DJ i åbent brev: Drop offentlighedsloven

Det vil skade det åbne demokrati, gennemsigtigheden i den politiske beslutningsproces og tilliden til politikerne, hvis den nye offentlighedslov bliver vedtaget. DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård opfordrer Folketingets 179 medlemmer til at sige fra over for den såkaldte ministerparagraf og politikerparagraf  

I går sendte Dansk Journalistforbunds formand Mogens Blicher Bjerregård et brev til alle medlemmer af Folketinget om den offentlighedslov. Hvis loven bliver vedtaget ”vil den skade det åbne demokrati i en sådan grad, at jeg må opfordre til, at du som folkevalgt bruger din stemme til at sige fra,” skriver formanden.

Det er så vidt vides første gang en DJ-formand henvender sig til alle folketingets medemmer med en direkte appel af denne karakter.

I brevet hæfter Mogens Blicher Bjerregård sig ved, at der er en række forbedringer i lovforslaget. Men desværre træder forbedringerne markant i baggrunden på grund af paragrafferne om ministerbetjeningsparagraf og den såkaldte politikerparagraf.

”Begge vil de skade gennemsigtigheden i den politiske beslutningsproces til stor skade for samfundets kollektive bevidsthed og for tilliden til politikere og til embedsmandsværket.”

I Dansk Journalistforbund anerkender ifølge Mogens Blicher Bjerregård, at politikerne skal have et rum til at kunne teste ideer med hinanden og med embedsmænd.  Det var også det princip DJ støttede i Offentlighedskommissionen.

»Men da Justitsministeriet i 2010 tolkede reglerne langt mere restriktivt, end kommissionen var blevet enige om, bristede forudsætningerne for mediernes opbakning til ministerbetjeningsreglen.”

Han bemærker, at den politiske aftale om den nye offentlighedslov udelukkende bygger på embedsmandsflertallet i Offentlighedslovskommissionen.
”Ikke på et eneste punkt, hvor offentlighedens repræsentanter var i mindretal, er dette mindretal blevet hørt,” skriver Mogens Blicher Bjerregård, der tilføjer at der i den gældende lov allerede findes et ”internt rum”.

Men med forslaget til den nye lov, vil dette interne rum, hvorfra man ikke kan søge aktindsigt, udvides betragteligt.

”Det vil ikke alene være et problem for den demokratiske dialog i samfundet, det vil også være et potentielt problem for det neutrale embedsmandsværk og den til enhver tid siddende opposition.”

Han peger på, at der er mange eksempler på, at mange betydningsfulde sager er kommet til offentlighedens kendskab via journalisters aktindsigt.

”Det kan selvfølgelig være et irritationsmoment for nogle politikere, men jeg er sikker på, at du vil give mig ret i, at det modsatte er værre i et åbent folkestyre,” skriver DJs formand, der understreger at sigtet ikke er at medierne skal ”snage i politikernes privatliv, restaurationsbilag eller andet mindre væsentligt”.

0 Kommentarer