DJ-konsulent kritiserer Infomedia-afskedigelser

Infomedias medarbejdere i Pilestræde fik ikke informationer i god tid og blev ikke medtaget i forhandlingerne om en fratrædelsesaftale i forbindelse med afskedigelsen af syv medarbejdere i Pilestræde. Det vurderer faglig konsulent i Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard.

Infomedias medarbejdere i Pilestræde fik ikke informationer i god tid og blev ikke medtaget i forhandlingerne om en fratrædelsesaftale i forbindelse med afskedigelsen af syv medarbejdere i Pilestræde. Det vurderer faglig konsulent i Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard.

Han har for Journalisten.dk gennemgået aftrædelsesaftalen samt tidsplanen for udarbejdelsen af aftalen.

»Lov om information og høring af lønmodtagere forpligter en arbejdsgiver til at høre lønmodtagerne og deres repræsentanter, inden man foretager væsentlige ændringer, herunder afskedigelser af deres arbejdsvilkår. Det er muligvis sket i samarbejdsudvalget i Vestergade, det tidligere Cision Danmark, men er ikke sket hos Infomedia i Pilestræde. Der er ingen i Vestergade, der er valgt til at repræsentere medarbejderne i Pilestræde,« siger Flemming Reinvard.

Han forklarer endvidere, at Infomedia har samme høringspligt efter varslingsloven, når man agter at afskedige mindst 10 procent i virksomheder med mellem 100 og 300 ansatte. Derfor er Infomedia forpligtet til så tidligt som muligt at indlede forhandlinger med medarbejderne samt deres organisationer med henblik på at undgå afskedigelser, begrænse antallet eller afbøde virkningerne af dem.

»Jeg kan ikke vide, om det er sådanne forhandlinger, der er foregået i det angivelige samarbejdsudvalg hos Cision, men det er ikke foregået i Infomedia,« siger Flemming Reinvard.

Endelig kritiserer han Infomedias ledelse for at ikke at tage intentionerne i lovgivningen alvorlig, idet Infomedia ifølge Flemming Reinvard først få dage, før afskedigelserne blev udmøntet, fortalte, hvad der var blevet besluttet frem for at samarbejde eller høre medarbejderne.

»Høring betyder ikke retten til at høre, hvad ledelsen har besluttet eller har gennemført. Det er således også absolut for tyndt, at ledelsen i Pilestræde blot lægger det angivelige resultat af en "forhandling" i Vestergade til grund for, at de ikke behøver diskutere mere med medarbejderne i Pilestræde, men blot fremlægger en fratrædelsesaftale som et "siciliansk tilbud",« siger Flemming Reinvard.

Den adm. direktør for Infomedia, Anders Lassen, siger til Journalisten.dk, at han ikke ønsker at kommentere Flemming Reinvards kritik gennem medierne.