search

DJ i kamp mod ytringsfriheden

Uffe Gardel kritiserer DJ for at føre sag mod provo-kunstner Uwe Max Jensen, som anklages for at have misbrugt bl.a. Kurt Westergaards Muhammed-tegning. "Sagens kerne er retten til at lave satire," mener Uffe Gardel. Læs også svar fra forbundet

 I sidste uge slog Dansk Journalistforbund et lille, effektivt slag for at indskrænke ytringsfriheden og begrænse mulighederne for at lave politisk satire i Danmark. Det var en lidt uventet optræden af en organisation, hvis formålsparagraf faktisk pålægger den at ”arbejde aktivt for (…) en udvidelse af presse- og ytringsfriheden”.

Sagen handler om provokunstneren Uwe Max Jensen. Han er blevet stævnet for et maleri, som genbruger Kurt Westergaards berømte Muhammed-tegning og det kendte pressefoto af en flygtningepige, som sidder og leger med en betjent på motorvejen i sommeren 2015. I maleriet er pigen blevet udstyret med Westergaards vrede bombemand som hoved.

”Man må ikke kopiere, og det er jo det, der er sagens kerne her," siger DJ’s advokat, Liselotte Lindberg Olsen, til Ritzau.

Det er jeg ikke spor enig i. Sagens kerne er noget meget alvorligere end ophavsret. Sagens kerne er retten til at lave satire. For kan Uwe Max Jensen dømmes for dette, vil andre kunne dømmes for andre former for satiriske kollager.

Man kan mene, at Uwe Max Jensen er en træls fyr med ubehagelige islamofobe budskaber, og det er da også den argumentation, DJ forsøger sig med. Forbundets advokat forklarer nemlig til Ritzau, at Uwe Max Jensen er ”en kontroversiel person, der ikke lægger skjul på sine politiske synspunkter”.

"Det betyder også noget. Ingen journalist, fotograf eller kunstner skal finde sig i at blive sat i en politisk sammenhæng, hvis man ikke selv har besluttet sig for det. Og det har ingen af de pågældende ønsket," siger DJ’s advokat.

Men hvis DJ får overbevist en domstol om dette, vil dommen kunne bruges mod andre former for satire, som i kollageform refererer til andre værker. Hvilket satire ofte gør. Satire kan slet ikke fungere uden referencer, og det vil i sagens natur tit dreje sig om værker, som er ophavsretligt beskyttede.

Skulle Nils Ufer også dømmes?

Nu er det ikke første gang, at danske domstole skal bedømme sådan en sag, og hidtil er satirikerne mig bekendt gået fri. I den juridiske faglitteratur er der også en almindelig antagelse om, at der eksisterer en slags ”parodiundtagelse” i dansk ret; man bliver ikke dømt for ophavsretskrænkelse, hvis man var ude på parodi og satire.

Det er sådan, Uwe Max Jensen selv forklarer sig til Fagbladet Journalisten, som har givet en fin oversigt over sagen.

Selve maleriet, sagens genstand, kan ses her.

Problemet med parodiundtagelsen er, at den faktisk ikke er skrevet ned nogen steder, hvortil kommer, at der for år tilbage kom et nyt EU-direktiv på området, det såkaldte Infosoc-direktiv. Det siger, at medlemslandene har lov til at indføre en parodiundtagelse i deres ophavsretslovgivning. Det har Danmark bare ikke gjort. Så retstilstanden er uklar, og DJ kan sagtens tænkes at få ret ved en domstol.

Det ville imidlertid være katastrofalt for ytringsfriheden, for det vil gøre det nemmere at få satirikere dømt. Nogle af fremtidens indstævnede vil sikkert være medlemmer af DJ. Vi vil så have fornøjelsen af at se DJ forsvare et medlem mod en dom, som DJ selv har skrevet argumenterne til, og rigtig festligt kan det blive, hvis dømte satirikere ender med at føre deres sag videre ved Menneskerettighedsdomstolen. Det kan man ikke udelukke, al den stund at ytringsfrihed jo er en menneskeret.

For snart 25 år siden modtog Nils Ufer Cavlingprisen, som den første der nogensinde har fået denne journalistikkens fineste pris posthumt. Han fik ikke prisen for satire, men det kunne han have gjort, for han udgav i mange år det satiriske blad Corsaren. Men Nils Ufer kunne være blevet dømt igen og igen, hvis DJ dengang havde magt, som det i dag har agt.

Politisk holdning er ligegyldig

Hvordan har det dog kunnet gå så galt?

