DJ kritiserer Kurt Lassens løftebrud

DJ kritiserer journalist Kurt Lassen for at bryde præmissen for sit baggrundsinterview med Kenneth Plummer.  »Det er en glidebane for journalistikkens troværdighed og funktion i samfundet, hvis der er tvivl om præmisserne,« siger næstformand Fred Jacobsen.

DJ kritiserer journalist Kurt Lassen for at bryde præmissen for sit baggrundsinterview med Kenneth Plummer.  »Det er en glidebane for journalistikkens troværdighed og funktion i samfundet, hvis der er tvivl om præmisserne,« siger næstformand Fred Jacobsen.

Dansk Journalistforbund kritiserer på deres hjemmeside forfatter og journalist Kurt Lassen, efter han har offentliggjort oplysninger fra et baggrundsinterview med Kenneth Plummer.

Interviewet afslørede, at Kenneth Plummer forsøgte at bytte fortrolige oplysninger for at undgå omtale af sit privatliv. Men Kurt Lassens brud på interviewkontrakten er farligt for journalisters mulighed for at gøre vores arbejde.

»Det er en glidebane for journalistikkens troværdighed og funktion i samfundet, hvis der er tvivl om præmisserne,« siger næstformand Fred Jacobsen.

Han uddyber:

»Det er altså ret afgørende for journalistikkens troværdighed, at man kan lave en aftale, uden at kilder skal frygte, at alt bliver lagt frem. Sker det uden aftale, tørrer de gode kilder ud. Ingen tør sige noget til journalister, og det kan have fatale følger.«

Fred Jacobsen undsiger indirekte Kurt Lassens hemmelige optagelse af samtalen med Kenneth Plummer. Næstformanden understreger, at hvis en journalist i løbet af en samtale vil ændre præmissen, så skal han sige det til kilden.

»Bliver en baggrundsviden imidlertid så væsentlig, at offentligheden har krav på at få kendskab til den, må journalisten stoppe op og informere om, at der nu tales om oplysninger, der ikke kan holdes tilbage. Så er det jo op til kilden at tage stilling til, om samarbejdet skal fortsætte,« siger Fred Jacobsen.

27 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
5. NOVEMBER 2010
Re: DJ kritiserer Kurt Lassens løftebrud

@

Du har let ret i at det reviderede indlæg på forbundets hjemmeside, har forholdt sig til de fortolkninger jeg har fremhævet. Det er såmænd udmærket med revisioner, men det giver jo nogle misforståelse i de efterfølgende diskussioner. Jeg kan nu se, at Fred har svaret, hvad der burde begrunde en ændring af rubrikken i denn tråd - der jo betoner en kritik af Kurt Lassen, hvor Fred alene tager emnet op, fordi afsættet for diskussionen er tilstede.

Jeg hilser stadigvæk en videre diskussion om emnet velkommen, hvor jeg også vil henvise til Jakob Elkjærs behandling af emnet i sit nye job på Politiken. Her siger højt profilerede journalister, at der godt kan være informationer, derskal videre og at kilden har bragt sig i en sådan situation, at kildebeskyttelsen har røget sig en tur.

Det er da vigtigt for både journalister og kilder at få styr på grænserne, så vi alle kan navigere med den viden, den faglighed, den sikkerhed - eller hvad man nu vil kalde det. 

Hvis jeg lige skal trække en anden udvikling ind i denne debat - som jeg mener er relevant - så er der nu et opgør med djøf-erne på DR, hvor man vil satse på kulturpersoner. Og der er også et opgør med spindoktorer i det politiske system, der bruger ressourcerne på tricks for at fremme særlige interesser i det politiske hhv embedsmandssystemet.

Og skal journalistikken værne om sin rolle i demokratiet, skal man have nogle værkstøjer og en faglighed, der sætter ind, når demokratiet er i fare, hvilket meget let kommer på tale med djøf-logikkerne og med spin-hurlumhejet.

Hvis vi ikke får det her på plads, kan journalistikken hurtigt blive en del af de negative sider af djøf-ernes og spindoktorernes små verdener - og dermed bevæge sig længere og længere væk fra sandhedens tjeneste og den rolle i et demokratisk samfund, som vi gerne skal bevare. 

