search

DJ-ledelsen godkender overenskomst

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse har godkendt overenskomsten mellem DJ og Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA). Det ringe resultat forklares med krise blandt medier og i samfundet.

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse har godkendt overenskomsten mellem DJ og Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA). Det ringe resultat forklares med krise blandt medier og i samfundet.

På trods af, at den indgående overenskomst giver meget lille lønstigning til DJs medlemmer, har hovedbestyrelsen netop besluttet at godkende aftalen.

Overenskomsten – der dækker perioden 1. marts 2012 – 28. februar 2014 – skal nu til urafstemning blandt de 2.000 berørte medlemmer.

Journalisten.dk kan ikke referere fra debatten, der er et lukket punkt.

Overenskomsten giver 216 kroner mere om måneden, hvilket sandsynligvis er for lidt til at gardere reallønnen mod prisstigninger. Det har fået DJs næstformand Lars Werge – der har gennemført forhandlingerne for DJ – til over for Journalisten.dk at kalde stigningen »det mindste, der er aftalt i nyere tid.«

Lars Werge har videre forklaret, at der nu venter en udfordring for de tillidsfolk, der den kommende måned skal forhandle overenskomsten lokalt. Og netop på den baggrund mødte overenskomsten hård kritik fra provinsen før dagens møde i hovedbestyrelsen.

Medlem af hovedbestyrelsen Allan Boye Thulstrup, der arbejder på Herning Folkeblad, har over for Journalisten.dk tilkendegivet, at resultatet ikke er tilfredsstillende. Han mener, at DJ skulle have sikret højere lønstigning centralt, i stedet for knytte store forhåbninger til de lokale forhandlinger.

Ifølge Allan Boye Thulstrup er medlemmerne i provinsen de seneste to år blevet spist af med nulløsninger ved de lokale lønforhandlinger. Frederik M. Juel, tillidsrepræsentant på Berlingske, der selv var med til OK-forhandlingerne, har anbefalet at ja – men forstår godt Allan Boye Thulstrups kritik.
»Hvis man ikke får noget lokalt, er det jo et meget smalt forlig,« har han udtalt til Journalisten.dk.

DJs medlemmer har to år i træk oplevet faldende realløn. Både DJ og DMA mener lønudviklingen afspejler de dårlige konjunkturer i både samfundet og i mediebranchen.
Arbejdsgivernes forhandler Thomas Rønnow har over for Mediawatch.dk kaldt forliget for »økonomisk ansvarligt«.
»Vi er i en branche, der er ramt af strukturel krise, så det er et økonomisk ansvarligt forlig, der er indgået for begge parter,« siger han og tilføjer:
»Det har været et konstruktivt forløb, og begge parter kan være stolte af det resultat, vi er nået frem til.«

Praktikanterne får med overenskomsten 344 kroner mere om måneden. Til gengæld har praktikanterne ikke mulighed for at få mere lokalt.
Der var forventninger til at freelancerne skulle have forbedringer med overenskomsten. De blev ikke en del af aftalen. FreelanceGruppen havde derfor besluttet at stemme blankt til overenskomsten.

Overenskomsten blev vedtaget med 10 stemmer for, 1 imod og 3, der undlod at stemme.

Parterne begyndte forhandlingerne 4. januar og afsluttede dem 25. februar 2012.

Resultatet omfatter
Fællesoverenskomsten
Berlingske
Ekstra Bladet og Politiken
Morgenavisen Jyllands-Posten
Kristeligt Dagblad
24 Timer
Dagbladenes Bureau
Ritzaus Bureau
Uddannelsesaftalen

Kommentarer
6
Villy Dall
28.02.12 16:09
Re: DJ-ledelsen godkender overenskomst
Jeg undlod at stemme til godkendelsen af DAM-overenskomstrene, fordi jeg er betænkelig i forhold til nye bestemmelser omkring afkøb af genetid og efteruddannelse.
Afkøb af genetid bør være en undtagelse, ikke en glidebane i retning af jobløn. Det åbnes der nu for, er min bekymring.
Efteruddannelsesbestemmelserne er meget forskellige i de enkelte overenskomster på DMA-området, og jeg hører en betydelig bekymring blandt kolleger på Fællesoverenskomsten om, at man risikerer, at kolleger på andre overenskomster ved en brancheaftale kan stemme vilkårene på FO-området ringere, uden at området selv har mulighed for at forhandle kompensation.
Derfor kræver det en meget stor smidighed at forhandle en brancheaftale på plads, som jeg er bekymret for, at dette protokollat ikke tager højde for. Ligeledes minder jeg om den delegeretmødebeslutning, vi har omkring Kalundborgkendelsen fra 1994.
Mvh - Villy
Fremhævet af Journalisten
Flemming Hansen
28.02.12 18:26
Re: DJ-ledelsen godkender overenskomst

