DJ Kommunikation overså sikkerhedsparagraf

DJ Kommunikation, som tilsyneladende har fået stjålet en halv million kroner af kassereren, overså en obligatorisk sikkerhedsparagraf om, at formanden skal godkende større udbetalinger. Formand i DJ Kommunikation Lars Elmsted mener ikke, det havde gjort en forskel. DJ vil nu skærpe sikkerheden: »Vi skal kigge alle vores procedurer igennem,« siger Linda Garlov, direktør i DJ

En tidligere kasserer i specialgruppen DJ Kommunikation er sigtet for at have stjålet omkring en halv million fra kassen i løbet af de sidste seks år. I to af de seks år burde DJ Kommunikation have overholdt en regel om, at formanden skulle godkende større udgifter, men reglen blev aldrig praktiseret.

»Den har vi ikke været opmærksomme på,« siger formand for DJ Kommunikation Lars Elmsted, og han er langtfra den eneste. Blandt de specialgrupper i DJ, som har tilgængelige vedtægter, har størstedelen ikke fået indført den obligatoriske regel.

Det skal der laves om på nu, fortæller direktør i DJ Linda Garlov:

»Det giver anledning til, at vi tager det op og husker os selv og hinanden på, at grupper og kredse skal integrere vores egne regler i vedtægterne,« siger Linda Garlov.

I 2011 blev det besluttet på DJ’s delegeretmøde at ændre standardvedtægterne for specialgrupper i Dansk Journalistforbund. Specialgrupper er de underforeninger, som er bygget op om forskellige fag under Dansk Journalistforbund. Ud over DJ Kommunikation er det eksempelvis Pressefotografforbundet og Danske Bladtegnere. I de nye fælles standardvedtægter skulle der blandt andet stå, at ”ved større udbetalinger kræves underskrift fra formanden eller i formandens fravær næstformanden”.

Når delegeretmøde vedtager ændringer i standardvedtægterne, er det ifølge Linda Garlov gruppernes egen opgave at lave om i deres vedtægter, selv om man skal regne med en »overgangsperiode«. Men DJ Kommunikation fortsatte efter de gamle regler, hvor kasseren frit kunne udbetale penge.

Formand Lars Elmsted tror ikke, at tyveriets omfang kunne være blevet begrænset, hvis DJ Kommunikation havde fået indført reglen:

»I de tilfælde, vi taler om her, hvor der også er begået dokumentfalsk for at skjule underslæbet, kan jeg ikke se, at det ville have ændret situationen. Som formand ville jeg stadig ikke have haft indblik i, hvilke udgifter der var trukket fra vores konto. Den reelle garanti for, at noget ikke skal ske, er, at flere har adgang til bankkontoen,« siger Lars Elmsted.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, er landsorganisation for flere tusind frivillige sportsforeninger. Advokat Steen F. Andersen er ansat i DGI til blandt andet at rådgive om foreningsjura. Han fortæller, at DGI har flere sager hvert år:

»Jeg anbefaler, at der skal to til at godkende betalinger og bankoverførsler i foreningen. Det sikrer også, at en eventuel hacker, der får adgang til bankkontoen, ikke kan tage penge fra den. Det andet råd, jeg også altid giver, er, at der er en anden fra bestyrelsen, som skal have adgang til at følge med på kontoen,« fortæller Steen F. Andersen.

Flere kredse og grupper i DJ har nedskrevet i deres regler, at formand eller bestyrelse skal godkende udgifter over et givent beløb, men det er få steder, at det står klart og præcist, at der ud over kasseren skal være adgang for formand eller bestyrelse til kontoen. Det bliver måske lavet om nu.

»Det er klart, at denne sag giver anledning til, at vi overvejer rigtig mange ting. Det er et punkt på forretningsudvalgsmødet i næste uge, hvad vi kan gøre for at sikre en større grad af kontrol. Vi skal kigge alle vores procedurer igennem og se, hvad der skal til for at sikre, så meget vi nu kan. At der bør være flere, der har adgang til bankkontoen, er en af de ting, vi tager med til forretningsudvalget,« siger Linda Garlov.

1 Kommentar

mogens laier
21. NOVEMBER 2013
Det må stå helt klart at DJ
Det må stå helt klart at DJ skal administrerer alle specialgrupperne i DJ, så undgår vi plattenslageri.Spørg hvordan det virker i PF