DJ jagter synlighed

  UDVALG. Medlemmerne vil se og høre Journalistforbundet i den offentlige debat. De vil have et forbund, der er synligt og har holdninger. Det viste forårets medlemsundersøgelse. Samtidig har hovedbestyrelsen gennem de seneste år ofte diskuteret fagbladet Journalistens rolle i forbundet - uden at nå til fuld enighed.

UDVALG. Medlemmerne vil se og høre Journalistforbundet i den offentlige debat. De vil have et forbund, der er synligt og har holdninger.

Det viste forårets medlemsundersøgelse. Samtidig har hovedbestyrelsen gennem de seneste år ofte diskuteret fagbladet Journalistens rolle i forbundet – uden at nå til fuld enighed.

Nu har hovedbestyrelsen besluttet at nedsætte et særligt udvalg, der skal arbejde med såvel forbundets kommunikation som fagbladet.

Udvalget skal mødes med Journalistens redaktion to gange om året. Desuden er det planen, at Journalistforbundets formand og næstformand skal mødes med forbundets informationschef og Journalistens redaktør en gang om måneden.

»Dette møde danner samtidig bro til DJs egen styrede kommunikation. Denne bliver løbende fulgt af det nye udvalg, der med indstillinger til hovedbestyrelsen skal tage initiativer til udvikling af DJs eksterne kommunikation.« Sådan står der i det papir, hovedbestyrelsen vedtog.

Udvalget skal blandt andet arbejde med »forbundets corporate image, markedsføring af fælles værdier og fælles opgaver«. Der står videre:

»Specifikt i forhold til Journalisten har der været krav om dels at præcisere redaktørens rolle og dels at fastlægge Journalistens kurs.«

Det var Journalisten, der fyldte mest på hovedbestyrelsens debat – blandt andet fortolkningen af ordet medlemsblad.

»Journalistens rolle ligger meget godt der, hvor den har ligget i mange år – uden at der har været skrevet meget om det. Skulle vi vælge, er det i mit verdensbillede vigtigere, at det er et medlemsblad, end at det er et uafhængigt mediemagasin. Det er der så mange andre, der er,« sagde næstformand Fred Jacobsen.

Bodil Rahbek, formand for Journalistgruppen i DR, sagde, at det godt kan tænkes, at der skal findes nye former for forholdet mellem Journalisten og forbundet:

»Vi har hele tiden tænkt Journalisten som en ting og informationsafdelingen som en anden, men al information ud af huset skal behandles under et.«

John Jacobsen fra Sjællandske Medier sagde:

»Enten har vi et blad, hvor medlemmerne får at vide, hvad der foregår – eller et blad, som medlemmerne gider læse.«

Pressefotografforbundets formand, Lars Lindskov, havde gerne set, at hovedbestyrelsen havde haft mod til direkte at skrive, at Journalisten skal være et frit og uafhængigt blad. Det fik forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård til at understrege, at bladet fortsat skal være et kritisk mediemagasin.

»Vi laver jo ikke redaktørens kontrakt om,« sagde han og henviste til ordene:

»Det (bladet) skal fremtræde som et uafhængigt kritisk mediemagasin, hvilket indebærer, at bladet redigeres uafhængigt af særinteresser for nogen gruppe i forbundet.«

Det er planerne, at der skal sættes flere penge af til både DJs informationsafdeling og til Journalisten.

0 Kommentarer