DJ kritiserer hemmelige høringssvar

Det skal være hemmeligt, hvad ministerierne har ment om offentlighedsloven i deres høringssvar. Det slår Justitsministeriet nu fast, efter DJ har klaget. »Jeg mangler at høre fra hele den anden side af bordet,« protesterer DJ-formanden.

Det skal være hemmeligt, hvad ministerierne har ment om offentlighedsloven i deres høringssvar. Det slår Justitsministeriet nu fast, efter DJ har klaget. »Jeg mangler at høre fra hele den anden side af bordet,« protesterer DJ-formanden.

Justitsministeriet har netop besluttet at afvise, at Dansk Journalistforbund (DJ) eller andre kan få lov at se de såkaldte 'høringssvar' fra alle ministerier og styrelser om den omdiskuterede offentlighedslov, der er på vej.

Både ministerier og interesseorganisationer har lavet høringssvar til det første udkast til betænkningen, hvor de hver især kommer med bemærkninger. DJ har også indsendt et.

Justitsministeriet har fra start afvist aktindsigt i alle høringssvar. Men i et brev til DJ i dag meddeler de, at der godt kan gives aktindsigt i organisationers og udefrakommendes høringssvar – men stadig ikke i bemærkninger fra ministeriet og styrelser.

Det vækker protester i DJ.

»Det er helt grotesk, at man ikke kan få aktindsigt i de her høringssvar. Det er så vigtigt, at alle er godt forberedte på hele det arbejde, der følger nu, og derfor er det oplagt, at der er åbenhed om svarene. Det bliver jo vanskeligt for alle parter, der har interesse i emnet, og for os, der vil påvirke det,« siger forbundsformand i DJ, Mogens Blicher Bjerregaard, til Journalisten.dk.

Han fremhæver, at embedsmændene får en klar fordel i forhold til interesseorganisationer udefra, når loven skal formes de kommende måneder.

»Nu bliver det sådan, at de, der arbejder internt i ministeriet, har adgang til alle høringssvarene, imens vi udefra kun har adgang til dem, der også kommer udefra. Det er helt forkert.«

I øvrigt er alle udefrakommende høringssvar i forvejen blevet offentliggjort, blandt andet af Åbenhedstinget.

Faktisk kom det i første omgang som en overraskelse for Dansk Journalistforbund og forbundsformanden, at alle høringssvar ikke var tilgængelige for aktindsigt – og at forbundet og andre interesseorganisationer dermed ikke kunne se, hvad ministeriernes embedsmænd hæftede sig ved. Derfor sendte Blicher Bjerregaard et brev til Justitsministeriet.

»Det jeg bad om var bare, at der kom aktindsigt i alle høringssvar hurtigst muligt. Jeg var overrasket over, at det ikke bare blev givet.«

Journalisten.dk har set Justitsministeriets svar. De skriver blandt andet:

»(Justitsministeriet har) efter en konkret vurdering fundet grundlag for at udlevere de høringssvar vedrørende Offentlighedskommissionens betænkning, som ikke stammer fra ministerier og styrelser (…)«

Hvordan kommer det til at påvirke dit videre arbejde med offentlighedsloven, at de her svar stadig er hemmelige?

»Jeg mangler at høre fra hele den anden side af bordet! Jeg savner simpelthen at få nogle konkrete inputs og tanker fra dem, der i virkeligheden udgør et flertal. Hvis hele det forberedende arbejde fra nu og frem til der kommer en lov skal være bedst muligt kvalificeret, så er det vigtigt, at vi får åbenhed omkring de høringssvar. Jeg synes, det halter, når man kun har halvdelen af historien. Det her er vigtigt for hele den demokratiske udvikling,« siger Mogens Blicher Bjerregaard.

Kommer det her afslag til at påvirke debatten om paragrafferne 23 til 26, som har været meget omdiskuterede internt i DJ?

»Det er klart, det har da en betydning for diskussionen, at vi får den viden. Der er mange forskellige holdninger og vurderinger af paragrafferne, og vi har brug for det fulde billede.«

0 Kommentarer