DJ i udvikling

FAGLIGT TALT: Dansk Journalistforbund er inde i en forandringsproces, som vil fortsætte uanset en eventuel fusion. Kun gennem forandringer kan en faglig organisation fortsætte med at give mening for medlemmerne. Vi skal være lige der, hvor medlemmerne er, også når medlemmerne flytter sig. Og vi skal mere end det, for DJ skal gerne være et skridt foran. Vi skal være organisationen for fremtiden.  

Det er også derfor, vi lige nu har de svære diskussioner om en eventuel fusion med Forbundet Kommunikation og Sprog (KS).

Arbejdsmarkedet er på vores område under stærk forandring, fordi DJ’s medlemmer befinder sig på et stadig mere integreret medie- og kommunikationsområde. Både aftalemæssigt, rådgivningsmæssigt og politisk skal vi kunne honorere medlemskravene på hele området.

Når mere end 300 DJ-delegerede om få dage mødes i København til Fagligt Forum, er det blandt andet for at fortsætte disse drøftelser og bidrage til et bedre beslutningsgrundlag for delegeretmødet næste år.

DJ’s politiske struktur er noget af det, der har fyldt meget i debatten, og de mange indlæg har for mig gjort det helt tydeligt, at vi også i fremtiden – fusion eller ej – skal have en demokratisk opbygning, der ligner den, vi har i dag.

Endnu mere fylder identiteten, og den skal vi for hver eneste af vores grupper værne om. Det er også at værne om kommunikationsidentiteten at samle kommunikatørerne i samme forbund. Det var det samme, vi gjorde, da vi med optagelsen af DJ Fotograferne samlede fotograferne i samme forbund.

Nu skal vi høre de delegerede. Det gælder også omkring vores aftaler. Hvordan kan DJ fortsætte med at indgå gode og levedygtige aftaler for medlemmerne? For hvordan aftaledækker vi nye områder? En tænketank har valgt de centrale spørgsmål, som skal besvares med en ny aftalestrategi, når delegeretmødet i 2015 skal tage stilling. Men allerede nu på Fagligt Forum kommer spørgsmålene til debat, og der bliver helt sikkert lagt spor ud til de elementer, en kommende strategi skal bestå af.

Aftaledækning er noget af det mest centrale blandt en faglig organisations opgaver. Også her sker der forandringer både i form og indhold af aftalerne. Derfor skal vi sideløbende forny vores strategi på området, så vi selv er med til at styre forandringerne.

Det tredje tema på Fagligt Forum er organisering af ledere og chefer. Hvor meget chef kan man være i DJ?
Nogle oplever ikke længere den skarpe grænse mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, som vi har været vant til. Stadig flere af DJ’s medlemmer befinder sig indimellem i en dobbeltrolle, hvor ikke mindst freelancere med deres mikrovirksomheder ofte kommer ud for at skulle hyre ekstra arbejdskraft enten i form af freelancere eller midlertidigt ansatte.

Hvis vi mener det alvorligt at være freelancerens organisation, er vi nødt til at kunne forstå freelancerens virkelighed. Det er her som i mange andre forhold under Dansk Journalistforbund, at det er forbundet, der skal indrette sig til gavn for medlemmerne, ikke omvendt.

Når medlemmerne flytter sig, må DJ flytte med. Vi skal have visioner, og Fagligt Forums delegerede skal være med til at forme dem og opstille målene.

0 Kommentarer