DJ Kommunikation kan kun skaffe tre mand til bestyrelsen

Der skal syv mand til en hel bestyrelse i DJ Kommunikation, men kun tre stillede op. ”Mange har meget travlt og mange opgaver at se til,” forklarer formand Per Roholt efter generalforsamlingen, hvor det store debatemne var, at formuen hober sig op

”Vi har økonomi, vi har muligheder. Og vi er ikke særligt konforme.”

Sådan lød en del af formand Per Roholts forsøg på at få flere kandidater til at stille op til DJ Kommunikations bestyrelse ved generalforsamlingen fredag.

Per Roholt forsøgte sig med en sidste bøn:

”Der er ingen af jer, der har dårlig samvittighed? Ingen, der vil med på hotel med Finn Arne og jeg?”

Men trods peptalk endte den største specialgruppe i DJ med en bestyrelse på kun tre mand:

Formand Per Roholt, Finn Arne Hansen og Allan Boye Thulstrup. Christina Guldbrandt blev valgt som suppleant.

Ifølge DJ Kommunikations vedtægter skal bestyrelsen være på syv personer, og den afgående bestyrelse var på hele 10 medlemmer.

Formanden i den varme stol

Før valget af ny bestyrelse, havde den afgående bestyrelse i den skriftlige beretning bekendtgjort, at de i 2016 ”kom i mål med de fleste opgaver”.

Den påstand stillede Rasmus Mark Pedersen – formand for Journalisterne i DJ og udpeget som den, der skulle sætte formanden for DJ Kommunikation i ”den varme stol” – dog spørgsmålstegn ved, da han kun kunne få det til 4,5 ud af ni mål.

Formanden forsøgte sig med en ’alternative fakta’-joke, men gav Rasmus Mark Pedersen ret i, at eksempelvis målet om to arrangementer per måned ikke var nået.

Mere respekt for kommunikatører

Per Roholt efterlyste undervejs mere fokus på værdien af kommunikation og mere respekt for kommunikatører. Han stillede spørgsmålet ”Hvordan kan vi få fokus på, at den her branche leverer noget værdifuldt til samfundet?”

På seneste delegeretmøde i 2015 besluttede forsamlingen, at DJ skulle udvide samarbejdet med forbundet Kommunikation & Sprog. Det skete samtidigt med, at planerne om en fusion blev sendt til hjørne.

Per Roholt efterlyste, at samarbejdslinjen blev forfulgt skarpere:

”Jeg tror og håber på, at man i den kommende HB-periode vil blive mere konkret på, hvad det er, man vil i samarbejdet med KS. Der har ikke været så tæt samarbejde og så stor vilje til at lave nye og sjove projekter sammen med KS, som man kunne have ønsket sig,” sagde Per Roholt.

Et af to forslag fra Per Roholt gik da også på samarbejdet med netop KS:

Forslaget, som blev vedtaget enstemmigt, lød på at opfordre HB til at intensivere samarbejdet med KS og andre relevante partnere for at koordinere og styrke rådgivnings- og forhandlingskompetencen på kommunikationsområdet.

Kontingentet blev ikke halveret

Det punkt, der vakte mest debat på generalforsamlingen, var budgettet for 2017.

Det økonomiske mål for det forgangne år var at bruge flere penge for at få brændt noget af kassebeholdningen af. Regnskabet viste en formue på 513.000 kroner. Bestyrelsen fremlagde et såkaldt aggressivt budget for at mindske den halve million.

Et af buddene på formuenedsættelse kom fra kasserer Iben Hauschildt og bestyrelsesmedlem Finn Arne Hansen og lød på en halvering af kontingentet til 10 kroner.

For to år siden var der tilsvarende debat om kontingentets størrelse, og også denne gang blev forslaget om kontingentnedsættelse nedstemt.

Til gengæld startede debatten en anden pengedebat – nemlig hvad formuen på en halv million skal bruges på.

Flere penge til kolleger i nød

I budgettet for 2017 blev posten til Safety Fund sat til 20.000 kroner.

”20.000 er et fornuftigt leje, som matcher, hvad andre giver,” sagde Per Roholt.

Flere mente dog, at beløbet med fordel kunne sættes op, når diskussionen om nedbringelse af formuen alligevel var oppe og vende.

Forslag skulle være indleveret senest 14 dage inden generalforsamlingen, og et sådant forslag blev derfor ikke fremsat på generalforsamlingen.

Formanden gik alligevel med til at forhøje Safety Fund-budgettet med 50 procent.

”Jeg hører et ønske om at hæve Safety Fund-beløbet til 30.000 kroner, og at det kan være en del af den kommende bestyrelses arbejde at se på, om der kan laves projekter på måder, der også kommer folk i tredjeverdenslande til gode: Kan man gøre andre ting, som skaber bedre betingelser for fred end behandle symptomerne? Og skabe noget i stedet for at flyve folk væk fra krig?” sagde Per Roholt.

Der var 34 fremmødte til generalforsamlingen i Huset i København.

Heriblandt Peter Thornvig, formand for DJ Fotograferne, og Karina Bjerregaard, formand for Visuelt Forum. Tine Johansen, næstformand i DJ, var forhindret, men sendte en videohilsen.

Teknologien drillede dog, så hilsenen blev et billede af en smilende næstformand på storskærm.

”Mange har meget travlt”

Efter generalforsamlingen har Journalisten bedt Per Roholt uddybe sit syn på problemet med manglende bestyrelsesmedlemmer.

”Det er en træls situation, men det kan vise sig at føre noget positivt med sig. Når man ikke er så mange, bliver man tvunget til at åbne op. Det kan vise sig at være en smule frugtbart, at vi bliver nødt til at lægge noget mere ud til medlemmerne og dermed være en måde at få fagforbundet ud til medlemmerne,” siger Per Roholt.

I er gået fra en bestyrelse på 10 mand til en på tre plus en suppleant. Hvad, tror du, de få kandidater til bestyrelsen skyldes?

”Jeg tror, at mange har meget travlt og mange opgaver at se til. Det er ikke noget, vi kun ser ske for vores lille bestyrelse. Det er et mønster, man også genkender fra eksempelvis sportsklubber.”

Har I været gode nok til at melde ud, at så mange ikke genopstillede, så andre har kunnet træde til?

”Der er foregået en hel del lobbyaktivitet, især blandt dem der stopper i studenterorganisationer, men det har åbenlyst ikke være nok.”

Hvordan går det for kommunikatørerne i DJ?

”Jeg vil sige, at det går langsomt, men fremad. Man har gjort en hel del ting. Alene at der er blevet nedsat et kommunikationspolitisk udvalg, har været fint. Men jeg synes stadig, at der er behov for at tage det her område mere alvorligt.”

Lene Sparsø, hidtidig næstformand i DJ Kommunikation, genopstiller ikke til DJ's hovedbestyrelse, som hun har været medlem af siden seneste delegeretmøde i 2015. Hun gik dengang til valg på at gøre DJ til kommunikatørernes forbund.

I stedet stiller Per Roholt op til hovedbestyrelsen på delegeretmødet 2017.

0 Kommentarer