DJ-kritik af TV 2: Sabbat-tilbud var bluff

TV 2s forhandlere ville i virkeligheden afskaffe sabbatordningen, da de under overenskomst-forhandlingerne tilbød at gøre den frivillig, lyder det fra DJ-lejren efter parterne har indgået forlig.

TV 2s forhandlere ville i virkeligheden afskaffe sabbatordningen, da de under overenskomst-forhandlingerne tilbød at gøre den frivillig, lyder det fra DJ-lejren efter parterne har indgået forlig.

»Det var bluff over for medarbejderne, da TV 2 spillede ud med, at de ville gøre sabbat-ordningen frivillig. Da det kom til stykket, sagde de nej,« siger formand for DJ Lars Poulsen.
»TV 2 ønskede i virkeligheden enten sabbatordningen afskaffet eller omdannet til et ledelsesværktøj, hvor ledelsen bestemmer, om en medarbejder skal på sabbat eller gå på arbejde og modtage et fast beløb som kompensation.«
Meldingen kommer få dage efter den 25. marts, hvor det lykkedes DJ og TV 2 at indgå forlig om en ny toårig overenskomst.
TV 2-ledelsen ønskede muligheden for at »give medarbejderne mulighed for at være mere til stede på arbejdspladsen,« som det hed. Det skulle ikke mindst ske ved at »den nuværende sabbatordning gøres frivillig,« mente økonomidirektør Peter Parbo. Flere medarbejdere på TV 2/SPORTEN fandt ledelsens ide god: De seks ugers sabbat, som medarbejderne optjener efter seks år, skal ikke nødvendig-vis afholdes (se JOURNALISTEN nummer 5). Lad os få muligheden for at sælge sabbatten og gå på arbejde, lød meldingen fra sportsjournalisterne til DJ.
»Vi stillede så forslaget om frivillighed,« siger Lars Poulsen. »Men det blev afvist med hånlatter og hovedrysten af TV 2.«

Ingen lyst til forhandling
Økonomidirektør Peter Parbo afviser blankt:
»Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Det er ikke en korrekt udlægning af forløbet,« siger han. Peter Parbo forklarer, at DJ kombinerede en frivillig sabbatordning med kravet om, at medarbejdere, der foreksempel forlod TV 2 efter to år, også skulle kunne afholde eller sælge deres sabbat.
»Vi ville ikke på nogen måde acceptere, at folk, der forlader os før de seks år, kan få sabbatfrihed eller penge med ud. Det koster os en del at indføre. De penge vil vi hellere bruge på lønstigninger,« siger Peter Parbo.
Lars Poulsen replicerer, at TV 2 ikke én gang forsøgte at forhandle.
»De kunne have plukket i forslagene, men de sagde nej til det hele,« siger Lars Poulsen.
Lars Poulsen mener, at I kunne have plukket i det, hvis I ville?
»Det kan godt være. Men på daværende tidspunkt, hvor vi var fremskredne i forhandlingerne, der var det ret omsonst,« siger Peter Parbo.

Ringe kår for freelancere
De to parter blev blandt andet enige om et forslag til overenskomst, der ikke indeholder forringelser af arbejdstidsreglerne. TV 2s forslag om en kvartalsnorm i stedet for en månedsnorm og en afspadseringsfaktor på 1:1 i stedet for den nuværende 1:2 blev dermed afvist. Samtidig vandt DJ en sejr for ansatte på morgen-tv, der får reduceret arbejdstiden med 12 minutter pr. time i tidsrummet klokken 24.00 – 07.00.
»Den måtte vi æde,« siger Peter Parbo.
Skalalønnen blev forhøjet med 450 kroner om måneden i 1998 og 500 kroner om måneden i 1999. Dertil kommer mulighed for personlige tillæg svarende til et gennemsnit på 330 kroner om måneden i år og 350 kroner næste år. Alt i alt generelle lønstigninger, der ligger under DJs krav, hvorimod den samlede økonomiske ramme for overenskomsten – en stigning på 6,5 procent over to år – er lidt bedre end overenskomsten med DR.
Men det helt store nederlag for DJ kom på området for freelancerne og deres ophavsrettigheder.
»Blodet stiger Peter Parbo til hovedet, blot han hører ordet freelancer,« siger Lars Poulsen.
DJ forsøgte – uden held – at få TV 2 til at anerkende, at stationen ikke indgår aftaler med freelancerne, der er ringere end dem, der er aftalt med de fastansatte.
»Hvis en fastansat fotograf står på Vejle Stadion og filmer, at hovedtribunen falder ned, og TV 2 sælger billederne for 100.000 kroner, så udløser det 22.000 kroner til medarbejderne. Men en freelancer får ikke ekstra, hvis TV 2 får held til at købe alle rettigheder. Det er grotesk,« siger Lars Poulsen. Han understreger, at freelancere nu skal passe på, at de ikke skriver under på aftaler med TV 2, hvor de afgiver alle rettigheder.
Resultatet af urafstemningen foreligger midt i maj.

0 Kommentarer