Jeg gætter på, at der aldrig har været en politisk stillingtagen til denne sag i DJ; der er aldrig nogen politiker, som har spurgt, hvordan denne stævning mon forholdt sig til DJ’s formålsparagraf.

Der er heller ikke nogen, som har sagt til DJ’s advokat – og til DJ’s forurettede medlemmer – at det er komplet ligegyldigt, hvad Uwe Max Jensen måtte mene politisk.

Det er også underordnet, hvad DJ’s medlemmer måtte mene om andres fortolkning af deres værker. Droit moral til et værk indebærer ikke en vetoret over for, at værket citeres og inddrages i den offentlige debat i sammenhænge, ophavsmanden ikke kan stå inde for.

Blev det sådan, ville vi få det modsatte af, hvad DJ har lovet at kæmpe for, nemlig ytringsfrihed.

DJ bør frafalde sagen

Så hvad bør DJ gøre nu?

Nu gik det i sidste uge hverken værre eller bedre, end at Uwe Max Jensen slet ikke mødte op i retten, og derfor vandt DJ sagen med en såkaldt udeblivelsesdom. Men det kan være, at Uwe Max Jensen får sagen genoptaget, og så bør DJ frafalde den, simpelthen.

Ja, to medlemmer mener, at deres ophavsret er krænket. Men de manges ytringsfrihed må stå over de fås ophavsret.

Og der er mere, DJ kan gøre. Man kan begynde med at lære sine jurister lidt om ytringsfrihed. Konkret kunne man studere EU-Domstolens kendelse fra 2014 i sagen mellem den belgiske flamsk-nationalistiske politiker Johan Deckmyn og der belgiske tegneserietegner Willy Wandersteens arvinger. Ja, rigtig gættet; Deckmyn havde lavet en indvandrerkritisk satire over en af Wandersteens tegninger.

Man kan læse lidt om kendelsen her.

Grundlæggende siger EU-Domstolen, at man må finde en balance mellem ophavsretten og ytringsfriheden. Og så siger den, at en parodi er et åndsværk, som trækker på et eksisterende værk, men er klart forskelligt fra det, og som har et element af humor eller drilleri. Det er alt. Det er vanskeligt at komme udenom, at Uwe Max Jensens maleri godt kunne leve op til den definition.

EU-Domstolens kendelse er dog ikke meget mere end en løftet finger til de nationale domstole: Husk ytringsfriheden! Så DJ bør interessere sig for, hvordan en dansk domstol ville reagere på sådan en løftet finger. DJ kunne altså se på, om loven i Danmark bør ændres.

Først da ville DJ være på vej til at opfylde sin formålsparagraf.

Alternativt kan man selvfølgelig også tone rent flag og bare slette ytringsfriheden fra forbundslovene.

 

Journalisten har forelagt Dansk Journalistforbund kritikken i dette indlæg. Vi har modtaget følgende svar:

Det er nogle interessante spørgsmål om balancen imellem ytringsfrihed og ophavsret, som Uffe Gardel rejser.Efter DJ’s opfattelse er svaret på spørgsmålene i dette konkrete tilfælde nej! Nej, dommen mod Uwe Max Jensen vil ikke indskrænke ytringsfriheden. Og nej, dommen gør det ikke vanskeligere at lave satire. For sagen handler ikke om satire. 

Den handler om plagiat, og den handler om ophavsretshaverens ret til at råde over det værk, som vedkommende har lavet.

DJ har ført sagen mod Uwe Max Jensen på vegne af to medlemmer for at få fastslået, at det er i strid med ophavsretsloven at plagiere deres værker, uden at spørge dem om lov. Og at det er i strid med ophavsretsloven at bruge deres værker i en krænkende sammenhæng.
Det har de to medlemmer og DJ fået rettens medhold i.

Ophavsretsloven er ikke perfekt på alle punkter. Men loven er i høj grad udformet, så den balancerer de to meget vigtige hensyn: At ophavsretshaveren på den ene side har nogle ideelle og økonomiske rettigheder til at råde over sit værk, og på den anden side at alle andre har en interesse i, at ytringer, informationer, citater, satire og så videre skal kunne flyde frit som en del af den åbne debat i samfundet.

Når DJ får en henvendelse fra et medlem om en krænkelse af ophavsretten, så vurderer vi netop denne balance, inden vi går ind i sagen. For både ophavsretten og ytrings­friheden er væsentlige for DJ’s medlemmer.

Hans Jørgen Dybro, politisk konsulent, mediepolitik og ophavsret, DJ

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen