DJ jubler over barselsfond for selvstændige

Det er en stor sejr for mange af DJs medlemmer, at den nye regering lægger op til at selvstændige kan blive en del af barselsfondene, mener DJs formand.

Det er en stor sejr for mange af DJs medlemmer, at den nye regering lægger op til at selvstændige kan blive en del af barselsfondene, mener DJs formand.
Blandt flere af DJs mærkesager i det nye regeringsgrundslag, er der særligt én ting, som selvstændige kan glæde sig over: At der specifikt står, at selvstændige skal være en del af barselsfondene, så også de har mulighed for kompensation, når de går på barsel.
Det skriver DJ på sin hjemmeside.

For DJ er det et signal om, at både skattemæssigt selvstændige og selvbeskæftigede lønmodtagere kan få loven med sig, når det gælder barsel.
»Det er på høje tid og meget glædeligt, at regeringen nu lægger op til, at freelancere og selvstændige skal omfattes af barselsfonden. DJ har de seneste år leveret grydeklare forslag til en lovændring på dette område, og jeg ser frem til, at vores freelancere langt om længe også kan får gavn og glæde af en barselsfond,« siger Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ.

Ifølge formanden er ligestillingen mellem fastansatte, freelancere og selvstændige, når det gælder barsel, er et af mange helt nødvendige tiltag, hvis vi fortsat skal sikre et godt og fleksibelt dansk arbejdsmarked. »Freelancere og selvstændige er med til at skabe vækst i Danmark, og derfor skal rammebetingelserne være i orden,« siger Mogens Blicher Bjerregård, der mener, at det haster med at få freelancere og selvstændige inkluderet i barselsordningerne.

»Vi ved, at de ringe barselsforhold afholder mange kvinder fra at gå ud og skabe deres egne og måske andres job til gavn for beskæftigelsessituationen, så vi glæder os rigtig meget til at få den her barriere ryddet ad vejen,« lyder det fra DJs formand.
Regeringsgrundlaget nævner også, at regeringen vil arbejde for en øremærkning af barsel til mænd – et andet område, DJ har som mærkesag.

0 Kommentarer