DJ-indskud: Billigere at komme i Dansk Journalistforbund

Delegeretmødet afskaffede ordningen med, at folk ved indmeldelse skal betale et indskud svarende til en måneds kontingent. Sidste år gav det DJ en indtægt på 126.000 kr.

Delegeretmødet afskaffede ordningen med, at folk ved indmeldelse skal betale et indskud svarende til en måneds kontingent. Sidste år gav det DJ en indtægt på 126.000 kr.

Hovedbestyrelsen stillede forslaget om at afskaffe indskuddet for at ligestille alle, der indmeldes i DJ. Det er nemlig kun dem, som ikke har fagets uddannelse, der har skullet betale indskud. Alle, der kom via DJH for eksempel, har aldrig skullet betale beløbet.

Samtidig har hovedbestyrelsen erkendt, at det er lidt misvisende at tale om et indskud, da det er penge, der aldrig betales tilbage.

0 Kommentarer