. Ikke mindst fra flere studerende, der efterlyser et forbund, der bedre vil kunne favne det nuancerede arbejdsmarked, de er på vej ud i.

»I KAJ har vi både journalist- og kommunikationsstuderende, og vi kan godt finde ud af det, for vi kan godt finde faglige ting at være fælles om. Det bekymrer mig at høre alle de argumenter for et nej, der er båret af frygt,« sagde KAJ-formand Mathias Bay Lynggaard.

Et af de vægtige indlæg for en fusion kom fra Lennart Sten, der som fællestillidsmand på TV 2 står som repræsentant for mere end 400 medlemmer.

»Jeg hører store personligheder som Uffe Gardel, som er bange for hattedamer! Jo, der er nogle, der er ansat til at læse korrektur, men dem skal vi da ikke være bange for. Jeg ser TV 2 som en frontløber for DJ – vi har alle mulige medlemmer, sågår to depotbestyrere,« sagde Lennart Sten og erklærede, at han ikke var det mindste i tvivl om, at en fusion er en god ide.

HB voterer

Lars Werge takkede i sin opsamling for alle input og konstaterede, at HB nu på den baggrund vil diskutere og begynde at afstikke en retning i forhold til næste delegeretmøde.

»Enten bliver der ikke noget forslag, fordi vi ikke vil stille et forslag, der bliver stemt ned med piber og trommer, eller også kommer der et forslag til, hvordan en fusion skal se ud.«

Et ønske, der blev udtrykt fra flere sider om en vejledende afstemning på Fagligt Forum for og imod fusionen, blev i øvrigt imødekommet. På falderebet meddelte Lars Werge, at der sammen med evalueringspapirerne vil blive udsendt et link, hvor de delegerede frem til på mandag kan give deres mening om fusionen til kende.

1 Kommentar

Gitte Stæhr Hansen
24. APRIL 2014
Jeg begyndte som elevmedlem i
Jeg begyndte som elevmedlem i 1968, og er her stadig anno 2014. Jeg er imod fusionen. Jeg synes i forvejen, at DJ ledelsen er så langt væk fra medlemmerne i dag, at alle kræfter bør bruges på os, der er medlemmer nu og de mange forskellige behov, vi har.