Det er netop den nye bestemmelse om afkøb af genertid, der gør at jeg må sige nej til aftalen. Det er jo en delvis indførelse af jobløn. Arbejdsgiverne må forhandle med den enkelte udenom tillidsmanden og det beløb som skal udgøre afkøb af genetiden, skal ikke registreres, så det bliver umuligt at sikre en ordentlig betaling for genetid i fremtiden.

Jeg var kreds 5 repræsentant i forhandlingerne og her i kredsen er de berørte arbejdspladser ikke tilfredse. Derfor vil jeg opfordre til at stemme nej til forliget, når det kommer ud til urafstemning.

Mvh. Flemming Hansen - TR på Herning Folkeblad 

Fremhævet af Journalisten
Thue Grum-Schwensen
29.02.12 09:53
Re: DJ-ledelsen godkender overenskomst

At der er meget få penge i overenskomsten er ikke overraskende. Men genetid og efteruddannelse gør, at jeg deler betænkelighederne som Villy og Flemming giver udtryk for, og stemmer nej. Forliget bliver næppe forkastet, men en høj nej-procent sender trods alt et signal.

Mvh

Thue Grum-Schwensen, TR Skive Folkeblad

Fremhævet af Journalisten
Niels R. Hansen
29.02.12 19:46
Re: DJ-ledelsen godkender overenskomst

Jeg er helt på linje med Villy Dall i hans betænkeligheder med hensyn til protokollatet om efteruddannelse. Jeg frygter alvorligt, at det er en glidebane hen imod en forringelse af vores mulighed for at kunne vælge bredt blandt tilbuddene om efteruddannelse. Jeg føler intet behov for en brancheaftale om efteruddannelse, da langt de fleste overenskomster allerede sikrer ret til efteruddannelse. Jeg synes, der er al mulig grund til en dialog med udgiverne om, HVORDAN både udgivere og vores kolleger bliver mere aktive i forhold til at benytte efteruddannelsen. Men jeg er langt fra sikker på, at det vil være udgiverens dagsorden i det udvalg, der nu skal nedsættes.
Jeg er også skuffet over den aftalte lønstigning. I gennemsnit steg journalisters løn i 2011 med 2,1 procent. Men på dagbladsområdet oplevede vi langt fra den stigning. Her vil jeg anslå gennemsnittet til at ligge på 1 procent. På flere dagblade er der meldt ud, at der i år ikke er penge til lokale lønstigninger. Her vil kollegerne så blive spist af med den centrale lønstigning på 216 kroner, hvilket er omkring 0,5 procent. Det er helt til grin …
Jeg var kreds 4’s repræsentant i forhandlingsforløbet. Jeg må erkende, at jeg føler min kreativitet kraftigt udfordret, når jeg skal finde argumenter for at stemme ja til resultatet.

Fremhævet af Journalisten
Allan Boye Thulstrup
01.03.12 06:36
Stem nej !

Jeg opfordrer medlemmerne til at stemme nej til resultatet.

Jeg valgte selv at stemme imod resultatet i Hovedbestyrelsen. Det er ikke for at underkende forhandlernes indsats, for det er en fagforenings opgave at forhandle det resultat hjem, man mener er det bedst opnåelige.

Men så er det altså også op til medlemmerne at signalere, at det bedst opnåelige simpelthen ikke er godt nok. Hvis ikke det sker, kan vi jo risikere at A-siden fejlagtigt ender med en opfattelse af, at vi bare kan presses i bund gang efter gang.

Gene-afkøbs-ordningen er usolidarisk og vil ramme de svageste medlemmer på overesnkomsten hårdest. De nyuddannede og dem der frygter at blive ofret i næste sparerunde vil stå for skud.

 Derfor: Stem nej. 

Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
01.03.12 20:32
Re: DJ-ledelsen godkender overenskomst - Et citat

Dagens citat fra DR Nyhederne:

 

Arbejdsgivere er født i trillebørens tegn. De kommer aldrig længere, end man skubber dem.

Georg Poulsen, tidl. forbundsformand for smedene

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen