DJ-konsulent kritiserer Infomedia-afskedigelser

Infomedias medarbejdere i Pilestræde fik ikke informationer i god tid og blev ikke medtaget i forhandlingerne om en fratrædelsesaftale i forbindelse med afskedigelsen af syv medarbejdere i Pilestræde. Det vurderer faglig konsulent i Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard.

Infomedias medarbejdere i Pilestræde fik ikke informationer i god tid og blev ikke medtaget i forhandlingerne om en fratrædelsesaftale i forbindelse med afskedigelsen af syv medarbejdere i Pilestræde. Det vurderer faglig konsulent i Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard.

Han har for Journalisten.dk gennemgået aftrædelsesaftalen samt tidsplanen for udarbejdelsen af aftalen.

»Lov om information og høring af lønmodtagere forpligter en arbejdsgiver til at høre lønmodtagerne og deres repræsentanter, inden man foretager væsentlige ændringer, herunder afskedigelser af deres arbejdsvilkår. Det er muligvis sket i samarbejdsudvalget i Vestergade, det tidligere Cision Danmark, men er ikke sket hos Infomedia i Pilestræde. Der er ingen i Vestergade, der er valgt til at repræsentere medarbejderne i Pilestræde,« siger Flemming Reinvard.

Han forklarer endvidere, at Infomedia har samme høringspligt efter varslingsloven, når man agter at afskedige mindst 10 procent i virksomheder med mellem 100 og 300 ansatte. Derfor er Infomedia forpligtet til så tidligt som muligt at indlede forhandlinger med medarbejderne samt deres organisationer med henblik på at undgå afskedigelser, begrænse antallet eller afbøde virkningerne af dem.

»Jeg kan ikke vide, om det er sådanne forhandlinger, der er foregået i det angivelige samarbejdsudvalg hos Cision, men det er ikke foregået i Infomedia,« siger Flemming Reinvard.

Endelig kritiserer han Infomedias ledelse for at ikke at tage intentionerne i lovgivningen alvorlig, idet Infomedia ifølge Flemming Reinvard først få dage, før afskedigelserne blev udmøntet, fortalte, hvad der var blevet besluttet frem for at samarbejde eller høre medarbejderne.

»Høring betyder ikke retten til at høre, hvad ledelsen har besluttet eller har gennemført. Det er således også absolut for tyndt, at ledelsen i Pilestræde blot lægger det angivelige resultat af en "forhandling" i Vestergade til grund for, at de ikke behøver diskutere mere med medarbejderne i Pilestræde, men blot fremlægger en fratrædelsesaftale som et "siciliansk tilbud",« siger Flemming Reinvard.

Den adm. direktør for Infomedia, Anders Lassen, siger til Journalisten.dk, at han ikke ønsker at kommentere Flemming Reinvards kritik gennem medierne.

1 Kommentar

Flemming Reinvard
27. FEBRUAR 2009
Re: DJ-konsulent kritiserer Infomedia-afskedigelser

Jeg er efter en udmærket samtale med direktør Anders Lassen blevet retledt på to punkter i min opfattelse af situationen i Infomedia.

 
  1. Vi havde i DJ opfattet ”sammenlægningen” af Cision og Infomedia som en fusion, men er nu blevet orienteret om, at det juridisk/teknisk er et ”opkøb”, hvor begge virksomheder foreløbigt drives videre som selvstændige juridiske enheder. Derfor er der ikke et krav om forhandling efter varslingsloven forbundet med afskedigelser i Infomedia, der har under 100 medarbejdere, og derfor først ville være omfattet af loven ved afskedigelse af mindst 10 ansatte.
 
  1. Når medarbejderne ikke er blevet involveret i forhandlinger om fratrædelserne på samme måde som i Cision, er det fordi der ikke er noget samarbejdsudvalg i Infomedia, da medarbejderne angiveligt ikke har ønsket at vælge repræsentanter hertil. Derfor har man i stedet orienteret sikkerhedsudvalget, men medarbejderne er også blevet indkaldt til et stormøde om omfanget af afskedigelserne i virksomheden. Det er således ikke rigtigt, at medarbejderne i Infomedia ikke er blevet orienteret.
 

Anders Lassen er derfor af den opfattelse, at man faktisk har gjort hvad man kunne for at inddrage og høre medarbejderne, og uden at være forpligtet til det har tilbudt dem samme lempeligere fratrædelsesvilkår, som havde været forhandlet i Cision.

 

Anders Lassen mente derfor, at jeg burde have kontaktet ham for at få tjekket fakta, før jeg udtalte mig til Journalisten. Jeg mente omvendt, at virksomheden kunne have kontaktet DJ, før man agtede at afskedige DJ-medlemmer.

 

Men enige var vi om, at denne ”offentlige polemik” kunne være undgået, hvis der havde eksisteret ”diplomatiske forbindelser” mellem DJ og virksomheden, og at det derfor både for medlemmerne og virksomheden vil være formålstjenligt, hvis vi for fremtiden fik oprettet sådanne.

 

Så jeg har aftalt med Anders Lassen, at vi holder et møde, når der nu er faldet ro på virksomheden igen. Når jeg har haft mulighed for at sætte jeg mig ned med virksomhedens DJ-medlemmer, kommer vi med et udspil hertil, da vi opfatter det som en af vores fornemmeste opgaver også at sikre et godt samarbejde lokalt mellem ledelsen og forbundets medlemmer på arbejdspladsen.