DJ kræver mediestøtte til “et nationalt nyhedsbureau”

I sit høringssvar til rapporten om mediestøtte peger DJ på, at man støttemæssigt bør sikre et stærkt dansk nyhedsbureau. »Men vi nævner ingen navne,« siger Mogens Blicher Bjerregaard.

I sit høringssvar til rapporten om mediestøtte peger DJ på, at man støttemæssigt bør sikre et stærkt dansk nyhedsbureau. »Men vi nævner ingen navne,« siger Mogens Blicher Bjerregaard.

Mediestøtteudvalgets rapport lægger ikke op til, at nyhedsbureauer kan få offentlig støtte, fordi de ikke selv har en medieplatform. Men Danmark har brug for et stærkt nyhedsbureau, der har muskler til at begå sig i den internationale konkurrence, mener DJ's formand Mogens Blicher Bjerregaard. Derfor lægger han i forbundets høringssvar op til, at der findes penge i udviklingspuljen, som bruges som en slags særstøtte til nyhedsbureau-journalistik.

»Jeg nævnte ved flere lejligheder i mediestøtteudvalget, at det er et problem, at man ikke kan finde en løsning. Og den eneste måde, jeg tror på, er at finde pengene i udviklingspuljen,« siger Bjerregaard.

Men i høringssvaret fra DJ lægges der ikke op til, at pengene skal fordeles mellem de tre danske nyhedsbureauer, der nu findes herhjemme, efter at Berlingskes Nyhedsbureau har set dagens lys. Teksten taler nemlig konsekvent om støtte til "et stærkt nationalt nyhedsbureau".

Her er det nærliggende at tænke på Ritzaus Bureau, som traditionelt har haft rollen som det store danske nyhedsbureau, men Mogens Blicher Bjerregaard nægter, at han skulle kræve støtte til en bestemt virksomhed og dermed stille den bedre end konkurrenterne.

»Vi nævner ikke noget navn, det er ikke vores opgave at pege på et specielt bureau. Signalet er ene og alene, at gøre opmærksom på betydningen af et stærkt nationalt nyhedsbureau – et som kan dansk kultur og vilkår og de muskler, der er nødvendige for at reagere i den internationale konkurrence,« siger Mogens Blicher Bjerregaard.

Men kan der være mere end ét nationalt nyhedsbureau?

»Jeg vil ikke kommentere på, hvordan udviklingen skal være der – om det skal være et bureau eller et samarbejde mere flere. Vi gør bare opmærksom på behovet for et stærkt nationalt bureau.«

Teksten i DJ's høringssvar omkring nyhedsbureau-støtten lyder således:

"Det er helt afgørende for det danske nyhedsbillede, at der findes et stærkt dansk nyhedsbureau. Med stigende international indflydelse på nyhedsstrømmen og med øget konkurrence svækkes gennemslagskraften, hvis vi ikke har et nationalt nyhedsbureau, der både forstår den kulturelle baggrund for det danske demokrati samt den måde, demokratiet virker på i Danmark, og forstår det danske medielandskab og dets behov. Det er derfor DJs holdning, at der bør findes en særordning inden for demokratistøtten, således, at der i det danske medielandskab også indgår et stærkt nationalt nyhedsbureau. Det kunne eksempelvis ske ved at afsætte særlige udviklingsmidler hertil.
Alternativt skal der i udmålingen af produktionsstøtten tages hensyn til, at der netop i et nationalt nyhedsbureau skabes egenproduceret indhold af væsentligt omfang som bidrag til indholdet i de medier, der opnår støtte."

Læs hele høringssvaret her.

2 Kommentarer

Mikael Nielsen
2. JANUAR 2012
Re: DJ kræver mediestøtte til "et nationalt nyhedsbureau"
Jeg har skrevet det før, og skriver det gerne igen: Der bør slet ikke gives statsstøtte til medier af nogen art. Kan de ikke køre uden penge fra statsmagten, så må de falde. 
Niels Riis Ebbesen
2. JANUAR 2012
Re: DJ kræver mediestøtte til "et nationalt nyhedsbureau"

Hvis Dansk journalistforbund mener, at der er behov for et nyt stærkt dansk nyhedsbureau, så skal de da ikke holde sig tilbage, det er jo bare at gå i gang. men det er godt nok langt ude i hampen at kræve, at det skal være skatteyderne som skal betale for festen.

Hvis journalisterne i Dansk journalistforbund ikke er så dygtige, at de kan sælge den vare som de producerer, ja så er det da på høje tid, at de ser sig om efter en anden beskæftigelse.

Med venlig hilsen

Niels Riis Ebbesen