Overenskomst

DJ lander overenskomst med DR med ”markante lønstigninger til alle”

Dansk Journalistforbund og DR er enige om en toårig overenskomst, der indeholder lønstigninger for både fastansatte og freelancere

Sent natten til torsdag den 24. maj blev DJ og DR enige om en overenskomst, der indeholder lønstigninger til både fastansatte og freelancere, der arbejder under DJ’s overenskomst.

Det meddeler Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation. 

”Det er lykkes for DJ’s delegation at få forhandlet markante lønstigninger til alle i DR, at få bedre barselsforhold for både fædre og medmødre, og så er der lavet en god aftale om at ændre den nuværende sabbatordning til fridage og en fritvalgsordning,” forklarer Tine Johansen.
”Og jeg er særligt glad for, at freelancerne – ud over samme lønstigninger som de fastansatte – har fået fastlagt genetillæg samt betalte timer for deres efteruddannelse. Det er en god aftale, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke DJ’s forhandlingsdelegation for deres store arbejde,” siger hun til Journalistforbundet.dk. 

Lønstigningerne består af en samlet lønstigning over to år på 6,04 %. Den største stigning sker for de fastansatte allerede pr. 1. juni i år, hvor basislønnen stiger med 1.786,42 kr., mens den 1. juni 2024 stiger yderligere 445,42 kr. Dertil kommer en ændring i pensionsindbetalingen, hvor DR ”overtager” indbetalingen af 1 % fra medarbejderen, hvilket i gennemsnit betyder 449 kr. mere i løn til den ansatte afhængigt af vedkommendes løn. 

Lønstigninger for alle freelancere

For freelancere tilknyttet DR kommer der ligeledes en stigning på 6,04 %. Af tekniske årsager kommer stigningen først fra 1. december 2023, til gengæld kommer den fulde lønstigning på én gang. En ny ting er, at de automatiske lønstigninger gælder for alle freelancere og ikke kun dem på minimumsløn, sådan som det har været tidligere. 

Andre vigtige ændringer er, at freelancere, der deltager i efteruddannelse finansieret af de fastansattes uddannelsespulje, i fremtiden også får løn på uddannelsesdage, hvis uddannelsen har relevans for den konkrete afdeling i DR. 

Det er også sikret, at alle freelancere, der arbejder aften, nat og weekender, får genetillæg på lige fod med de fastansatte. 

Sabbatordningen erstattes af årlige fridage

Forbedringerne gælder også for freelance-teksterne, der hidtil har haft egen overenskomst, men som nu omfattes af den generelle freelanceoverenskomst, men dog med en række særlige vilkår, som også var gældende i den gamle overenskomst. 

Sabbatordningen erstattes af nogle særlige årlige fridage – 5 styk årligt – som medarbejderen kan vælge at bruge hvert år eller pulje sammen, op til i alt 25 dage.

I den gamle sabbatordning optjente DR-ansatte 6,67 dage om året og kunne så holde 8 ugers sabbat hvert 6. år, hvor DR udbetalte en såkaldt sabbatydelse på 11.000 kr.

Ekstra frihed med løn til far/medmor

De “forsvundne” 1,67 årlige dage fra sabbatordningen, samt sabbatydelsen er blandt andet med til at finansiere, at alle ansatte for fremtiden har en fritvalgsordning på 5 % om året, som kan bruges på løn, pension eller yderligere 5 årlige fridage.

På barselsområdet er der givet fire ekstra ugers frihed med løn til far/medmor. Og så er der indført en sorgorlov, hvor forældre kan få fri med løn i op til 26 uger, hvis de mister et barn. 

Overenskomsten er netop blevet godkendt af DJ’s hovedbestyrelse og skal til urafstemning blandt de berørte medlemmer på DR snarest muligt. 

DJ’s forhandlingsdelegation har bestået af DR-tillidsfolkene Henrik Friis Vilmar, Mikael Steensen, Rikke Skov Kristensen, Lone Krüger Bodholdt, Asbjørn Date, Heidi Vadmand Hjørne, Cecilie Elmose Warnich og Michael Olesen, faglig konsulent i Journalistgruppen, Jane Lou, Jørgen Laurvig fra FreelanceGruppen, forhandlingskonsulent Henrik Bruun og forhandlingschef Marianne Molin. 

0 Kommentarer