Fred Jacobsen
4. NOVEMBER 2010
Re: DJ kritiserer Kurt Lassens løftebrud

Kære alle

Mit bidrag til debatten om, hvad jeg har udtalt mig om i den famøse sag, er dette:

Jeg udtaler mig generelt om journalistik, men udtalelsen kommer selvfølgelig ikke ud af den blå luft. Anledningen er debatten om Kurt Lassens bog om Plummer, som det fremgår af hjemmesiden. Min intention har ikke været at gå personligt i rette med en bestemt person, men at pege på journalistiske principper, der efter min opfattelse er overtrådt.

Jeg kan se, at balancen her er hårfin, hvilket jo også er årsag til diskussionen.

Mange hilsner

Fred

 

Thomas B. Hansen
4. NOVEMBER 2010
Re: DJ kritiserer Kurt Lassens løftebrud

Jeg synes ikke, Journalisten har fortolket noget. Det er ikke et indirekte citat fra Journalisten, men fra DJs egen hjemmeside! På DJs hjemmeside har DJs egne folk skrevet en artikel, der fortæller, hvad forbundet mener om sagen. Det må DJ stå inde for. Den ligger her:

http://journalistforbundet.dk/sw109230.asp 

Allerede i artiklens underrubrik skriver DJ:

'Journalister og deres kilder skal kunne være sikre på, at deres aftaler holder. Ellers er der mange historier, der ikke ser dagens lys. DJs næstformand kommenterer Plummer-bogen.'

Fred Jacobsen kommenterer altså den konkrete sag om Plummer-bogen. Og i teksten står der:

'Sådan siger Fred Jacobsen, næstformand i DJ, som svar på, hvad sagen om de brudte aftaler mellem Kurt Lassen og Kenneth Plummer kan betyde for journalistikken.'

Fred Jacobsen taler altså om den konkrete sag om brudte aftaler mellem Lassen og Plummer.

DJ gør klart PÅ DERES EGEN HJEMMESIDE, at Fred Jacobsen kommenterer på den konkrete sag! Jeg gad nok vide, om DJ skriver usandt på sin egen hjemmeside - eller om Fred Jacobsen skriver usandt her i kommentarfeltet?

Michael Bjørnbak Martensen
3. NOVEMBER 2010
Re: DJ kritiserer Kurt Lassens løftebrud

Brikkerne er langsomt ved at falde på plads.

Jakob Elkjær sluttede i dag med reception, og udfolder sig allerede samme dag på Politiken. http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1100168/kommentar-plummer-forfatter-gik-over-stregen/

Her får Kurt Lassen en meget direkte kritik, der jo også ligger i fagbaldets fortolkning af interviewet med Fred. 

Men Jakobs adfærd er meget problematisk både i fagblads-regi og hos Politiken - hvor fagbladet fastholder en fortolkning af Freds og forbundets faglige holdning til Kurt Lassen - og på Politiken er meget direkte i sin kritik. Og her skal vi så ind på etikken i sager hvor der ikke foreligger retslige afgørelser, hvor vi normalt ikke er vilde med folkedomstole og personlynchninger, men pænt afventer en dom. 

Jeg mener stadig, at den konkrete sag er udmærket at tage en faglig debat om - hvor man altså også skal bemærke, at Elkjærs sandhedsvdne Ben Bradlee mener, at der kan være informationer, manskal gå videre med.

http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1100167/watergate-redaktoer-om-plummer-bog-oh-my-god/

 

Michael Bjørnbak Martensen
3. NOVEMBER 2010
Re: DJ kritiserer Kurt Lassens løftebrud

Fred siger i sit svar til Bodil Rohde, at han ikke vil blande sig i fagbladets måde at præsentere tingene på, hvilket DJ givet har mange eksempler på, at man skal holde sig langt fra. 

Når jeg så tager fat på fagbladets udlægnin, er det fordi Fred ikke er citeret direkte for at sige, at Kurt Lassen har gjort noget forkert. Den del af teksten der henvises til for at retfærdiggøre rubrikken, er uden for citat; altså fagbladets egen fortolkning. 

Og jeg læser derfor 

Som tingene står, er alle i en salig tvivl om, hvad Fred Jakobsen egentlig mener, for ahn kan altså ikke mene de to ting samtidig. 

Hvis fagbladet tager Freds armslængdeprincip alvorligt; og ligeledes den konkrete tvivl om de har fortolket Fred korrekt/ejlagtigt - alvorligt, så skal fagbladet tage kontakt til Fred endnu engang, for at høre, hvad Fred egentligt mener.

 

 

Flere