DJ-ledelse: Ingen i HB får uberettiget kompensation

Ledelsen i Dansk Journalistforbund understregede på hovedbestyrelsesmødet i dag, at der ikke skal herske tvivl om berettigelsen for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmerne af hovedbestyrelsen. Reglerne skal dog præciseres.

Ledelsen i Dansk Journalistforbund understregede på hovedbestyrelsesmødet i dag, at der ikke skal herske tvivl om berettigelsen for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmerne af hovedbestyrelsen. Reglerne skal dog præciseres.

Det er helt berettiget, at bestyrelsesmedlemmer, som ligger et stort fagligt arbejde i forbundet får kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det slog ledelsen i Journalistforbundet fast, efter at spørgsmålet blev rejst på et møde i hovedbestyrelsen i dag.

Anledningen var Journalistens artikel om den store forskel i tilbagebetalingen til medlemmerne af hovedbestyrelsen, som blev trykt i seneste nummer.

Både DJs direktør Linda Garlov og formand Mogens Blicher Bjerregård understregede, at ledelsen i forbundet på ingen måde mener, at der er et problem med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

"Jeg vil gerne sige det, så det er helt klart. Selvfølgelig er det helt i orden at man kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste. De to, der skulle stå øverst på den liste er Fred og mig. Vi får meget mere end dem, der står på listen," sagde Mogens Blicher Bjerregaard med henvisning til, at han får hele sin løn udbetalt af DJ.

Både han og Linda Garlov mener at det kan være en god idé at afklare eventuelle tvivlsspørgmål om brugen af reglerne over for en ny hovedbestyrelse, der vælges på delegeretmøde 13. og 14. april.

Under diskussionen blev der også rettet kritik af Journalistens dækning af sagen:

"Det er en fuldstændig unuanceret fremstilling, der ikke tager stilling til, hvilke udvalg man som hovedbestyrelsesmedlem sidder i og hvilke opgaver man har," sagde Per Roholt Pedersen, der fik opbakning i sin kritik fra flere medlemmer af HB.

1 Kommentar

bent øberg
6. APRIL 2011
Re: DJ-ledelse: Ingen i HB får uberettiget kompensation
"ligger" eller "lægger"?